Var (d)järv! (Men gäspa inte!)

Wikipedia uppmuntrar sina deltagare att vara djärva vad gäller att förbättra Wikipedias innehåll. Om alla hela tiden frågade ”vore det inte bättre om det stod så här?” men inte själva skrev skulle projektet inte skrida framåt. Tror du att du kan förbättra en artikel, sätt igång!

Genom att vara djärv och redigera utan att först be om lov varje gång gör man Wikipedia en tjänst. Samtidigt innebär det att även andra bidragsgivare kan vara lika djärva. Det är helt naturligt att många olika bidragsgivare redigerar en och samma artikel. Det tyder på engagemang och leder ofta till en positiv utveckling för artikeln.

Att vara djärv handlar om att våga redigera, våga tycka till och inte vara rädd för att misslyckas. Den kan aldrig användas som stöd till att agera hänsynslöst och missbruka Wikipedia eller inte respektera andra på Wikipedia.

Det är inte nödvändigt att kunna allt innan man redigerar

redigera

Som nybörjare är det lätt att bli överväldigad av alla rekommendationer som förekommer, men nybörjare förväntas inte veta allting från första början. Därför är det viktigt att komma ihåg två saker: 1. Man behöver inte ha läst alla rekommendationer för att kunna redigera. 2. Man är inte tvungen att alltid följa dem. Rekommendationerna är just rekommendationer, inte lagar eller regler. De har arbetats fram av gemenskapen under lång tid i syfte att förenkla arbetet.

En fullkomligt normal utvecklingsväg för en artikel är att någon (du?) skriver några stycken om något den är intresserad av. Sedan kommer någon annan och kanske stuvar om lite, anpassar formatet till det sedvanliga och skapar länkar till andra artiklar. En tredje person kanske rättar stavfel och grammatik, en fjärde kanske infogar en illustrerande bild, en femte kanske lägger in kompletterande information. Alla hjälper till med det som de kan och vill bidra med, och till slut kanske vi börjar närma oss den perfekta artikeln.

Var djärv på metasidor

redigera

Wikipedia innehåller metasidor i namnrymden på Wikipedia, som bland annat beskriver policyer och riktlinjer som växt fram, eller innehåller dokumentation eller hjälptexter. Även här är det mycket viktigt att det finns användare som går in och exempelvis förbättrar språket, så att det blir korrekt, lättläst och lättbegripligt för många, samt uppdaterar sådant som är inaktuellt. Troligtvis finns där just nu saker som kan förbättras.

Wikipedia är en gemenskap och en levande encyklopedi, som ständigt är under förändring, där alla kan hjälpas åt med att förbättra kvalitén och föra utvecklingen framåt. För vem ska annars göra det om inte användarna? Även när exempelvis nya funktioner, riktlinjer eller mallar introduceras på Wikipedia, är det viktigt att så många som möjligt hjälper till i någon grad. Detta görs i allmänhet genom redigeringar på den sida i namnrymden Wikipedia som behandlar ämnet, understött av eventuella diskussioner på diskussionssidan. Om sidorna kontrolleras med jämna mellanrum och åtgärdas vid behov, kommer de formuleringar som de flesta accepterar att finnas kvar och tveksamheter att avlägsnas. Det har visat sig att även tvivelaktiga och bristfälliga ändringar, när användare skriver in sådant som wikigemenskapen inte står bakom, kan leda till mer uppmärksamhet och utvecklas till något bra. Ganska ofta blir följden att andra användare inte bara ändrar det nytillkomna, mindre lyckade bidraget, utan också kontrollerar och förbättrar övriga delar av sidan.

Var djärv i diskussioner

redigera

Ändringar i kategorierna, ändringar som berör många sidor eller ändringar, som kan vara kontroversiella, sker i allmänhet först efter eller i samband med en motsvarande diskussion i Bybrunnen, på respektive diskussionssida eller på annan lämplig sida. Då är det bra att vara djärv och våga framföra sina planer och idéer och delta aktivt i diskussionerna. Ditt förslag är precis lika välkommet i diskussionen om det är avvikande eller inte får genomslag just då. Och om alla tänkte precis likadant hela tiden skulle inte utvecklingen gå framåt. Nästa gång är det kanske just din idé som får genomslag.

Ibland kan diskussionssidor vara tomma eller verka inaktiva. Var djärv och skapa en ny diskussion. Det kan vara många användare som bevakar just den sidan i tysthet och inom kort ansluter sig till diskussionen, och en del andra kommer att se inlägget på Senaste ändringar. Diskussionerna ligger kvar på diskussionssidan under lång tid innan de kanske arkiveras på en undersida, vilket innebär att även framtida besökare kan ta del av din diskussion och ha nytta av den.

Se även

redigera