Ej att förväxla med Raketgevär eller Pansarskott.

Granatgevär är ett pansarvärnsvapen som avfyrar en granat enligt bakblåsprincipen, vapnet är alltså rekylfritt.

Amerikanska soldater med ett M67 granatgevär.
Svenskt granatgevär Carl Gustaf

BakblåsprincipenRedigera

Pansarvärnsvapen såsom granatgevär och pansarskott använder bakblåsprincipen, vilket gör dem rekylfria. Ett vapen som använder bakblåsprincipen måste vara öppet baktill och använder en laddning för att skjuta ut själva granatkroppen ur eldröret. När vapnet avfyras får de expanderande krutgaserna som laddningen bildar granatkroppen att röra sig framåt och ut ur eldröret. Men samtidigt strömmar krutgaser även bakåt i vapnet och kommer ut på baksidan av vapnet. Den bakåtströmmande gasens rörelsemängd är lika stor som granatkroppens rörelsemängd (se Newtons tredje rörelselag). Granatkroppen fortsätter mot målet utan ytterligare krafttillskott i form av raketmotorer eller annan framdrivning.

Bakom alla bakblåsvapen finns en riskzon i formen av en kon, där ingen personal eller större föremål får befinna sig på grund av de bakåtströmmande krutgaserna, i Sverige gäller 70 meter i fredstid och 15 meter under krig. Av samma anledning är det högst olämpligt att avfyra ett bakblåsvapen i ett slutet utrymme som till exempel från ett rum, då tryckökningen i det utrymmet skulle bli betydande.

ModellerRedigera

Lista över svenska modeller av granatgevär: