Kasematt (av franska: casemate, från italienska: casamatta)[1] är ett rum uppbyggt av gjuten betong, murverk eller stålpansar, med granatmotståndigt tak (tidigare benämnt bombskyddat tak), menat att brukas som stridsposition för artilleri eller infanteri (försvarskasematt), beredskapsrum för infanteri (beredskapskasematt, bostadskasematt) eller som förråd för ammunition och materiel (förrådskasematt) etc.[1]

Kasematt

Som byggnad är de inte sällan insprängda i berg, men de förekommer lika väl i fortkonstruktioner. I äldre tider bestod de ofta av förstärkta inmurade tegelvalv i vallarna på fästningar, så kallade fästningsvallar, för att tillåta flankering av fortets gravar.

Bortsett från byggnader förekommer kasematter även på fordon som skepp och pansarfordon. På ett örlogsfartyg eller pansarfordon är en kasematt ett slutet, pansrat, rum med ett eldvapen i rörlig lavett, ibland med egen pansarsköld i större öppning.

Andra betydelser redigera

Kasematt används även som namn för särskilda säkerhetsbyggnader för förvaring av explosiva varor, exempelvis sprängämnen. En udda användning är för förvaring av äldre spelfilmercelluloidbas, som är mycket brandfarliga. En sådan finns i Filmstaden i Solna.[2]

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera