Mellankalibriga vapen avser militärt eldrörsvapen (huvudsakligen eldvapen, men även luftvapen) med en kaliber mellan 20 och 60 milimeter.[1][2] Ammunition för sådana vapen, så kallad mellankalibrig ammunition, är del av så kallad kaliberbunden ammunition, vilket betyder att de skjuts från eldrör eller pipa med en bestämd angiven kaliber och att dess projektil (verkansdelen) accelereras till sin fulla projektilhastighet i eldrör/pipa eller med hjälp av en raket.[1][2]

Mellankaliber
Mellankalibrig ammunition i kalibrarna 20 mm till 57 mm
Mellankalibrig automatkanon på ett pansarfordon


Kaliberindelning
  Finkaliber  –  < 20 mm
  Mellankaliber  –  20 – 60 mm
  Grovkaliber  –  > 60 mm

Exempel på militära mellankalibriga vapen (20–60 mm kaliber) Redigera

Referenser Redigera

  1. ^ [a b] AMORDLISTA, Preliminär ammunitionsordlista,. Försvarets materielverk, Huvudavdelningen för armémateriel. 1979 års upplaga. Läst 13 juli 2021 
  2. ^ [a b] ”Lärobok i Militärteknik, vol. 4: Verkan och skydd” (PDF). Försvarshögskolan. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:246045/FULLTEXT01.pdf. Läst 13 juli 2021.