Befattning

politisk, administrativ eller tjänstemannabefattning

Befattning, synonym för "tilldelad tjänst". En befattning är en organisationsenhet avsedd för endast en person. En befattning utgör med andra ord den yttersta noden i en organisationshierarki.

En befattning medför som regel specifika uppgifter och ansvar som den som innehar befattningen tilldelas. En persons anställning i en organisation är oftast kopplad till en (1) befattning. En befattning förutsätter en viss kompetens. En person kan dessutom ha flera olika roller i en och samma organisation, t.ex. som projektledare eller mötesordförande.

Inom militären används olika befattningar, såsom till exempel skyttesoldat.