Svensk sexpundig handgranatmörsare konstruerad 1705
Mörsare vid Åkers styckebruk.

Mörsare (från tyskans mörser, ursprungligen från latinets mortarium, mortel) var en äldre typ av kortpipig artilleripjäs.[1]

Den sköt projektilerna i starkt krökta banor och utgångsvinklarna var större än 45°. Därför har även benämningen haubits använts för denna typ av vapen. Granatkastaren kan ses som en sorts mörsare.[2]

Mörsare tillverkades i alla storlekar från små handmörsare till modeller som skjuter kulor med mer än en halv meters diameter. Äldre pjäser hade en eldrörslängd på endast 2,5–4 gånger kalibern, omkring år 1900 var längden 6–9 gånger kalibern.[3]

Den amerikanska mörsaren the Dictator användes vid belägringen av Petersburg i Virginia 1864. Pjäsen sköt projektiler med 33 cm diameter och vikten 110 kg.

De kunde skjuta brandbomber, spränggranater med eller utan extra splitter samt även homogena rundkulor i gjutjärn eller sten som enbart var avsedda att förstöra bebyggelse innanför försvarsmurar.

Se ävenRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord Mörsare)
  2. ^ Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 18. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 639 
  3. ^ Bra Böckers lexikon, 1978