Språkvårdsvenskspråkiga Wikipedia syftar till att höja artiklarnas kvalitet genom att säkerställa att de följer allmänna och Wikipedia-specifika konventioner för det svenska språket. Wikipedias konventioner för Svenska skrivregler finns sammanställda i Wikipedia:Skrivregler och en allmän stilguide finns på Wikipedia:Stilguide. Mer systematisk språkvård sker bland annat inom ramarna för Projekt språkvård.

Det är välkommet om alla skrivande användare eftersträvar ett gott språk i enlighet med Wikipedias konventioner. Samtidigt uppmanas även personer med svårigheter med svensk stavning och grammatik (som exempelvis dyslektiker och personer med andra modersmål) att vara djärva och bidra oavsett språkliga brister för att tillföra innehåll. Ett viktigt mål för språkvården på Wikipedia är att korrekturläsa och förbättra dessa artiklar.

Om du läser en artikel och ser ett språkfel får du gärna rätta det.

Vad är ett vårdat språk? redigera

Om Wikipedia-artiklar är skrivna på god svenska ökar möjligheterna för att läsare ska få uppfattningen av att det rör sig om ett seriöst försök att skapa en encyklopedi. I begreppet god svenska ingår

 • att grammatik och stavning är korrekta
 • att texten inte innehåller tvetydiga formuleringar
 • att texten är lättläst
 • att grafiska element, till exempel kursiv stil, används på ett konsekvent och förståndigt sätt
 • att en artikel inte växlar alltför kraftigt mellan språkliga stilnivåer (helst skulle förstås samma stilnivå genomströmma hela Wikipedia, men det kan vi knappast uppnå med tanke på det stora antalet skribenter).

Det kan finnas många olika sätt att uppnå dessa mål och det egna sättet är inte nödvändigtvis bättre än någon annans. Personer som intresserar sig för språkvård kan utveckla en mycket tolerant hållning. Ett känt exempel är Fredrik Lindström, som i sina böcker och i programmet Värsta språket förespråkar en liberal attityd. Även Lindström slår dock ner på språkfel som luckrar upp förståelsen av språket, som särskrivning eller stavfel.

Innan man börjar redigera

Innan man ändrar något bör man fundera på om ändringen verkligen av alla läsare skulle ses som en förbättring, eller om det bara är något som man själv föredrar. Ingen har invändningar mot korrigeringar av rena språkfel, men ändrar man från en stavningsvariant till en annan, ett ordval till ett annat, en böjningsform till en annan, eller vad det må vara, så bör man vara säker på att det man gör uppfyller något av följande krav:

 • Ändringen gör språket mer korrekt (t.ex. genom att ett inexakt ord byts mot ett mer exakt, utan att artikeln blir svårbegriplig).
 • Ändringen gör att språket får en stilnivå närmare vad som beskrivs i Wikipedia:Stilguide.
 • Ändringen gör språket i artikeln mer konsekvent.
 • Ändringen är i enlighet med råd från språkvårdare, och går inte emot vad som står i t.ex. Wikipedia:Stilguide.
 • Ändringen är en del av en större omskrivning av artikeln.

Språkvård med automatiserade verktyg bör bara göras i helt okontroversiella fall, och även då måste det ske med mänsklig översyn. Även språkformer och ord som annars avråds från kan vara delar av citat eller namn, och homografer kan ställa till det för automatiska verktyg.

Att språkvårda redigera

Det finns flera sätt att hitta artiklar i behov av språkvård. Enklast är att utgå från Kategori:Artiklar som behöver språkvård, där alla artiklar som märkts upp som i behov av språkvård finns.

Man kan även söka efter artiklar med vissa ord som man tycker behöver åtgärdas. Det kan till exempel röra sig om stavfel, ord böjda efter föråldrade regler, eller ord som kan upplevas som onödigt krångliga. I sådana fall är det viktigt att vara uppmärksam på kontexten, så att man inte ändrar i exempelvis citat. Språkvård bör inte ske med helautomatiska verktyg som bottar utan övervakning.

Stavfel redigera

En metod för språkvård är att identifiera ofta felstavade ord, och att använda sök-funktionen för att hitta alla artiklar med samma stavfel, för att sedan relativt enkelt kunna rätta alla vid samma tillfälle. Sådana fel kan ibland även åtgärdas med hjälp av robotar.

Tips redigera

 1. Felstavade ord kan återfinnas i olika böjningsformer. Man kan använda jokertecken (*) för att söka efter ord med olika ändelser, till exempel aborr* (för att hitta aborre, aborrar och aborrhonor). Ibland måste man dock hitta andra varianter själv.
 2. En del felstavade ord återfinns ofta med förled, till exempel: dömma, bedömma; utryck, kraftutryck.
 3. Ibland ignorerar Wikipedias sökfunktion automatiskt någon eller några bokstäver i slutet av sökord. Detta är just för att hitta olika böjningsformer, men ibland kan det försvåra genom att hitta varianter som inte är felaktiga. Om man till exempel söker efter officiel får man också officiell i sökresultatet. Ibland kan det hjälpa att använda en extern söktjänst i dessa fall. Om man söker på Google efter "officiel" site:sv.wikipedia.org når man önskat resultat i exemplet (Google sv.wikipedia.org).
 4. Alla förekomster av ett vanligt stavfel behöver inte vara stavfel. Remixar kan till exempel helt korrekt vara ett verb i presens, men kan också vara ett felstavat substantiv i plural.
 5. Hellre än att mekaniskt korrigera enkla fel kan det vara bra att läsa igenom en sida åt gången med eftertanke och försöka åtgärda också struktur- och förståelighetsproblem. Stavfel går ofta hand i hand med andra skrivfel.
 6. Även mindre vanliga stavfel får gärna läggas till i Wikipedia:AutoWikiBrowser/Typos, så ingår de tillagda orden i nästa halvautomatiska körning.
 7. Ta inte språkfel för allvarligt, särskilt inte i artiklar om utländska företeelser. Om inte personer med annat modersmål får skriva på svenska Wikipedia kan dessa artiklar bli sämre. Rätta till språkfel, men radera inte hela ändringar eller textstycken för språkfel så länge de är förståeliga, och kritisera inte författaren.

Se även redigera

Externa länkar redigera