Migrationsminister är den minister i ett lands regering som ansvarar för migrations- och asylpolitik. I Sverige sorterar migrationsministern under Justitiedepartementet. Före 1996 handlades dessa frågor av invandrarministern.

I Finland sorterar Europa- och migrationsministern under Inrikesministeriet. I Danmark benämns motsvaramde ämbetet ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. I många länder ansvarar inrikesministern för migrationsfrågor. Inom ramen för Europeiska unionens råd möts justitie-, migrations- och inrikesministrar i formationen rådet för rättsliga och inrikes frågor.

Se ävenRedigera