Leif Anders Mårtensson, född 1 mars 1937 i Laholms stadsförsamling i Hallands län,[1] är en svensk militär.

Leif Mårtensson
Information
Född1 mars 1937 (83 år)
Laholms stadsförsamling i Hallands län, Sverige
I tjänst förSverige Sverige
FörsvarsgrenArmén
Tjänstetid1960–1994
GradÖverste
BefälWendes artilleriregemente

BiografiRedigera

Mårtensson avlade officersexamen vid Krigsskolan 1960 och utnämndes samma år till fänrik i armén. Han befordrades till kapten vid Smålands artilleriregemente 1968 och inträdde i Generalstabskåren 1971, varefter han tjänstgjorde vid Försvarsstaben 1971–1974 och befordrades till major 1972. Han tjänstgjorde vid Gotlands artilleriregemente 1974–1975, överfördes till Generalstabskåren 1975 och var sektionschef vid Gotlands militärkommando från 1975. År 1977 utnämndes han till överstelöjtnant i Generalstabskåren, varefter han var lärare vid Försvarshögskolan 1981–1982. År 1982 befordrades han till överste, varefter han var utbildningschef vid Bodens artilleriregemente tillika ställföreträdande befälhavare för Bodens försvarsområde 1982–1986. Åren 1986–1993 var Mårtensson chef för Wendes artilleriregemente, varefter han tjänstgjorde i United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission 1993–1994.[2]

Sedan 2008 är Mårtensson chef för Artillerimuseet, som ligger söder om Kristianstad.

Bibliografi i urvalRedigera

  • Mårtensson, Leif, red (1996). Gamla Christianstad. Kristianstad: Föreningen Gamla Christianstad .
  • Mårtensson, Leif, red (2000). Nya Kristianstad. Kristianstad: Föreningen Gamla Christianstad .
  • Mårtensson, Leif (2003). Krut med kvalitet. Om den svenska svartkruttillverkningens historia från mitten av 1600-talet med brukshistorien för Torsebro krutbruk som bas samt en särskild genomlysning av kvalitetskontrollens utveckling. En studie i svensk industri-, bruks- och teknikhistoria. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. ISBN 91-971584-6-1 .
  • Mårtensson, Leif, red (2004). Katalog över samlingarna. Särskilt över artilleri, tyngre vapen och fordon. Med en översiktlig fästnings- och garnisonshistoria för Kristianstad samt en kortfattad redovisning över artilleriets motorisering. Kristianstad: Wendes militärhistoriska förening .
  • Bojs, Anders; Mårtensson, Leif, red (2004). I Baltutlämningens skugga. Internering och utlämning av tyska militärflyktingar via lägren i Rinkaby och Gälltofta 1945–1946. Kristianstad: Föreningen Gamla Christianstad .
  • Mårtensson, Leif (2006). Handbok artilleripjäser och eldrörsvapen 1800–2000. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. ISBN 91-976220-1-X .

ReferenserRedigera

  1. ^ Sveriges befolkning 1980, CD-ROM, version 1.00 (Sveriges Släktforskarförbund 2004).
  2. ^ Kjellander, Rune (2003). Sveriges regementschefer 1700–2000. Chefsbiografier och förbandsöversikter. Stockholm: Probus Förlag. sid. 148. ISBN 91-87184-74-5 .