Eldrörsartilleri är ett samlingsnamn för artilleri som använder eldvapen (kanoner och haubitser) vilka skjuter granater, till skillnad mot raketartilleri som skjuter raketer.

Fördelarna med eldrörsartilleri gentemot raketartilleri är att det har avsevärt bättre precision och att ammunitionen är både billigare och mer lagringsbeständig. Nackdelarna är att de enskilda pjäserna blir betydligt dyrare samt att de inte kan leverera lika stor eldkraft på kort tid.