Torpedtub är en sluten behållare varifrån en torped avfyras. Två huvudtyper av torpedtuber finns, undervattenstorpedtuber som nästan uteslutande används på ubåtar och däcksmonterade torpedtuber.

Ubåtsjakt torped av typen Mark 46 avfyras från torpedtub på däcket av USS Mustin.

Externa länkar

redigera