En koalitionsregering är en regering som består av två eller flera partier.[1] Koalitionsregeringar är mycket vanliga i länder med proportionellt valsystem, då ett enskilt parti sällan får egen majoritet med sådant valsystem, och koalitioner i regel krävs för att bilda majoritet i parlamentet. De kan också bildas som resultat av att de ingående partierna slutit sig samman i en valallians inför ett val. I länder där statschefen oberoende av stödet i den lagstiftande församlingen själv utser en regering förekommer koalitionsregeringar i regel sällan eller aldrig.

I kristider kan koalitionsregeringar innefatta samtliga eller nästan samtliga partier med parlamentarisk representation, så kallade samlingsregeringar.[2] Koalitionsregeringar kan också vara minoritetsregeringar, som exempelvis regeringen Bildt 1991-94, då de får förlita sig på stöd från partier som inte sitter i regeringen.[2] I de fall då det saknas parlamentarisk majoritet för andra regeringsalternativ kan de två största partierna från olika sidor av den politiska skalan bilda en stor koalition.

Exempel på koalitionsregeringarRedigera

Sverige styrdes mellan 2006 och 2014 av en koalition: regeringen Reinfeldt. Även efter riksdagsvalet 2014 styrs Sverige av en koalition, nu mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Finland har i regel koalitionsregering, in tempore regeringen Rinne (från 2019). Under 2010-2015 styrdes även Storbritannien ovanligt nog av en koalitionsregering mellan Konservativa partiet och Liberaldemokraterna på grund av att inget av de deltagande partierna i den brittiska parlamentsvalet 2010 hade fått egen majoritet.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/koalitionsregering/
  2. ^ [a b] http://www.ne.se/koalitionsregering