Skatteminister är den minister i ett lands regering som ansvarar för skattepolitiken inklusive tullinkomster. Skatteministern kan antingen leda ett skatteministerium eller vara en biträdande minister och sortera under ett Finansministerium. I många länder ansvarar finansministern för såväl finans- som skattepolitiken.

I Europeiska kommissionen är motsvarande ämbete kommissionären med ansvar för skatter och tullar, revision och bedrägeribekämpning. I Europeiska unionens råd möts skatte- och finansministrar i formationen Rådet för ekonomiska och finansiella frågor.

Land Ministerns titel Ministerium
Danmark Danmark Skatteminister Skatteministeriet[1]
Kanada Kanada Minister of National Revenue Canada Revenue Agency [2]
Sverige Sverige Skatteminister Finansdepartementet

Se ävenRedigera

FotnoterRedigera