Mörsare (från tyskans mörser, ursprungligen från latinets mortarium, mortel) var en äldre typ av kortpipig artilleripjäs.[1] De benämndes mortlar eller bombarder och var kastpjäser med höga projektilbanor.[2]

Svensk sexpundig handgranatmörsare konstruerad 1705
Mörsare vid Åkers styckebruk.

De sköt projektilerna i starkt krökta banor med utgångsvinklar som var större än 45° och var avsedda att nå mål i skydd. Mörsare i fast vinkel kallades även fotmörsare där laddningen, och därigenom räckvidden, varierades genom olika mängd krut.[2]

Granatkastaren kan ses som en sorts mörsare.[3]

Mörsare tillverkades i alla storlekar från små handmörsare till modeller som skjuter kulor med mer än en halv meters diameter. Äldre pjäser hade en eldrörslängd på endast 2,5–4 gånger kalibern, omkring år 1900 var längden 6–9 gånger kalibern.[4]

Den amerikanska mörsaren the Dictator användes vid belägringen av Petersburg i Virginia 1864. Pjäsen sköt projektiler med 33 cm diameter och vikten 110 kg.

De kunde skjuta brandbomber, spränggranater med eller utan extra splitter samt även homogena rundkulor i gjutjärn eller sten som enbart var avsedda att förstöra bebyggelse innanför försvarsmurar.

Se ävenRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord Mörsare)
  2. ^ [a b] Handbok artilleripjäser och eldrörsvapen 1800 - 2000 av Leif Mårtensson
  3. ^ Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 18. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 639 
  4. ^ Bra Böckers lexikon, 1978