Energiminister är den minister i ett lands regering som ansvarar för energifrågor. I flera länder ingår energifrågorna i en större ministerportfölj. I Sverige har energifrågor ofta handlagts i Näringsdepartementet och ibland ingått i näringsministers portfölj. Ibland har det dock funnits särskilda statsråd med ansvar för energifrågor och som benämnts energiminister, till exempel Olof Johansson 1976–1978 och Birgitta Dahl 1982–1990. I regeringen Löfven II ansvarar energi- och digitaliseringsministern, som är statsråd på Infrastrukturdepartementet, för energifrågorna.

I Europeiska kommissionen är motsvarande ämbete kommissionären med ansvar för energifrågor. I Europeiska unionens råd möts energiministrarna och dess motsvarigheter i formationen Rådet för transport, telekommunikation och energi.

Olika länders motsvarigheter till Energiminister redigera

Land Minister Ministerium
  Danmark Klima-, energi- og bygningsminister Klima-, Energi- og Bygningsministeriet[1]
  Norge Olje- og energiminister[2] Olje- og energidepartementet[3]
  Storbritannien Secretary of State for Energy and Climate Change Department of Energy and Climate Change[4]
  Sverige Energi och digitaliseringsminister Infrastrukturdepartementet
  USA Secretary of Energy Department of Energy

Se även redigera

Noter redigera