Homograf

ord som skrivs på samma sätt men har olika uttal och vanligen annan betydelse

Homografer är två eller flera ord som stavas likadant men som kan uttalas olika (se exempel i tabellen nedan; för fler exempel se Lista över svenska homografer). De har oftast även olika betydelser.[1]

Venndiagram över homografer och relaterade begrepp.
homograf ord 1 ord 2
anrika [ànríka] (rik på anor) [ǎnríka] (utvinna)
banan [bànan] (förutsägbar väg) [banán] (frukt)
lounge [lòuŋe] (lodjursunge) [lâondʒ] (väntrum)

Avstavningshomografer är en undergrupp homografer som också är sammansatta ord, där betydelsen beror på var ordgränserna läses. [2]

Avstavningshomograf Avstavning 1 Avstavning 2 Avstavning 3
bildrulle bil- + drulle bild- + rulle
finskor fin- + skor (gå-bort-skor) finsk- + or (kvalster med hemvist i Finland) finskor (kvinnor från Finland)
fulhambo Fulhambo (en person som bor i stadsdelen Fulham i London) ful- + hambo (sämre variant av dansen hambo)
glasskål glas- + skål (skål av glas) glass- + skål (skål avsedd för glass)
glasstrut glas- + strut glass- + strut glass- + trut
inkastat in- + kastat inka- + stat
jasägare ja- + sägare (en person som alltid håller med) ja- + sägare (de två deltagarna i en vigselceremoni) jas- + ägare (en ägare av JAS-plan)
ostrikt o- + strikt (oprecis; ledig) ost- + rikt (rikligt med ost)

Exempel från andra språk redigera

Nedan listas några exempel på några olika språk som normalt använder latinska alfabetet.

Språk Ord Uttal 1 Betydelse 1 Uttal 2 Betydelse 2
afrikaans ballas [ballás] barlast [bállas] testikel
danska vandret [vand-ret] vågrät [vand-ret] vandrat
engelska wind [wajnd] dra upp en klocka [wɪnd] vind (blåst)
franska vis [vis] skruv [vi] såg, i betydelsen tittade
svenska banan [baˈnɑːn] frukten banan [ˈbɑːnˌan] spåret, vägen
tyska modern [modérn] moderiktig, modern [módern] förruttnelse

Se även redigera

Referenser redigera

Noter

  1. ^ Sjögren (1979), s. 88 och Fält (2008), s. 98.
  2. ^ Språk och stil, vol. 14, s. 205.och Hammarbäck, Solveig. (2020). Om korsord - I går, i dag och i morgon. HumaNetten

Tryckta källor

  • Fält, Erik. (2008). Känsla för svenska : råd och hjälp för tal och skrift. Uppsala: Scripta textproduktion.
  • Gyllenbok, Jan. (2015). Ord till tusen - inspirationsbok i ordkunskap, ordbildning och ordanvändning i det svenska språket. 4:e uppl. Lomma: ICD Publ., s. 479-483.
  • Lindberg, Ebba. (1998). När "voro" blev "var": så skapades den moderna svenskan. Stockholm: Norstedts.
  • Sjögren, Peter A. (1979). Termer i allmän språkvetenskap: ett systematiskt lexikon. Stockholm: Akademilitteratur.