Kanontorn är en konstruktion som innehåller en kanon av något slag som skyddar själva vapnet samt tornets eventuella besättning och som kan svängas runt så att vapnet kan avfyras i flera olika riktningar. Kanontorn finns på pansarfordon, örlogsfartyg och som en del av vissa befästningar.

Exempel på ett kanontorn på ett fartyg.