Det här är en lista över stavfel och andra språkfel som kan dyka upp bland svenskspråkiga Wikipedias artiklar. Den som vill hjälpa till att rätta dessa kan använda sökfunktionen för att söka efter de felstavade orden och rätta. Bland språkfel ingår stavfel, särskrivningar och annat som inte följer konventionerna på Wikipedia:Stilguide.

Se även Wikipedia:Externa hjälpmedel för verktyg som kan underlätta rättning av många likartade språkfel.

Obs! När du lägger till något till listan, kontrollera först att det verkligen är ett "fel" och inte bara en avvikelse mot hur du själv skriver. Det finns många ord som har flera korrekta stavningar, många sammansättningar som fungerar både med och utan foge-s, och så vidare.

Stavfel

redigera

Vanliga stavfel

redigera
Felaktig stavning Korrekt stavning Senast kontrollerad/åtgärdad Kommentar
abbonemang, abonemang, abbonnemang abonnemang Adville (diskussion) 14 april 2019 kl. 23.32 (CEST)[svara]
aborre, -n -ar -arna abborre Adville (diskussion) 14 april 2019 kl. 23.32 (CEST)[svara]
absorbtion absorption Adville (diskussion) 14 april 2019 kl. 23.32 (CEST)[svara]
address, -en -er -erna adress Dan Koehl (diskussion) 9 maj 2016 kl. 21.55 (CEST)[svara]
adminstrativ, -a -e -t administrativ Adville (diskussion) 14 april 2019 kl. 23.32 (CEST)[svara]
advancera, -d -t avancera Adville (diskussion) 14 april 2019 kl. 23.32 (CEST)[svara]
Afganistan, -s, afgan, -sk Afghanistan, afghan Adville (diskussion) 25 augusti 2019 kl. 23.47 (CEST)[svara]
affish, -en -er -erna affisch Adville (diskussion) 14 april 2019 kl. 23.32 (CEST)[svara]
agressiv, aggresiv, -a, -t. -itet aggressiv Adville (diskussion) 25 augusti 2019 kl. 23.47 (CEST)[svara]
akseptera, asseptera, aceptera, -r acceptera -r Adville (diskussion) 14 april 2019 kl. 20.13 (CEST)[svara]
alldrig aldrig Adville (diskussion) 14 april 2019 kl. 20.13 (CEST)[svara] Minnesregel: aldrig stavas aldrig med två l
allmänn, allmäna, allmännt, allmännhet allmän, allmänna, allmänt, allmänhet Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 23.20 (CEST)[svara]
almenacka, -n almanacka Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 23.20 (CEST)[svara]
altid alltid Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 23.20 (CEST)[svara] Minnesregel: alltid stavas alltid med två l
altså, allså alltså Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 23.20 (CEST)[svara]
andledning anledning Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 23.20 (CEST)[svara]
annordna, -r -s -t -ts -de -des anordna Adville (diskussion) 26 augusti 2019 kl. 23.01 (CEST)[svara]
andvänd, -a -as -er -s -t -ts -e -es använd Adville (diskussion) 26 augusti 2019 kl. 23.01 (CEST)[svara]
apell, appel appell Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 23.20 (CEST)[svara]
arangera, -d -de -des -r -s -t -ts arrangera Adville (diskussion) 26 augusti 2019 kl. 23.01 (CEST)[svara]
arbetssam arbetsam Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 23.20 (CEST)[svara]
asbets asbest Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 23.20 (CEST)[svara]
Aspbergers syndrom, Asbergers syndrom Aspergers syndrom 46.39.106.95 1 december 2019 kl. 15.04 (CET)[svara]
assymetri, asymetri, -sk, -ska, -skt asymmetri Adville (diskussion) 26 augusti 2019 kl. 23.01 (CEST)[svara]
Azerbadjan, Azerbadzjan, -s Azerbajdzjan Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 23.20 (CEST)[svara]
baggage, -t bagage Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 23.20 (CEST)[svara]
bakrund, -en -er -erna bakgrund Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 23.20 (CEST)[svara]
ballet, ballett, -en -er -erna, -ens balett Inteloutside2 20 augusti 2010 kl. 23.02 (CEST)[svara] Endast där svenska avses
bassist, -en -er -erna -ens basist Inteloutside2 21 augusti 2010 kl. 22.52 (CEST)[svara]
batterin batterier Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 23.20 (CEST)[svara]
bequerell, bequerel becquerel Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 23.20 (CEST)[svara]
bedömm, -a -are -er -de -t -ts -as -s -des -ning bedöm Adville (diskussion) 27 augusti 2019 kl. 15.38 (CEST)[svara]
befodra, vidarebefodra, -n -r -d -de -des -t -ts -s befordra, vidarebefordra Adville (diskussion) 27 augusti 2019 kl. 15.38 (CEST)[svara]
betäckning, -en -ar -arna beteckning Adville (diskussion) 27 augusti 2019 kl. 15.38 (CEST)[svara] När tecken eller symboler för att identifiera något avses. Se även betäckning.
biblen Bibeln Andebb (diskussion) 18 april 2019 kl. 11.37 (CEST)[svara] Notera att både "Bibeln" och "bibeln" kan vara det rätta: det förra syftar på samlingen med texter, det senare på en specifik bok.
bibliotikarie, biblotekarie, biblotikarie, -n -r bibliotekarie Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 23.20 (CEST)[svara]
biblografi, -er, -erna, -n bibliografi Adville (diskussion) 27 augusti 2019 kl. 15.38 (CEST)[svara]
Bipsgården Bispgården Adville (diskussion) 13 april 2019 kl. 14.14 (CEST)[svara]
blixlås blixtlås Adville (diskussion) 13 april 2019 kl. 14.14 (CEST)[svara]
bohusländsk, -t, -a bohuslänsk Adville (diskussion) 27 augusti 2019 kl. 15.38 (CEST)[svara]
branch, -en -er -erna bransch Inteloutside2 25 augusti 2010 kl. 20.03 (CEST)[svara]
Brazilien, -s Brasilien Adville (diskussion) 27 augusti 2019 kl. 15.38 (CEST)[svara]
braziliensisk, -a -e -t brasiliansk Andebb (diskussion) 18 april 2019 kl. 11.37 (CEST)[svara]
[fylld till] bredden, [över alla/sina] breddar [fylld till] brädden, [över alla/sina] bräddar Adville (diskussion) 27 augusti 2019 kl. 15.38 (CEST)[svara]
brevid bredvid Andebb (diskussion) 18 april 2019 kl. 11.37 (CEST)[svara]
britisk, -a -e -t brittisk Adville (diskussion) 27 augusti 2019 kl. 15.38 (CEST)[svara]
brölopp, bröllopp, -en -et bröllop Adville (diskussion) 27 augusti 2019 kl. 15.38 (CEST)[svara]
busshållsplats, busshålltsplats, -er, -en busshållplats Adville (diskussion) 27 augusti 2019 kl. 15.38 (CEST)[svara]
Californien, -s Kalifornien Andebb (diskussion) 18 april 2019 kl. 12.17 (CEST)[svara] Endast där svenska avses
californisk, -a -e -t kalifornisk Andebb (diskussion) 18 april 2019 kl. 12.17 (CEST)[svara]
Canada, -s Kanada Sten A 14 mars 2007 kl. 22.30 (CET)[svara] Endast när svenska avses. Stavningen Canada var dock tidigare korrekt i svenskan.[1][2]
canadensisk, Canadensisk, -a -e -t kanadensisk Andebb (diskussion) 18 april 2019 kl. 12.17 (CEST)[svara]
Ceasar, -s Caesar Sebras 15 november 2009 kl. 14.24 (CET)[svara]
centrat centrumet eller centret Andebb (diskussion) 18 april 2019 kl. 12.17 (CEST)[svara]
cermoni, -ell -ella -ellt -er -erna -n ceremoni Andebb (diskussion) 18 april 2019 kl. 12.17 (CEST)[svara]
chefsredaktör chefredaktör Andebb (diskussion) 18 april 2019 kl. 12.17 (CEST)[svara]
chocklad, -en choklad Andebb (diskussion) 18 april 2019 kl. 12.17 (CEST)[svara]
ciggarett, ciggarrett, -er -en -erna cigarett, cigarrett Andebb (diskussion) 18 april 2019 kl. 12.17 (CEST)[svara]
coh och Adville (diskussion) 24 april 2019 kl. 21.18 (CEST)[svara]
crash, -a -ade -at -as -ades -ats krasch Inteloutside2 12 december 2010 kl. 02.24 (CET)[svara]
Cuba, -s Kuba Sten A 16 mars 2007 kl. 18.30 (CET)[svara] Endast när svenska avses. Stavningen Cuba var dock tidigare korrekt i svenskan.[2]
cuban, Cuban, Kuban, -sk -ska -ske -skt kuban Sjunnesson 24 november 2009 kl. 08.32 (CET)[svara]
curera, kurera, -de, -t, -r kuratera Adville (diskussion) 9 maj 2019 kl. 01.29 (CEST)[svara] Avseende att moderera konstutställningar, enligt språkrådet: https://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.42699e142b734b551688/1529494719885/Spr%C3%A5kv%C3%A5rd%202003-1.pdf
Dannmark, Damark -s Danmark Adville (diskussion) 24 april 2019 kl. 21.18 (CEST)[svara]
definera definiera Adville (diskussion) 27 april 2019 kl. 00.10 (CEST)[svara]
deamon daemon Adville (diskussion) 27 april 2019 kl. 00.10 (CEST)[svara]
diskution, disskution, disskussion, disskusion, diskusion, -en -er -erna -ens diskussion Adville (diskussion) 27 april 2019 kl. 00.10 (CEST)[svara]
dommar, -e -en -na -ens -nas domar Adville (diskussion) 27 april 2019 kl. 00.10 (CEST)[svara]
dylig, dyligt dylik, dylikt Adville (diskussion) 27 april 2019 kl. 00.10 (CEST)[svara]
dödstraff dödsstraff Adville (diskussion) 27 april 2019 kl. 00.10 (CEST)[svara]
dömm, -a -er -de -t -as -s -des -ts döm Adville (diskussion) 27 april 2019 kl. 00.10 (CEST)[svara]
egenligen, igentligen egentligen Adville (diskussion) 27 april 2019 kl. 00.10 (CEST)[svara]
endå ändå Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.38 (CEST)[svara]
Etiopen Etiopien Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.38 (CEST)[svara]
etioper, -n -na -nas etiopier Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.38 (CEST)[svara]
euroasiatisk, -a eurasiatisk Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.38 (CEST)[svara]
Euroasien, -s Eurasien Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.38 (CEST)[svara]
europisk, -t -a europeisk Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.38 (CEST)[svara]
Eurovisionschlagerfestivalen, Slagerfestivalen, Melo, -n Eurovisionsschlagerfestivalen, Schlagerfestivalen, Melodifestivalen, Mello, -n Kyllo 4 april 2020 kl. 02.02 (CEST)[svara]
existensiell, -a, existensialism, -en existentiell, existentialism Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.38 (CEST)[svara]
experement, exprement, expriment, -ell -era experiment Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.38 (CEST)[svara]
explotion, -en -er -erna -ens explosion Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.38 (CEST)[svara]
facism, fachism, facsism, faschism, -en anti- fascism Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.38 (CEST)[svara]
facist, fachist, facsist, faschist, -en -er -erna -isk -iska anti- fascist Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.38 (CEST)[svara]
femenism, -en -ens, femenist, -en -er -erna -ens -ernas -isk feminism, feminist Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.38 (CEST)[svara]
fiendeskap fiendskap Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 21.22 (CEST)[svara]
Filipinerna, -s Filippinerna Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.38 (CEST)[svara]
filipinsk, -a -e -t filippinsk Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 21.22 (CEST)[svara]
Finnland Finland Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.38 (CEST)[svara] Ändra bara svensk stavning
finlandsvensk, -en -ar -arna -ens -arnas finlandssvensk Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.38 (CEST)[svara]
finlänsk, -a -e -t finländsk Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 21.22 (CEST)[svara]
fins finns Sjunnesson 19 juli 2010 kl. 07.38 (CEST)[svara]
fotbollspelare, -en -ar -arna -ens -arnas fotbollsspelare Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 21.22 (CEST)[svara]
följdaktligen följaktligen Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 21.22 (CEST)[svara]
förekomer förekommer Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 21.22 (CEST)[svara]
förnärvarande för närvarande Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 21.22 (CEST)[svara]
förren, förrens, förräns, förens, förns förrän Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 21.22 (CEST)[svara]
förschyld, förskyld förkyld Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 21.22 (CEST)[svara]
föråd förråd Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.38 (CEST)[svara]
föråda, förådd, förädare, förädisk förråda, ... Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 21.22 (CEST)[svara]
gammla gamla Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 21.22 (CEST)[svara]
giftemål, -et -en -ets -ens giftermål Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 21.22 (CEST)[svara]
giltlig, -a -t giltig Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 21.22 (CEST)[svara]
gitar, gittar, -en -er -erna -ens -ernas -ist gitarr Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 21.22 (CEST)[svara]
gjöt, gjöts (av infinitiv "gjuta") göt, göts Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.38 (CEST)[svara]
grupen, -s gruppen Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.38 (CEST)[svara]
hadde hade Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 21.22 (CEST)[svara]
hafft haft Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 21.22 (CEST)[svara]
halvägs halvvägs Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 21.22 (CEST)[svara]
handbollspelare, -en -ar -arna -ens -arnas handbollsspelare Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 21.22 (CEST)[svara]
hetro hetero Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 21.22 (CEST)[svara]
hitills, hittils hittills Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 21.22 (CEST)[svara]
hollänsk, -a -e -t holländsk Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 21.22 (CEST)[svara]
hurvida huruvida Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 21.22 (CEST)[svara]
hyffsad, hyffsat, o- hyfsad, hyfsat Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 21.22 (CEST)[svara]
hårddra (ett resonemang) hårdra Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.38 (CEST)[svara]
hämd, -en hämnd Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 21.22 (CEST)[svara]
iakta iaktta Adville (diskussion) 11 april 2019 kl. 21.22 (CEST)[svara]
identifera, -d -de -t identifiera Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.38 (CEST)[svara]
idéen idén Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.38 (CEST)[svara]
imellan emellan Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.38 (CEST)[svara]
indentifiera, indentifikation identifiera Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.38 (CEST)[svara]
infantri, -et infanteri Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.38 (CEST)[svara]
infomation, infromation, -en -ens information Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.38 (CEST)[svara]
iniativ, initativ, intiativ, -en -et initiativ Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.56 (CEST)[svara]
innifrån inifrån Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.56 (CEST)[svara]
innom, innomhus inom, inomhus Adville (diskussion) 29 april 2019 kl. 20.56 (CEST)[svara]
innvånar-, -e -na -nas -antal invånar- eller innevånar- Adville (diskussion) 30 april 2019 kl. 00.17 (CEST)[svara]
inofficiel, inoficiell, -a inofficiell Adville (diskussion) 30 april 2019 kl. 00.17 (CEST)[svara]
insperation, -en inspiration Adville (diskussion) 30 april 2019 kl. 00.17 (CEST)[svara]
institition, instution, instutition, instutution, -en -er -erna institution Adville (diskussion) 30 april 2019 kl. 00.17 (CEST)[svara]
interjuv, intervjuv, -er -en -erna -as -a -ar -at intervju, -er -n ... Adville (diskussion) 30 april 2019 kl. 00.17 (CEST)[svara]
isåfall i så fall Adville (diskussion) 30 april 2019 kl. 00.17 (CEST)[svara]
Jamaika Jamaica Adville (diskussion) 30 april 2019 kl. 00.17 (CEST)[svara]
jamaikan, -er -erna jamaican Adville (diskussion) 30 april 2019 kl. 00.17 (CEST)[svara]
jamaikansk, -a -e -t jamaicansk Adville (diskussion) 30 april 2019 kl. 00.17 (CEST)[svara]
Jorden, -s jorden Lixer (disk) 25 juni 2012 kl. 09.06 (CEST)[svara]
jämnför, -t, -a... jämför Adville (diskussion) 30 april 2019 kl. 00.17 (CEST)[svara]
jämnlik, -a -t -het jämlik Adville (diskussion) 1 maj 2019 kl. 00.00 (CEST)[svara]
jämnställ, -er -a -de -d -t -da -dhet -dheten jämställ Adville (diskussion) 1 maj 2019 kl. 00.00 (CEST)[svara]
jämnvikt, -en jämvikt Adville (diskussion) 1 maj 2019 kl. 00.00 (CEST)[svara]
Kaanan, -s Kanaan Adville (diskussion) 1 maj 2019 kl. 00.00 (CEST)[svara]
kakafoni kakofoni Adville (diskussion) 1 maj 2019 kl. 00.00 (CEST)[svara]
kariär, kariärr, -en -er karriär Adville (diskussion) 1 maj 2019 kl. 00.00 (CEST)[svara]
karnival, -en -er -erna karneval Adville (diskussion) 1 maj 2019 kl. 00.00 (CEST)[svara]
Kasakstan, -s Kazakstan Adville (diskussion) 4 maj 2019 kl. 01.31 (CEST)[svara]
kasett, kasset, -en -er -erna kassett Adville (diskussion) 4 maj 2019 kl. 01.31 (CEST)[svara]
kategorien kategorin Adville (diskussion) 4 maj 2019 kl. 01.31 (CEST)[svara]
Kirgisistan, Kirgistan, -s Kirgizistan Adville (diskussion) 4 maj 2019 kl. 01.31 (CEST)[svara]
knytpunkt, -en knutpunkt Adville (diskussion) 4 maj 2019 kl. 01.31 (CEST)[svara]
kolidera, -de -t kollidera Adville (diskussion) 4 maj 2019 kl. 13.47 (CEST)[svara]
kollossal, kollosal kolossal Adville (diskussion) 4 maj 2019 kl. 13.47 (CEST)[svara]
komers, -en kommers Adville (diskussion) 4 maj 2019 kl. 13.47 (CEST)[svara]
komersiell, komerciell, kommerciell, kommersiel, -a -t kommersiell Adville (diskussion) 5 maj 2019 kl. 02.34 (CEST)[svara]
komission, kommision kommission Adville (diskussion) 5 maj 2019 kl. 02.34 (CEST)[svara]
komitté, kommité, -n -er -erna kommitté Adville (diskussion) 5 maj 2019 kl. 02.34 (CEST)[svara]
kompletera, -d -de -nde -r -s -t komplettera Adville (diskussion) 5 maj 2019 kl. 02.34 (CEST)[svara]
komun, -en -ens -er -erna -ernas kommun Adville (diskussion) 5 maj 2019 kl. 02.34 (CEST)[svara]
koncerter, -na konserter Adville (diskussion) 5 maj 2019 kl. 02.34 (CEST)[svara]
konsoll, -en -er -erna konsol Adville (diskussion) 5 maj 2019 kl. 02.34 (CEST)[svara]
konstmuséer konstmuseer Adville (diskussion) 5 maj 2019 kl. 11.33 (CEST)[svara] Har behandlats av Språknämnden.
konstmuséet konstmuseet Adville (diskussion) 5 maj 2019 kl. 11.33 (CEST)[svara] Har behandlats av Språknämnden.
konstnärsskap konstnärskap --Paracel63 (diskussion) 20 april 2020 kl. 21.32 (CEST)[svara] NE.se, SAOL; se dock konstnärsgrupp etc
konvalecens, konvalesens konvalescens Adville (diskussion) 5 maj 2019 kl. 11.33 (CEST)[svara]
konvalecent, konvalesent konvalescent Adville (diskussion) 5 maj 2019 kl. 11.33 (CEST)[svara]
krach, krash, -a -ar -ade -at -en -er -erna krasch Adville (diskussion) 5 maj 2019 kl. 11.33 (CEST)[svara]
krigsföring, -en krigföring Adville (diskussion) 5 maj 2019 kl. 11.33 (CEST)[svara]
kristendommen kristendomen Adville (diskussion) 5 maj 2019 kl. 11.33 (CEST)[svara] Rätta bara på svenska.
kriterie kriterium Adville (diskussion) 5 maj 2019 kl. 11.33 (CEST)[svara]
kunnas kunna Adville (diskussion) 5 maj 2019 kl. 11.33 (CEST)[svara]
kunnde kunde Adville (diskussion) 5 maj 2019 kl. 11.33 (CEST)[svara]
kålla kolla Adville (diskussion) 5 maj 2019 kl. 11.33 (CEST)[svara]
kännd, -e, -a kännt känd, känt Adville (diskussion) 5 maj 2019 kl. 11.33 (CEST)[svara]
landsgräns, -en -er -erna landgräns Adville (diskussion) 5 maj 2019 kl. 11.33 (CEST)[svara]
levnadsätt levnadssätt Adville (diskussion) 5 maj 2019 kl. 11.33 (CEST)[svara]
livstil, -ar -arna -en livsstil Adville (diskussion) 5 maj 2019 kl. 11.33 (CEST)[svara]
lr eller Linsenhejhej 18 maj 2011 kl. 17.02 (CET)[svara]
lungt lugnt Adville (diskussion) 5 maj 2019 kl. 11.33 (CEST)[svara]
låneord, -et -en lånord Adville (diskussion) 5 maj 2019 kl. 11.33 (CEST)[svara]
längst med längs med Adville (diskussion) 6 maj 2019 kl. 00.42 (CEST)[svara]
länstyrelse, -n -ns -r -rna länsstyrelse Adville (diskussion) 6 maj 2019 kl. 00.42 (CEST)[svara]
matrial, matriel, -en -et material, materiel Harka (diskussion) 11 oktober 2020 kl. 07.55 (CEST)[svara]
majonäs majonnäs Adville (diskussion) 6 maj 2019 kl. 00.42 (CEST)[svara]
medans medan Adville (diskussion) 6 maj 2019 kl. 00.42 (CEST)[svara]
medecin, -en, -er, -erna, -era medicin Adville (diskussion) 6 maj 2019 kl. 00.42 (CEST)[svara]
medela, -r -de -t -nde -ndet -ndena meddela Adville (diskussion) 6 maj 2019 kl. 00.42 (CEST)[svara]
mediespelare, -n mediaspelare Adville (diskussion) 6 maj 2019 kl. 00.42 (CEST)[svara]
medlemar, -na -nas medlemmar Adville (diskussion) 7 maj 2019 kl. 01.37 (CEST)[svara]
medlemen, -s medlemmen Adville (diskussion) 7 maj 2019 kl. 01.37 (CEST)[svara]
medlemsskap medlemskap Adville (diskussion) 7 maj 2019 kl. 01.37 (CEST)[svara]
mexicansk, -a -e -t mexikansk Adville (diskussion) 7 maj 2019 kl. 01.37 (CEST)[svara]
Mexico, mexico, -s Mexiko Sjunnesson 25 november 2009 kl. 15.36 (CET)[svara] Endast när svenska avses, huvudstaden heter dock Mexico City och delstaten New Mexico
millenium, -et, millenniumet, milleniumskifte, -t, millenniumskifte, -t, millenieskifte, -t millennium , millenniet, millennieskifte, -t, Kyllo 4 april 2020 kl. 02.02 (CEST)[svara]
mkt mycket Adville (diskussion) 9 maj 2019 kl. 01.29 (CEST)[svara] Förkortningar rekommenderas inte på Wikipedia.
modifera, -d -de -r -t modifiera Adville (diskussion) 9 maj 2019 kl. 01.29 (CEST)[svara]
modifering, -ar -arna -en modifiering Adville (diskussion) 9 maj 2019 kl. 01.29 (CEST)[svara]
muséet, muséer, -na museet, museer Adville (diskussion) 9 maj 2019 kl. 01.29 (CEST)[svara] Har behandlats av Språknämnden.
musikvideos musikvideor Adville (diskussion) 9 maj 2019 kl. 23.17 (CEST)[svara]
Månen, -s månen Sjunnesson 23 september 2010 kl. 09.33 (CEST)[svara]
mörkerman (-män) mörkman, mörkmän Adville (diskussion) 9 maj 2019 kl. 23.17 (CEST)[svara]
måsta måste Adville (diskussion) 9 maj 2019 kl. 23.17 (CEST)[svara]
nederlänsk, -a -e -t nederländsk Adville (diskussion) 10 maj 2019 kl. 17.17 (CEST)[svara]
noggrannt, nogrannt noggrant Adville (diskussion) 10 maj 2019 kl. 17.17 (CEST)[svara]
nogrann, -a, -het noggrann Adville (diskussion) 10 maj 2019 kl. 17.17 (CEST)[svara]
nummret numret Adville (diskussion) 10 maj 2019 kl. 17.17 (CEST)[svara]
Nya Zealand, -s Nya Zeeland Adville (diskussion) 10 maj 2019 kl. 17.17 (CEST)[svara]
nya zeeländare, -n nyzeeländare Adville (diskussion) 10 maj 2019 kl. 17.17 (CEST)[svara]
nya zeeländsk, -a, -as, -an, -t, -e, nyzeeländsk Adville (diskussion) 10 maj 2019 kl. 17.17 (CEST)[svara]
någongång någon gång Adville (diskussion) 10 maj 2019 kl. 17.55 (CEST)[svara]
nämd, nämt, nämde nämnd, nämnt, nämnde Adville (diskussion) 10 maj 2019 kl. 17.55 (CEST)[svara] Även senarenämnd, sistnämnd osv
nämnligen nämligen Adville (diskussion) 10 maj 2019 kl. 17.55 (CEST)[svara]
ochså, oxå också Adville (diskussion) 10 maj 2019 kl. 17.55 (CEST)[svara]
odh, ofh, oxh, ovh, ohc och Adville (diskussion) 10 maj 2019 kl. 17.55 (CEST)[svara]
offciell, offeciel, offeciell, officell, officiel, oficiell, -a -t officiell Adville (diskussion) 13 maj 2019 kl. 00.10 (CEST)[svara]
ogiltlig, -a -t ogiltig Adville (diskussion) 13 maj 2019 kl. 00.25 (CEST)[svara]
omdömme -n -na -t omdöme Adville (diskussion) 13 maj 2019 kl. 00.25 (CEST)[svara]
omständig, -a -t omständlig, -a -t Adville (diskussion) 13 maj 2019 kl. 00.25 (CEST)[svara] Se diskussionssidan.
orginal-, -et -en original Adville (diskussion) 21 maj 2019 kl. 22.10 (CEST)[svara] Ofta förekommande i sammansättningar.
orginell, -t -a -e originell Adville (diskussion) 21 maj 2019 kl. 22.10 (CEST)[svara]
packetera, -d -de -des -t -ts paketera Adville (diskussion) 21 maj 2019 kl. 22.10 (CEST)[svara]
paralel, paralell, parallel,
parralel, parralell, parrallel, parrallell, -t -a
parallell Adville (diskussion) 21 maj 2019 kl. 22.10 (CEST)[svara] Fyra "l" i parallell; rätta ej engelska parallel.
parantes, -en -er -erna parentes Adville (diskussion) 21 maj 2019 kl. 22.10 (CEST)[svara]
persier, -n -na -nas perser Adville (diskussion) 21 maj 2019 kl. 22.10 (CEST)[svara]
pidestal, pedestal, pedistal, piedistal piedestal Adville (diskussion) 21 maj 2019 kl. 22.10 (CEST)[svara]
polett, pollet, -en, -er, -erna pollett Adville (diskussion) 21 maj 2019 kl. 22.10 (CEST)[svara]
populäritet popularitet Adville (diskussion) 21 maj 2019 kl. 22.10 (CEST)[svara]
posetiv, -a -are -ast positiv Adville (diskussion) 21 maj 2019 kl. 22.10 (CEST)[svara]
pressentera, -d, -de, -des, -t, -ts presentera Adville (diskussion) 21 maj 2019 kl. 22.10 (CEST)[svara]
princessa, -n -or prinsessa Adville (diskussion) 21 maj 2019 kl. 22.10 (CEST)[svara]
priviligerad, privligerad, priviligierad, -d privilegierad, privilegium Adville (diskussion) 22 maj 2019 kl. 01.20 (CEST)[svara]
profesionell, proffessionell, proffesionell, -a -t professionell Adville (diskussion) 22 maj 2019 kl. 01.20 (CEST)[svara]
programera, pogramera, pogrammera, -re, -ren, -t, -d, -s programmera Adville (diskussion) 22 maj 2019 kl. 01.20 (CEST)[svara]
programet, pogrammet -s programmet Adville (diskussion) 22 maj 2019 kl. 01.20 (CEST)[svara]
proppeller, -n proppellrar, -na propeller, propellrar Adville (diskussion) 22 maj 2019 kl. 01.20 (CEST)[svara]
provencealsk, provençalsk provensalsk (Dock: Provence) Adville (diskussion) 22 maj 2019 kl. 01.20 (CEST)[svara] Stavningen provençalsk finns ej i SAOL, men finns i wiktionary.
puertorikan, -en -er -erna puertorican Adville (diskussion) 22 maj 2019 kl. 01.20 (CEST)[svara]
puertorikansk, -a, -an, -t -e puertoricansk Adville (diskussion) 22 maj 2019 kl. 01.20 (CEST)[svara]
publisera, -d -de -des -t -ts publicera Adville (diskussion) 22 maj 2019 kl. 01.20 (CEST)[svara]
punch punsch Adville (diskussion) 22 maj 2019 kl. 15.54 (CEST)[svara] endast när svenska avses
påväg på väg Adville (diskussion) 22 maj 2019 kl. 15.54 (CEST)[svara]
rabbat, rabbatt rabatt Kyllo 4 april 2020 kl. 02.02 (CEST)[svara] Avseende prissänkning eller jordbädd avsedd för plantering.
raportera, -de -des -r -t -ts rapportera Adville (diskussion) 22 maj 2019 kl. 15.54 (CEST)[svara]
rebbell, -en -er -erna rebell Adville (diskussion) 22 maj 2019 kl. 15.54 (CEST)[svara]
regisera, -de -des -r -t -ts regissera Adville (diskussion) 22 maj 2019 kl. 15.54 (CEST)[svara]
regisör, regisörr, -en -er -erna regissör Adville (diskussion) 22 maj 2019 kl. 15.54 (CEST)[svara]
religös, -a -t religiös Adville (diskussion) 22 maj 2019 kl. 15.54 (CEST)[svara]
resturang, -en -er -erna restaurang Adville (diskussion) 22 maj 2019 kl. 15.54 (CEST)[svara]
rikspelman, -nen riksspelman Harka (diskussion) 2 maj 2019 kl. 14.28 (CEST)[svara]
sammarbeta, -r -de -t, sammarbete -t -n samarbeta, samarbete Adville (diskussion) 23 maj 2019 kl. 21.51 (CEST)[svara]
sammla, -r -de -t, sammling, -en -ar -arna samla, samling Adville (diskussion) 23 maj 2019 kl. 21.51 (CEST)[svara]
San Fransisco San Francisco Adville (diskussion) 23 maj 2019 kl. 21.51 (CEST)[svara]
Sao Paolo, São Paolo, Sao Paulo São Paulo Adville (diskussion) 23 maj 2019 kl. 21.51 (CEST)[svara]
sannorlik, -t, sannorlikhet, -en sannolik, sannolikhet Adville (diskussion) 23 maj 2019 kl. 21.51 (CEST)[svara]
schweitzisk, -a -e -t schweizisk Adville (diskussion) 23 maj 2019 kl. 21.51 (CEST)[svara]
Schweitz, Schwiez, Scweiz, -isk -iska -iskt Schweiz Adville (diskussion) 29 maj 2019 kl. 08.15 (CEST)[svara]
sedemera sedermera Adville (diskussion) 29 maj 2019 kl. 08.15 (CEST)[svara]
seperera, -d -de -r -t separera Adville (diskussion) 29 maj 2019 kl. 08.15 (CEST)[svara]
seperat, -a -or separat Adville (diskussion) 29 maj 2019 kl. 08.15 (CEST)[svara]
seperation, -en -er -erna separation Adville (diskussion) 29 maj 2019 kl. 08.15 (CEST)[svara]
simmning, -en simning Adville (diskussion) 29 maj 2019 kl. 08.15 (CEST)[svara]
sjukdomm, -ar -arna -en sjukdom Adville (diskussion) 29 maj 2019 kl. 20.24 (CEST)[svara]
sjärt, -en -ens stjärt Adville (diskussion) 29 maj 2019 kl. 20.24 (CEST)[svara]
skilld, -a, -e skild Inteloutside2 25 september 2010 kl. 10.00 (CEST)[svara]
skillsmässa, -n skilsmässa Adville (diskussion) 29 maj 2019 kl. 20.24 (CEST)[svara]
skogsbeklädd, -a skogbeklädd Adville (diskussion) 29 maj 2019 kl. 20.24 (CEST)[svara]
skogsbeklätt skogbeklätt Adville (diskussion) 29 maj 2019 kl. 20.24 (CEST)[svara]
skogsbevuxen skogbevuxen Adville (diskussion) 29 maj 2019 kl. 20.24 (CEST)[svara]
skogsbevuxet skogbevuxet Sjunnesson 26 juni 2010 kl. 09.38 (CEST)[svara]
skogsbevuxna skogbevuxna Adville (diskussion) 29 maj 2019 kl. 20.24 (CEST)[svara]
skogsklädd, -a skogklädd Adville (diskussion) 29 maj 2019 kl. 20.24 (CEST)[svara]
skogsklätt skogklätt Adville (diskussion) 29 maj 2019 kl. 20.24 (CEST)[svara]
skottsk, -a -e skotsk Adville (diskussion) 29 maj 2019 kl. 20.24 (CEST)[svara]
släktning, -en -ar -arna släkting Adville (diskussion) 29 maj 2019 kl. 20.24 (CEST)[svara]
släpt, -e, -es släppt Adville (diskussion) 29 maj 2019 kl. 20.24 (CEST)[svara]
släptpes släpptes Adville (diskussion) 30 maj 2019 kl. 14.06 (CEST)[svara]
smo som Adville (diskussion) 30 maj 2019 kl. 14.06 (CEST)[svara]
Solen, -s solen Sjunnesson 23 september 2010 kl. 09.33 (CEST)[svara]
spektrat spektrumet, spektret Adville (diskussion) 30 maj 2019 kl. 14.06 (CEST)[svara] Om bestämd form singular avses
spårk språk Adville (diskussion) 30 maj 2019 kl. 14.06 (CEST)[svara]
statestik, -en statistik Adville (diskussion) 30 maj 2019 kl. 14.06 (CEST)[svara]
Stocholm, Stockhlm, Stockhlom, Stockholem, Stockhom, Stockolm, Stokholm, -s Stockholm Adville (diskussion) 30 maj 2019 kl. 23.29 (CEST)[svara]
stog stod Adville (diskussion) 31 maj 2019 kl. 20.25 (CEST)[svara]
Storbrittanien, Storbrittannien, Storbritanien, Storbritanninen, -s Storbritannien Adville (diskussion) 31 maj 2019 kl. 20.25 (CEST)[svara] Minnesregel: I Storbritannien finns inte Britta men Annie.
stämmning stämning Adville (diskussion) 31 maj 2019 kl. 20.25 (CEST)[svara]
störtst, stöst, -a -e störst Adville (diskussion) 31 maj 2019 kl. 20.25 (CEST)[svara]
succesiv, -t -a successiv Adville (diskussion) 31 maj 2019 kl. 20.25 (CEST)[svara]
såkallad, -e så kallad Adville (diskussion) 31 maj 2019 kl. 21.18 (CEST)[svara]
såkallat så kallat Adville (diskussion) 31 maj 2019 kl. 21.18 (CEST)[svara]
säja, säjer säga, säger Adville (diskussion) 31 maj 2019 kl. 21.18 (CEST)[svara]
särskiljt, särskillt, -s särskilt Adville (diskussion) 1 juni 2019 kl. 00.19 (CEST)[svara] Bara då adverbet avses. Neutrum av adjektivet kan även stavas särskiljt [1].
särskilld, -a särskild Adville (diskussion) 1 juni 2019 kl. 00.19 (CEST)[svara]
Tallin, -s Tallinn Adville (diskussion) 1 juni 2019 kl. 00.19 (CEST)[svara]
terass, -en -er -erna terrass Adville (diskussion) 19 juli 2019 kl. 23.27 (CEST)[svara]
tertoriell, terrtoriel, teritoriell territoriell Adville (diskussion) 19 juli 2019 kl. 23.27 (CEST)[svara]
teräng, -en -ens terräng Adville (diskussion) 19 juli 2019 kl. 23.27 (CEST)[svara]
tidsskrift, -en -er -erna tidskrift Sjunnesson 22 november 2009 kl. 13.23 (CET)[svara] På norska och danska stavas ordet tidsskrift vilket ej skall ändras i namnen på norska och danska tidskrifter.
tillbaks tillbaka "Tillbaks" är talspråk, vilket ska undvikas på Wikipedia. Ändra dock inte om det förekommer i citat och dylikt.
tills dess till dess Adville (diskussion) 21 juli 2019 kl. 02.47 (CEST)[svara] tills bildat av till + dess
tillfredställa, -nde, -s tillfredsställa Adville (diskussion) 23 juli 2019 kl. 21.02 (CEST)[svara]
tillfredställelse, -n tillfredsställelse Adville (diskussion) 23 juli 2019 kl. 21.02 (CEST)[svara]
tillfredställer tillfredsställer Adville (diskussion) 23 juli 2019 kl. 21.02 (CEST)[svara]
tillfredställt, -s tillfredsställt Adville (diskussion) 23 juli 2019 kl. 21.02 (CEST)[svara]
tillsamans, tilsammans tillsammans Adville (diskussion) 23 juli 2019 kl. 21.02 (CEST)[svara]
trash metal thrash metal Adville (diskussion) 24 juli 2019 kl. 00.51 (CEST)[svara]
triologi, -n trilogi Adville (diskussion) 24 juli 2019 kl. 00.51 (CEST)[svara]
trotts trots Harka (diskussion) 13 oktober 2020 kl. 16.43 (CEST)[svara] korrekt om det rör sig om böjd form av verbet "tro"
tunnt tunt Adville (diskussion) 24 juli 2019 kl. 00.51 (CEST)[svara]
tvugna tvungna Adville (diskussion) 24 juli 2019 kl. 00.51 (CEST)[svara]
ungdomm, -ar -arna -en ungdom Adville (diskussion) 24 juli 2019 kl. 00.51 (CEST)[svara] På danska och norska är "ungdommens" rättstavat.
ungifär ungefär Adville (diskussion) 24 juli 2019 kl. 00.51 (CEST)[svara]
upgift, -en -er -erna uppgift Adville (diskussion) 24 juli 2019 kl. 00.51 (CEST)[svara]
upptäcksresande, -n upptäcktsresande Adville (diskussion) 25 juli 2019 kl. 00.26 (CEST)[svara]
upptäcktresande, -n upptäcktsresande Adville (diskussion) 25 juli 2019 kl. 00.26 (CEST)[svara]
upträda, upträdde, upträder, upträtt uppträda, uppträdde, uppträder, uppträtt Adville (diskussion) 25 juli 2019 kl. 00.26 (CEST)[svara]
ursprunlig, -a -en -t ursprunglig Adville (diskussion) 25 juli 2019 kl. 00.26 (CEST)[svara]
USAs USA:s Adville (diskussion) 25 juli 2019 kl. 00.26 (CEST)[svara]
USA's USA:s Adville (diskussion) 25 juli 2019 kl. 22.22 (CEST)[svara]
utnämd, -a -e -es utnämnd Adville (diskussion) 25 juli 2019 kl. 22.22 (CEST)[svara]
utryck, -et -en, -a, -ts, -ta uttryck Adville (diskussion) 25 juli 2019 kl. 22.22 (CEST)[svara]
Sao Paulo São Paulo Sjunnesson 27 oktober 2010 kl. 15.05 (CEST)[svara]
vakum, -et vakuum Adville (diskussion) 20 augusti 2019 kl. 22.02 (CEST)[svara]
våldtäckt, -en -er -erna våldtäkt Adville (diskussion) 20 augusti 2019 kl. 22.02 (CEST)[svara]
vårat vårt Förekommer dock i titlar och dylikt, exvis Vårat gäng, vilket inte skall ändras.
vädersträck, -en -et väderstreck Adville (diskussion) 20 augusti 2019 kl. 22.02 (CEST)[svara]
vell, väll väl Sebras 8 juni 2014 kl. 10.49 (CEST)[svara]
välkomen, välkommna välkommen, välkomna Adville (diskussion) 20 augusti 2019 kl. 22.02 (CEST)[svara]
värd, -slig, -sligt, -sliga värld, -slig, -sligt, -sliga Adville (diskussion) 20 augusti 2019 kl. 22.02 (CEST)[svara]
värkar verkar Adville (diskussion) 20 augusti 2019 kl. 22.02 (CEST)[svara] I betydelsen förefaller, tycks, ser ut, ter sig, ger intryck av, framstår som, syns.
Warsawa, -s Warszawa Melo man 18 mars 2009 kl. 15.24 (CET)[svara]
webplats, -en -er -erna webbplats Adville (diskussion) 20 augusti 2019 kl. 22.02 (CEST)[svara]
websida, -an -ans -or -orna webbsida Adville (diskussion) 25 augusti 2019 kl. 23.23 (CEST)[svara]
ytterliggare, ytliggare ytterligare Adville (diskussion) 25 augusti 2019 kl. 23.23 (CEST)[svara]
årskifte, -t årsskifte Adville (diskussion) 25 augusti 2019 kl. 23.23 (CEST)[svara]
ända enda Linsenhejhej 18 maj 2011 kl. 16.59 (CET)[svara] I betydelsen endast en, enstaka, ensam i sitt slag, unik, bara en.
åtmindstonde, åtminstonde, åtminstonne, åtminstånde åtminstone Adville (diskussion) 25 augusti 2019 kl. 23.23 (CEST)[svara]
öppenhjärtlig öppenhjärtig Adville (diskussion) 25 augusti 2019 kl. 23.23 (CEST)[svara]
överaska, -nde, överaskelse, överaskning överraska ... Adville (diskussion) 25 augusti 2019 kl. 23.23 (CEST)[svara]
överrens, överrenskommelse överens, överenskommelse Adville (diskussion) 25 augusti 2019 kl. 23.23 (CEST)[svara]

Mindre vanliga stavfel

redigera
Felaktig stavning Riktig stavning Senast kontrollerad/åtgärdad Kommentar
abonent, abbonent, abbonnent -en -er -na -s abonnent -en -er -na -s Adville (diskussion) 26 augusti 2019 kl. 22.24 (CEST)[svara]
advokado, avacado, -r avokado, -r Adville (diskussion) 30 augusti 2019 kl. 16.17 (CEST)[svara]
alldenes alldeles Adville (diskussion) 30 augusti 2019 kl. 16.17 (CEST)[svara]
alvarlig, -a -t allvarlig Adville (diskussion) 30 augusti 2019 kl. 16.17 (CEST)[svara]
amalgan amalgam Adville (diskussion) 30 augusti 2019 kl. 16.17 (CEST)[svara]
ambasad, -en -er -erna ambassad Adville (diskussion) 30 augusti 2019 kl. 16.17 (CEST)[svara]
ambasadör, -en -er -erna ambassadör Adville (diskussion) 30 augusti 2019 kl. 16.17 (CEST)[svara]
andefådd, -a, -het andfådd Adville (diskussion) 30 augusti 2019 kl. 16.17 (CEST)[svara]
annulera, anullera, -de -t annullera Adville (diskussion) 31 augusti 2019 kl. 15.47 (CEST)[svara]
attograf autograf Adville (diskussion) 31 augusti 2019 kl. 15.47 (CEST)[svara]
bakgrundsång, -en bakgrundssång Adville (diskussion) 31 augusti 2019 kl. 15.47 (CEST)[svara]
bakgrundsångare, -n bakgrundssångare Adville (diskussion) 31 augusti 2019 kl. 15.47 (CEST)[svara]
begravat begravt Adville (diskussion) 31 augusti 2019 kl. 15.47 (CEST)[svara]
bergrund, -en berggrund Adville (diskussion) 31 augusti 2019 kl. 15.47 (CEST)[svara]
berghöjd, -en -er bergshöjd Adville (diskussion) 31 augusti 2019 kl. 15.47 (CEST)[svara]
bergsgrund, -en berggrund Adville (diskussion) 31 augusti 2019 kl. 15.47 (CEST)[svara]
bergshäll, -ar -arna -en berghäll Adville (diskussion) 31 augusti 2019 kl. 17.51 (CEST)[svara]
bergsmästare, -n bergmästare Adville (diskussion) 2 september 2019 kl. 21.38 (CEST)[svara]
bergstroll, -en -et bergtroll Adville (diskussion) 2 september 2019 kl. 21.38 (CEST)[svara]
blandannat bland annat Adville (diskussion) 2 september 2019 kl. 21.38 (CEST)[svara]
bolonäs bolognese Adville (diskussion) 2 september 2019 kl. 21.38 (CEST)[svara]
Brodway Broadway Adville (diskussion) 2 september 2019 kl. 21.38 (CEST)[svara]
bronsch brons Adville (diskussion) 2 september 2019 kl. 21.38 (CEST)[svara]
bygnad, -en -er -erna byggnad Adville (diskussion) 2 september 2019 kl. 21.38 (CEST)[svara]
decenium decennium Adville (diskussion) 2 september 2019 kl. 21.38 (CEST)[svara]
canadensare, Kanadensare kanadensare Adville (diskussion) 2 september 2019 kl. 21.38 (CEST)[svara]
canadensisk, -a, -e, -t kanadensisk Adville (diskussion) 3 september 2019 kl. 12.32 (CEST)[svara]
distansiera -d -de -t distansera Adville (diskussion) 3 september 2019 kl. 12.32 (CEST)[svara]
drukna -de -t drunkna Adville (diskussion) 3 september 2019 kl. 12.32 (CEST)T)[svara]
efekt, -en -er effekt Adville (diskussion) 3 september 2019 kl. 12.32 (CEST)[svara]
efektiv, -a -t effektiv Adville (diskussion) 3 september 2019 kl. 12.32 (CEST)[svara]
ensammen ensam Adville (diskussion) 3 september 2019 kl. 12.32 (CEST))[svara]
ensamna ensamma Adville (diskussion) 3 september 2019 kl. 12.32 (CEST)[svara] SAOL 14 (2015) tar dock med ”den ensamne + maskulint substantiv”
erfodras erfordras Adville (diskussion) 3 september 2019 kl. 12.32 (CEST)[svara]
erkännd, erkännt erkänd, erkänt Adville (diskussion) 3 september 2019 kl. 12.32 (CEST)[svara]
exemple, exemplevis exempel, exempelvis Adville (diskussion) 3 september 2019 kl. 12.32 (CEST)[svara]
exlusiv, -a -t exklusiv Adville (diskussion) 3 september 2019 kl. 12.32 (CEST)[svara]
experimentiell, -a -t experimentell Adville (diskussion) 3 september 2019 kl. 12.32 (CEST)[svara]
extren, extärn, -a -t extern Adville (diskussion) 3 september 2019 kl. 12.32 (CEST)[svara]
Fillipinerna, Fillippinerna Filippinerna Adville (diskussion) 3 september 2019 kl. 12.32 (CEST)[svara]
fillipinsk, fillippinsk -a -e -t filippinsk Adville (diskussion) 3 september 2019 kl. 12.32 (CEST)[svara]
fiskeläger, fiskelägret fiskeläge, -n, -t Adville (diskussion) 5 september 2019 kl. 12.43 (CEST)[svara]
fluorecera, fluoresera, fluoricera, fluorisera, fluoriscera, -nde fluorescera Adville (diskussion) 5 september 2019 kl. 12.43 (CEST)[svara]
formattera, -d -de -r -t formatera Adville (diskussion) 5 september 2019 kl. 12.43 (CEST)[svara]
forsatte fortsatte Adville (diskussion) 5 september 2019 kl. 12.43 (CEST)[svara]
forsätta fortsätta Adville (diskussion) 5 september 2019 kl. 12.43 (CEST)[svara]
forsätter fortsätter Adville (diskussion) 5 september 2019 kl. 12.43 (CEST)[svara]
främlig främling Adville (diskussion) 5 september 2019 kl. 12.43 (CEST)[svara]
främs främst Adville (diskussion) 5 september 2019 kl. 12.43 (CEST)[svara]
frisörsalong, -en -er -erna frisersalong Adville (diskussion) 5 september 2019 kl. 12.43 (CEST)[svara]
fönstrena fönstren, fönsterna Adville (diskussion) 5 september 2019 kl. 12.43 (CEST)[svara] fönstrena är en talspråklig form
föredömme -n -na -t föredöme Adville (diskussion) 5 september 2019 kl. 12.43 (CEST)[svara]
företeckning, -en -ens -ar -arna förteckning Adville (diskussion) 5 september 2019 kl. 12.43 (CEST)[svara]
förstörning förstöring Adville (diskussion) 5 september 2019 kl. 12.43 (CEST)[svara]
garnision, -en -er -erna garnison Adville (diskussion) 5 september 2019 kl. 12.43 (CEST)[svara]
grup grupp Adville (diskussion) 5 september 2019 kl. 12.43 (CEST)[svara] OBS ändra enbart på svenska
guvenör, -en -er -erna guvernör Adville (diskussion) 5 september 2019 kl. 12.43 (CEST)[svara]
gämtemot, gäntemot, jämtemot, jäntemot gentemot Adville (diskussion) 5 september 2019 kl. 12.43 (CEST)[svara]
honnom honom Adville (diskussion) 5 september 2019 kl. 12.43 (CEST)[svara]
hämntdatum hämtdatum Adville (diskussion) 5 september 2019 kl. 12.43 (CEST)[svara]
härör, -a -de -t härrör Adville (diskussion) 5 september 2019 kl. 12.43 (CEST)[svara]
iakta, -r, -s iaktta Adville (diskussion) 5 september 2019 kl. 12.43 (CEST)[svara]
iaktagelse, -n, -r iakttagelse Adville (diskussion) 5 september 2019 kl. 12.43 (CEST)[svara]
iaktagit, -s iakttagit Adville (diskussion) 5 september 2019 kl. 12.43 (CEST)[svara]
iaktog, -s iakttog Adville (diskussion) 5 september 2019 kl. 12.43 (CEST)[svara]
immitera, -s, -ar, -de imitera Adville (diskussion) 17 september 2019 kl. 11.08 (CEST)[svara]
indoeuropisk, -a -t indoeuropeisk Adville (diskussion) 17 september 2019 kl. 11.08 (CEST)[svara]
inkorperera, -d -de -r -t inkorporera Adville (diskussion) 17 september 2019 kl. 11.08 (CEST)[svara]
innerbär, innerbära, innerbar, innerburit innebär, innebära, innebar, inneburit Adville (diskussion) 17 september 2019 kl. 11.08 (CEST)[svara]
isländaren, isländarna islänningen, islänningarna Adville (diskussion) 17 september 2019 kl. 11.08 (CEST)[svara]
istort i stort Adville (diskussion) 17 september 2019 kl. 11.08 (CEST)[svara]
Jamaika Jamaica Adville (diskussion) 17 september 2019 kl. 11.08 (CEST)[svara]
jannuari, Jannuari, Januari januari Adville (diskussion) 17 september 2019 kl. 11.08 (CEST)[svara]
kassetband, -en -et kassettband Adville (diskussion) 17 september 2019 kl. 11.08 (CEST)[svara]
kaldéisk, -a -e -t kaldeisk Adville (diskussion) 17 september 2019 kl. 11.08 (CEST)[svara]
kejsardömme -n -na -t kejsardöme Adville (diskussion) 20 september 2019 kl. 00.21 (CEST)[svara]
Kirgistan, Kigiztan, Kirgisistan Kirgizistan Adville (diskussion) 20 september 2019 kl. 00.21 (CEST)[svara]
kolaps, -en kollaps Adville (diskussion) 20 september 2019 kl. 00.21 (CEST)[svara]
komisarie, kommisarie, komissarie, -n -er kommissarie Adville (diskussion) 20 september 2019 kl. 00.21 (CEST)[svara]
kompabilitet kompatibilitet Adville (diskussion) 20 september 2019 kl. 00.21 (CEST)[svara]
konjuktiv konjunktiv Adville (diskussion) 20 september 2019 kl. 00.21 (CEST)[svara]
konkurans, konkurens, konkurrans -en konkurrens Adville (diskussion) 20 september 2019 kl. 00.21 (CEST)[svara]
konkurent, -er -erna -ernas konkurrent Adville (diskussion) 20 september 2019 kl. 00.21 (CEST)[svara]
konkurera, -ade -ar -at konkurrera Adville (diskussion) 20 september 2019 kl. 00.21 (CEST)[svara]
kungadömme, -n -na -t kungadöme Adville (diskussion) 22 september 2019 kl. 00.58 (CEST)[svara]
latisnk, -a -t latinsk Adville (diskussion) 22 september 2019 kl. 00.58 (CEST)[svara]
landhövding, -ar -arna -en landshövding Adville (diskussion) 22 september 2019 kl. 00.58 (CEST)[svara]
ledarmot, ledarmöter ledamot, ledamöter Adville (diskussion) 22 september 2019 kl. 00.58 (CEST)[svara]
liberalistisk, -a -t liberal Adville (diskussion) 22 september 2019 kl. 00.58 (CEST)[svara]
lärljunge, -ar, arna lärjunge Adville (diskussion) 22 september 2019 kl. 00.58 (CEST)[svara]
marsalk, fältmarsalk marskalk, fältmarskalk Adville (diskussion) 23 september 2019 kl. 17.24 (CEST)[svara]
medelmåttlig medelmåttig Adville (diskussion) 23 september 2019 kl. 17.24 (CEST)[svara]
medlemsskap medlemskap Adville (diskussion) 23 september 2019 kl. 17.24 (CEST)[svara]
meterolog, metrolog, -en, -er, -erna; meterologi, metrologi -n meteorolog, meteorologi /Kyllo|kontakt| 22 april 2021 kl. 23.11 (CEST)[svara] Meteorologi är läran om jordens atmosfär. Metrologi är istället läran om mått och vikt.
millitär, -en, -er militär Adville (diskussion) 23 september 2019 kl. 17.24 (CEST)[svara]
miljöförstörning -en miljöförstöring Adville (diskussion) 23 september 2019 kl. 17.24 (CEST)[svara]
Missisippi, -floden, Mississipi Mississippi Adville (diskussion) 23 september 2019 kl. 17.24 (CEST)[svara]
Mocambique, Mozambique Moçambique Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST)[svara]
model modell Christian47 12 september 2010 kl. 01.17 (CEST)[svara]
New Zeeland New Zealand Adville (diskussion) 23 september 2019 kl. 17.24 (CEST)[svara]
Nordstedt, Nordstedts Norstedt, Norstedts Storebrorsbot 13 mars 2007 kl. 03.13 Dock t.ex. Nordstedt (1920)
nurvarande nuvarande Adville (diskussion) 23 september 2019 kl. 17.24 (CEST)[svara]
Nya Zeeländsk, -a -t nyzeeländsk Adville (diskussion) 23 september 2019 kl. 17.24 (CEST)[svara]
nyazeeländsk, -a -t nyzeeländsk Adville (diskussion) 23 september 2019 kl. 17.24 (CEST)[svara]
nyvarande nuvarande Adville (diskussion) 23 september 2019 kl. 17.24 (CEST)[svara]
oragnist organist Adville (diskussion) 23 september 2019 kl. 17.24 (CEST)[svara]
ovanfrån ovanifrån Adville (diskussion) 23 september 2019 kl. 17.24 (CEST)[svara]
ovärdelig, -a -t ovärderlig Adville (diskussion) 23 september 2019 kl. 17.24 (CEST)[svara]
parodisera, -d -de -nde -t parodiera Adville (diskussion) 23 september 2019 kl. 17.24 (CEST)[svara]
partion partition Adville (diskussion) 24 september 2019 kl. 01.06 (CEST)[svara]
pilgrimm, pilgrimmen, pilgrimmer/pilgrimmar pilgrim, pilgrimen, pilgrimer Adville (diskussion) 24 september 2019 kl. 01.06 (CEST)[svara]
pistage pistasch Adville (diskussion) 24 september 2019 kl. 01.06 (CEST)[svara] Nu godkänt enligt saol
plöstligt plötsligt Adville (diskussion) 24 september 2019 kl. 01.06 (CEST)[svara]
peroner, -na personer Adville (diskussion) 26 augusti 2019 kl. 00.05 (CEST)[svara]
polyneser, -na polynesier Adville (diskussion) 24 september 2019 kl. 01.06 (CEST)[svara]
priviligera, priviligiera, -d -de -t privilegiera Adville (diskussion) 24 september 2019 kl. 01.06 (CEST))[svara]
profesor, proffessor, proffesor, -n, -er, -erna, -ernas, -s professor Adville (diskussion) 25 september 2019 kl. 02.05 (CEST)[svara]
programen, -s programmen Adville (diskussion) 25 september 2019 kl. 02.05 (CEST)[svara]
provosera, -r, -nde provocera Adville (diskussion) 25 september 2019 kl. 02.05 (CEST)[svara]
rendrering rendering Adville (diskussion) 25 september 2019 kl. 02.05 (CEST)[svara]
repetoar repertoar Adville (diskussion) 25 september 2019 kl. 02.05 (CEST)[svara]
rescension, resension, -er recension Adville (diskussion) 25 september 2019 kl. 02.05 (CEST)[svara]
romerks romersk Adville (diskussion) 25 september 2019 kl. 02.05 (CEST)[svara]
sdan, mdan sedan, medan Adville (diskussion) 25 september 2019 kl. 02.05 (CEST)[svara]
seminariumet seminariet Adville (diskussion) 25 september 2019 kl. 02.05 (CEST)[svara]
sevärdighet, -er, -erna, -en sevärdhet Adville (diskussion) 25 september 2019 kl. 02.05 (CEST)[svara]
skjunka, sjunkade sjunka Adville (diskussion) 25 september 2019 kl. 02.05 (CEST)[svara]
skjöt sköt Adville (diskussion) 25 september 2019 kl. 02.05 (CEST)[svara]
skogsbeväxt, -a skogbeväxt Adville (diskussion) 25 september 2019 kl. 02.05 (CEST)[svara]
skönk sjönk Adville (diskussion) 25 september 2019 kl. 02.05 (CEST)[svara]
soljus, -et solljus Adville (diskussion) 25 september 2019 kl. 02.05 (CEST)[svara]
sommras somras Adville (diskussion) 25 september 2019 kl. 02.05 (CEST)[svara]
steriod, -en -er -erna steroid Adville (diskussion) 25 september 2019 kl. 02.05 (CEST)[svara]
straxt strax Adville (diskussion) 25 september 2019 kl. 02.05 (CEST)[svara]
suflett, -er, -en -ens sufflett -en -ens Adville (diskussion) 25 september 2019 kl. 02.05 (CEST)[svara]
Svenska fotbollsförbundet Svenska fotbollförbundet Adville (diskussion) 25 september 2019 kl. 02.05 (CEST)[svara]
sådeles således Adville (diskussion) 25 september 2019 kl. 02.05 (CEST)[svara]
sänding, -ar sändning Adville (diskussion) 25 september 2019 kl. 02.05 (CEST)[svara]
tabblett, -en -er -erna tablett Adville (diskussion) 25 september 2019 kl. 02.05 (CEST)[svara]
terorier, -na teorier Adville (diskussion) 26 september 2019 kl. 01.08 (CEST)[svara]
terorin teorin Adville (diskussion) 26 september 2019 kl. 01.08 (CEST)[svara]
tillvägagångsätt, -en -et tillvägagångssätt Adville (diskussion) 26 september 2019 kl. 01.08 (CEST)[svara]
traditonell, -a -t traditionell Adville (diskussion) 26 september 2019 kl. 01.08 (CEST)[svara]
Transylvanien Transsylvanien Adville (diskussion) 25 september 2019 kl. 02.05 (CEST)[svara]
tuberkolos tuberkulos Adville (diskussion) 26 september 2019 kl. 01.08 (CEST)[svara]
upptäcksresa, -n, -or, -nde, nden upptäcktsresa Adville (diskussion) 26 september 2019 kl. 01.08 (CEST)[svara]
upptäcksår upptäcktsår Adville (diskussion) 26 september 2019 kl. 01.08 (CEST)[svara]
USA-s USA:s Adville (diskussion) 26 september 2019 kl. 01.08 (CEST)[svara]
utagning, -ar -arna -en uttagning Adville (diskussion) 27 september 2019 kl. 01.44 (CEST)[svara]
utrusting, -en utrustning Adville (diskussion) 27 september 2019 kl. 01.44 (CEST)[svara]
universitetetet universitetet Adville (diskussion) 27 september 2019 kl. 01.44 (CEST)[svara]
vacuumförpacka, -d -t vakuumförpacka Adville (diskussion) 27 september 2019 kl. 01.44 (CEST)[svara]
Vancover, -s Vancouver Adville (diskussion) 27 september 2019 kl. 01.44 (CEST)[svara]
verision, -en, -er, -erna version Adville (diskussion) 27 september 2019 kl. 01.44 (CEST)[svara]
wikpedia, wkipedia Wikipedia Adville (diskussion) 27 september 2019 kl. 01.44 (CEST)[svara]
wikipedia Wikipedia Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST)[svara] Wikipedia är ett namn och
ska skrivas med stor bokstav
Wikitionary Wiktionary Adville (diskussion) 27 september 2019 kl. 01.44 (CEST)[svara]
winch, vinch vinsch Adville (diskussion) 27 september 2019 kl. 01.44 (CEST)[svara]
återkomande återkommande Adville (diskussion) 27 september 2019 kl. 01.44 (CEST)[svara]
ärfarenhet erfarenhet Adville (diskussion) 27 september 2019 kl. 01.44 (CEST)[svara]
österikisk österrikisk Adville (diskussion) 27 september 2019 kl. 01.44 (CEST)[svara]
östindiska Ostindiska Adville (diskussion) 27 september 2019 kl. 01.44 (CEST)[svara]
översvämmning, -ar -arna -en översvämning Adville (diskussion) 29 september 2019 kl. 22.46 (CEST)[svara]

Övriga språkfel

redigera

Exempelvis talspråk, grammatiska fel och engelska uttryck där svenska finns.

Felaktigt skrivsätt Riktigt skrivsätt Senast uppdaterat Kommentar
"1 Januari", "2 Februari" etc 1 januari, 2 februari etc Kyllo 4 april 2020 kl. 00.51 (CEST)[svara] Vanligt språkfel att skriva månader med inledande versal istället för gemen, men i svenskan skrivs månader, veckodagar och de flesta högtidsdagar med inledande gemen.
anledningen/orsaken beror på anledningen/orsaken är, det beror på Adville (diskussion) 29 september 2019 kl. 23.05 (CEST)[svara]
anledningen till varför anledningen till att Adville (diskussion) 29 september 2019 kl. 23.05 (CEST)[svara]
b.la, b.la., bla bland annat, bland andra

(bl.a. bl a)[3]

Grillo, Caesar och Fenix 17 oktober 2005 kl.21.16 (CEST)
dem flesta de flesta Adville (diskussion) 29 september 2019 kl. 23.05 (CEST)[svara]
dem främsta de främsta Adville (diskussion) 29 september 2019 kl. 23.05 (CEST)[svara]
dem största de största Adville (diskussion) 29 september 2019 kl. 23.05 (CEST)[svara]
de, dem, dom de, dem Kyllo 4 april 2020 kl. 00.51 (CEST)[svara] Förutom när substantiv "(en) dom" avses.

En metod för att veta när man skall använda de eller dem är att byta ut de/dem mot vi/oss: Passar vi så ska det vara de, passar oss så ska det vara dem.
Exempel 1: "Dom cyklar till skolan" blir "De cyklar till skolan" eftersom det heter "Vi cyklar till skolan" och inte "Oss cyklar till skolan".
Exempel 2: "Han bråkade med dom" blir enligt samma princip "Han bråkade med dem".
Vissa använder "dem" konsekvent i tron att det är bättre än "dom". "De" är däremot godtagbart i fler fall än "dem". När man redigerar artiklar på Wikipedia och är osäker rekommenderas dock att man skriver "dom" och låter någon annan ändra till de eller dem, istället för att man chansar, enligt riktlinjen Wikipedia:Stilguide.

eftersom att eftersom Kyllo 4 april 2020 kl. 00.51 (CEST)[svara] Utom då följande ord är ett oböjt verb ("eftersom att stjäla är förbjudet", men märk även "eftersom att verkligen hata grönsaker är jämförelsevis ovanligt")[källa behövs] "Eftersom att" är vanligt i talspråk och vardaglig skrift men används inte i sakprosa enligt Institutet för språk och folkminnen.
fler antal större antal, fler Se även "få antal".
flest antal störst antal, flest Se även "få antal".
få antal litet antal (singular), små antal (plural), få Språkfelet beskrivs i artikeln "Hyperkorrektion#Överdriven tillämpning av skrivregler". Dock är det korrekt om ordet "antal" avses i sig eller om ordet som föregår "antal" avser verbet "att få". En alternativ korrigering av detta språkfel är att helt enkelt exkludera ordet antal och ingenting mer.
färre antal mindre antal, färre Se även "få antal".
färst antal minst antal, färst Se även "få antal".
före (följt av en sats) innan Kyllo 4 april 2020 kl. 00.51 (CEST)[svara] Innan kan användas som både preposition och subjunktion, medan före endast bör användas som preposition. Exempel: "tvätta händerna före/innan middagen" men "tvätta händerna innan du äter middag".
mellan åren x-y mellan åren x och y, åren xy era 9 februari 2009 (partiell koll)
mellan åren x till y mellan åren x och y, åren x–y era 9 februari 2009 (partiell koll)
många antal stort antal (singular), stora antal (plural), många Se även "få antal".
oxå också Adville (diskussion) 9 oktober 2019 kl. 21.21 (CEST)[svara]
phising nätfiske, phishing Kyllo 4 april 2020 kl. 00.51 (CEST)[svara]
plena plenum Plena är plural av plenum, men används ibland felaktigt som singularform (här avses framför allt betydelsen "sammanträde där alla berörda deltar").
seminarie (sing.) seminarium (sing. obestämd form)
seminariet (sing. bestämd form)
seminarier (plur. obestämd form)
Togo413 (diskussion) 30 maj 2019 kl. 15.13 (CEST)[svara] seminarie- förekommer i sammansatta ord, som seminariedeltagare eller seminarieprogram
specialicera, -r -de -t -s -ts specialisera Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST)[svara]
spektra (sing.) spektrum (sing.)
spektrum el. spektra (plur.)
svenska Wikipedia svenskspråkiga Wikipedia, Wikipedia på svenska Kyllo 4 april 2020 kl. 00.51 (CEST)[svara] Artiklarna kan redigeras och läsas även av finlandssvenskar och andra i världen.
talk show talkshow, pratshow Kyllo 4 april 2020 kl. 00.51 (CEST)[svara] Som svenskt lånord skrivs det ihop, men på engelska är det två ord.
t ex., t.e.x. till exempel, t.ex., t ex Kyllo 4 april 2020 kl. 00.51 (CEST)[svara] Till exempel förkortas "t.ex." eller "t ex" men på Wikipedia bör i allmänhet förkortningar undvikas.
tills dess till dess Kyllo 4 april 2020 kl. 00.51 (CEST)[svara] Båda kan användas, men Institutet för språk och folkminnen rekommenderar "till dess" i formella sammanhang.
TLD toppdomän sebras (diskussion) 28 juni 2014 kl. 16.50 (CEST)[svara]
utav av Indigo 11 juni 2006 kl.16.03 (CEST) Utav är talspråksmässigt och kan oftast ersättas med av. Exempel: "Ringen är gjort utav guld" -> "Ringen är gjord av guld". Däremot ska ordet stå kvar där det förekommer i citat, dikter eller sångtexter. Exempel: "Musik ska byggas utav glädje".
vars en varsin, var sin Inteloutside2 30 april 2009 kl. 19.03 (CEST)[svara] I analogi bör de dialektala varianterna "vars två", "vars tre", "vars fyra" etc. undvikas i och med att dessa saknar motsvarighet i riksspråket. Använd istället "två var", "tre var", "fyra var" etc.
vernissaget vernissagen Inteloutside2 7 mars 2009 kl. 01.13 (CET)[svara]
videos videor Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST)[svara]
vokabuläret vokabulären Harka (diskussion) 14 april 2019 kl. 14.40 (CEST)[svara]
wikis wikier Mange01 13 september 2010 kl. 14.26 (CEST)[svara]
även fast fastän, även om, trots att sebras 16 september 2007 kl. 17.35 (CEST)[svara] betydelseskillnad fastän/även om, se länk länk 2

Föreningar som inte skall ha foge-S

redigera
Felaktigt skrivsätt Riktigt skrivsätt Senast kontrollerat/åtgärdat Kommentar
Svenska biotermsgruppen Svenska biotermgruppen Adville (diskussion) 15 maj 2019 kl. 00.55 (CEST)[svara]
Svenska drägtreformsföreningen Svenska drägtreformföreningen Adville (diskussion) 15 maj 2019 kl. 00.55 (CEST)[svara]
Svenska Folksportsförbundet Svenska Folksportförbundet Adville (diskussion) 15 maj 2019 kl. 00.55 (CEST)[svara]
Svenska fotbollsförbundet Svenska Fotbollförbundet Adville (diskussion) 15 maj 2019 kl. 00.48 (CEST)[svara]
Europeiska gränsregionsförbundet Europeiska gränsregionförbundet Adville (diskussion) 15 maj 2019 kl. 00.55 (CEST)[svara]
Svenska Handbollsförbundet Svenska Handbollförbundet
Svenska hjärntumörsföreningen Svenska hjärntumörföreningen Adville (diskussion) 15 maj 2019 kl. 00.55 (CEST)[svara]
Svenska Postkodsföreningen Svenska Postkodföreningen Adville (diskussion) 15 maj 2019 kl. 00.55 (CEST)[svara]
Svenska Postkodslotteriet Svenska Postkodlotteriet Adville (diskussion) 15 maj 2019 kl. 00.55 (CEST)[svara]
Svenska riskkapitalsföreningen Svenska riskkapitalföreningen ~~
Världspostsföreningen Världspostföreningen ~~

Se även

redigera

Referenser

redigera

Externa länkar

redigera