Batteridäck är det däck på ett fartyg där fartygets beväpning är placerad, vanligen i form av kanoner. Ett fartyg kan ha ett eller fler batteridäck. Batteridäcket ligger oftast på nedersta däck i ett fartyg.

Batteridäck på HMS Victory.