Öppna huvudmenyn

StandarderRedigera

I svenskan finns flera olika standardverk för skrivregler.

TT-språketRedigera

Huvudartikel: TT-språket

TT-språket är en samling skrivregler från Tidningarnas Telegrambyrå (TT) för hur svensk nyhetsförmedling ska skriva god svenska. Tipsen om språkvård är utarbetade för TT:s egna medarbetare, men hålls uppdaterade på TT:s webbsida och följs av många inom svensk press, tv och radio.

Svenska skrivreglerRedigera

Språkrådet ger ut Svenska skrivregler, som med jämna mellanrum utkommer i nya utgåvor. Den är lättläst och praktiskt inriktad, och en del av dess innehåll finns på Internet.

Myndigheternas skrivreglerRedigera

Myndigheternas skrivregler är en samling skrivregler utgiven av det svenska Regeringskansliet med syfte att skapa konventioner för språkvård inom svensk förvaltning. Skrivreglerna finns fritt tillgängliga på Internet och som tryckt publikation, men uppdateras inte lika ofta som TT-språket.

Svenska Akademiens ordlista och ordbokRedigera

När det gäller stavning och böjning är Svenska Akademiens ordlista (SAOL) den vedertagna referensen. SAOL definierar inte alla ord som ingår i svenska språket. En ordlista i ett band kan omöjligen ta upp alla facktermer, sammansättningar och nyord, utan måste begränsas till de vanligaste och mest etablerade orden. Den finns numera gratis på Internet.

Även Svenska Akademiens ordbok finns på Internet, men är bristfällig eftersom en del av uppslagsorden är mycket gamla.

SpecialområdenRedigera

Det finns ordlistor och rekommendationer inom vissa områden.

  • Storheter och enheter: Swedish Standards Institute (SIS) ger ut böckerna SI-Guide och Storheter och enheter – SI måttenheter. Där finns rekommendationer om storheter och enheter inom SI, omräkningsfaktorer för äldre enheter, andra liknande standarder samt skrivsätt (exempelvis stora eller små bokstäver samt rak eller kursiv stil).
  • Teknisk terminologi och fackspråk: Terminologicentrum (TNC) utger Skrivregler för svenska och engelska sedan 1941, nu i femte upplagan. Till Terminologicentrum är Svenska Dataterm- och Biotermgrupperna knutna.
  • Offentlig förvaltning: EU ger ut en publikationshandbok på unionens officiella språk med skriv- och språkregler. Det svenska justitiedepartementet har sammanställt en "svart lista" över mindre lämpliga formuleringar som förekommer i författningsspråk.

Externa länkarRedigera