Danmarks försvarsminister (forsvarsminister) är chef för försvarsministeriet (Forsvarsministeriet), i vilket Danmarks försvarsmakt ingår. Danmarks försvarschef, som är den högste militäre befattningshavaren, lyder direkt under försvarsministern.

Danmarks försvarsminister
Försvarsministerns flagga
SäteKöpenhamn
Utses avDanmarks statsminister
UnderställdDanmarks statsminister
Förste innehavareJens Christian Christensen
Inrättat1905

Den nuvarande posten bildades 1905 genom en sammanslagning av posterna som krigsminister (för armén) och sjökrigsminister (för flottan).

Lista över ministrar redigera

Krigsministrar (1848–1905) redigera

Från Till Krigsminister
22 mars 1848 16 november 1848 Anton Frederik Tscherning
16 november 1848 13 juli 1851 Christian Frederik Hansen
13 juli 1851 18 oktober 1851 Jacob Scavenius Fibiger
18 oktober 1851 27 januari 1852 Carl Julius Flensborg
27 januari 1852 12 december 1854 Christian Frederik Hansen
12 december 1854 25 maj 1856 Mathias Lüttichau
25 maj 1856 2 december 1859 Carl Christian Lundbye
2 december 1859 13 augusti 1863 Hans Nicolai Thestrup
13 augusti 1863 18 maj 1864 Carl Christian Lundbye
18 maj 1864 11 juli 1864 Christian Emilius Reich
11 juli 1864 6 november 1865 Christian Frederik Hansen
6 november 1865 1 oktober 1866 Johan Waldemar Neergaard
1 oktober 1866 19 april 1870 Valdemar Rudolph von Raasløff
19 april 1870 28 maj 1870 Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs
28 maj 1870 23 december 1872 Wolfgang von Haffner
23 december 1872 14 juli 1874 Christian Albert Frederik Thomsen
14 juli 1874 26 augusti 1874 Niels Frederik Ravn
26 augusti 1874 11 juni 1875 Peter Frederik Steinmann
11 juni 1875 11 juli 1875 -
11 juli 1875 28 juli 1877 Wolfgang von Haffner
28 juli 1877 4 januari 1879 Johan Christopher Frederik Dreyer
4 januari 1879 1 april 1881 Vilhelm Frederik Ludvig Kauffmann
1 april 1881 12 september 1884 Niels Frederik Ravn
12 september 1884 7 augusti 1894 Jesper Jespersen von Bahnson
7 augusti 1894 25 april 1896 Christian Albert Frederik Thomsen
25 april 1896 23 maj 1897 Johan Gustav Frederik Schnack
23 maj 1897 28 augusti 1899 Christian Frederik Frands Elias Tuxen
28 augusti 1899 24 juli 1901 Johan Gustav Frederik Schnack
24 juli 1901 14 januari 1905 Vilhelm Herman Oluf Madsen

Sjökrigsministrar (1848–1905) redigera

Från Till Sjökrigsminister
22 mars 1848 6 april 1848 Adam Wilhelm Moltke
6 april 1848 10 augusti 1850 Christian Christopher Zahrtmann
10 augusti 1850 25 november 1850 Carl Ludvig Christian Irminger
25 november 1850 27 januari 1852 Carl Edvard van Dockum
27 januari 1854 12 december 1854 Steen Andersen Bille
12 december 1854 2 december 1859 Ole Wilhelm Michelsen
2 december 1859 24 februari 1860 Hans Nicolai Thestrup
24 februari 1860 31 december 1863 Steen Andersen Bille
31 december 1863 6 november 1865 Otto Hans Lütken
6 november 1865 17 augusti 1866 Hans Herman Grove
17 augusti 1866 1 november 1867 Carl Edvard van Dockum
1 november 1867 22 september 1869 Otto Frederik Suenson
22 september 1869 19 april 1870 Valdemar Rudolph von Raasløff
19 april 1870 28 maj 1870 -
28 maj 1870 23 december 1873 Wolfgang von Haffner
23 december 1870 21 maj 1873 Christian Albert Frederik Thomsen
21 maj 1873 11 juni 1875 Niels Frederik Ravn
11 juni 1875 11 juli 1875 -
11 juli 1875 28 juli 1877 Wolfgang von Haffner
28 juli 1877 4 januari 1879 Johan Christopher Frederik Dreyer
4 januari 1879 27 april 1900 Niels Frederik Ravn
27 april 1900 24 juli 1901 Christian Giørtz Middelboe
24 juli 1901 14 januari 1905 Ferdinand Henrik Jøhnke

Försvarsministrar (1905–idag) redigera

Från Till Försvarsminister
14 januari 1905 12 oktober 1908 Jens Christian Christensen
12 oktober 1908 16 september 1909 Niels Thomasius Neergaard
16 september 1909 18 oktober 1909 Jens Christian Christensen
18 oktober 1909 28 oktober 1909 Ludvig Holstein-Ledreborg
28 oktober 1909 5 juli 1910 Christopher Krabbe
5 juli 1910 21 juni 1913 Klaus Berntsen
21 juni 1913 30 mars 1920 Peter Rochegune Munch
30 mars 1920 5 april 1920 Henri Konow
5 april 1920 5 maj 1920 Michael Pedersen Friis
5 maj 1920 9 oktober 1922 Klaus Berntsen
9 oktober 1922 23 april 1924 Søren Brorsen
23 april 1924 14 december 1926 Laust Rasmussen
14 december 1926 30 april 1929 Søren Brorsen
30 april 1929 24 november 1932 Laust Rasmussen
24 november 1932 31 maj 1933 Hans Pieter Hansen
31 maj 1933 4 november 1935 Thorvald August Marinus Stauning
4 november 1935 10 april 1940 Alsing Emanuel Andersen
10 april 1940 8 juli 1940 - (Alsing Emanuel Andersen)
8 juli 1940 4 maj 1942 - (Søren Brorsen)
4 maj 1942 29 augusti 1943 Søren Brorsen
29 augusti 1943 5 maj 1945 - (Søren Brorsen)
5 maj 1945 7 november 1945 Ole Bjørn Kraft
7 november 1945 13 november 1947 Harald Petersen
13 november 1947 30 oktober 1950 Rasmus Hansen
30 oktober 1950 30 september 1953 Harald Petersen
30 september 1953 25 maj 1956 Rasmus Hansen
25 maj 1956 15 november 1962 Poul Hansen
15 november 1962 2 februari 1968 Victor Gram
2 februari 1968 17 mars 1971 Erik Ninn-Hansen
17 mars 1971 11 oktober 1971 Knud Østergaard
11 oktober 1971 27 september 1973 Kjeld Olesen
27 september 1973 19 december 1973 Orla Møller
19 december 1973 13 februari 1975 Erling Brøndum
13 februari 1975 1 oktober 1977 Orla Møller
1 oktober 1977 10 september 1982 Poul Søgaard
10 september 1982 10 september 1987 Hans Engell
10 september 1987 3 juni 1988 Bernt Johan Collet
3 juni 1988 25 januari 1993 Knud Enggaard
25 januari 1993 31 december 2000 Hans Hækkerup
21 december 2000 27 november 2001 Jan Trøjborg
27 november 2001 24 april 2004 Svend Aage Jensby
24 april 2004 23 februari 2010 Søren Gade
23 februari 2010 3 oktober 2011 Gitte Lillelund Bech
3 oktober 2011 9 augusti 2013 Nick Hækkerup
9 augusti 2013 28 juni 2015 Nicolai Wammen
28 juni 2015 30 september 2015 Carl Holst
30 september 2015 28 november 2016 Peter Christensen
28 november 2016 27 juni 2019 Claus Hjort Frederiksen
27 juni 2019 4 februari 2022 Trine Bramsen
4 februari 2022 15 december 2022 Morten Bødskov
15 december 2022 6 februari 2023 Jakob Ellemann-Jensen
6 februari 2023 1 augusti 2023 Troels Lund Poulsen (tf.)
1 augusti 2023 Jakob Ellemann-Jensen

Se även redigera