Bostadsminister är den minister i ett lands regering som ansvarar för bostadspolitik samt plan- och markpolitik. Bostadsfrågor kan hanteras inom ett eget bostadsministerium, men i de flesta länder ingår bostadsfrågor i ett departement med ett bredare ansvarsområde.

I Finland sorterar bostadsfrågorna under Miljöministeriet. Nuvarande (2012) bostadsminister är Krista Kiuru som också är kommunikationsminister. I Sverige fanns Bostadsdepartementet 1974-1991 och bostadsministern var under denna period departementschef. Efter 1991 har bostadsfrågor ingått i bredare ministerportföljer och hanterats inom olika departement, sedan 2006 av Finansdepartementet.

Olika länders motsvarigheter till bostadsminister redigera

Land Minister Ministerium
  Finland Bostadsminister Miljöministeriet[1]
  Frankrike Ministre délégué chargé de la Ville et du Logement (Biträdande minister ansvarig för Stad och Bostad) fr:Ministre du Logement Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales[2]
  Sverige Sveriges bostadsminister Bostadsdepartementet
  Tyskland Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(Förbundsminister för transporter, bostäder och stadsplanering)
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)[3]
  USA Secretary of Housing and Urban Development Department of Housing and Urban Development (HUD)[4]

Se även redigera

Referenser redigera