Öppna huvudmenyn

Kungliga Örlogsmannasällskapet

svensk kunglig akademi

Kungliga Örlogsmannasällskapet (KÖMS) stiftades 1771 i Karlskrona av blivande konteramiralen Fredrik Vilhelm Leijonancker (1737–1801), såsom ett samfund för officerare i Sveriges flotta, med syftet att "arbeta för marinvetenskapens utveckling" och "därigenom främja fäderneslandets nytta".

Kungliga Örlogsmannasällskapet
FörkortningKÖMS
MottoMed förstånd och styrka
Grundad15 november 1771
TypKungliga akademier
Syfte/fokusFölja och aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet och därigenom befrämja fäderneslandets nytta.
OrdförandeMichael Zell
Frivilligaca 385 ledamöter
Webbplatshttp://www.koms.se
Akademiens tidskriftTidskrift i Sjöväsendet (TiS)

Sällskapet upphöjdes till kunglig akademi 1805. Det består av arbetande och korresponderande ledamöter samt hedersledamöter. Medlemskap vinnes genom inval. Antalet ledamöter är cirka 400 och de arbetande ledamöterna skall alla tillhöra svenska marinen. Medlemskap förkortas LÖS och hedersmedlemskap förkortas HedLÖS.

Sällskapet sammanträder sju gånger per år och dess högtidsdag är den 15 november. Örlogsmannasällskapet utger sedan 1870 Sveriges äldsta nautiska tidskrift, den år 1836 grundade Tidskrift i sjöväsendet (TiS). Sällskapet äger ett värdefullt marinvetenskapligt bibliotek i Karlskrona.

LitteraturRedigera

E. Holmberg, "Kungl. Örlogsmanna-sällskapet 1771–1921. Minnesskrift med anledning av sällskapets 150-årsjubileum i Karlskrona den 15 november 1921". Karlskrona 1921; innehåller även matrikel över ledamöterna.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera