Wikipediadiskussion:Språkvård

Aktiva diskussioner

Politiskt motiverad "språkvård"Redigera

Jag har stött på vad jag vill kalla politiskt motiverad "språkvård", och ja, naturligtvis har det med kön att göra.

Framförallt tänker jag här på användningen av "skådespelare" och liknande substantiv i stället för "skådespelerska" och motsvarande. Bruket är inte konsekvent på Wikipedia, och jag anser, som ni säkert kan gissa, att Wikipedia skall hålla sig till ett vedertaget (och därmed neutralt) språkbruk, och inte ägna sig åt att utifrån politiskt motiverade synvinklar och åsikter gå före och försöka vara normativ utifrån detta. Det bryter som jag ser det mot den neutrala synvinkeln. Om det vedertagna språkbruket ändras bör Wikipedia följa efter, men inte innan dess.

Två frågor:

1. Det har låtit från vissa håll som att denna diskussion redan har har skett, är avslutad, och att en policy om "språklig könsneutralitet" har antagits. Är detta sant, och kan någon länka till dessa dokument i så fall? (Ja, jag har försökt att hitta dem men misslyckats.)

2. Finns det inte någon funktion i MediaWiki som automatiskt kan byta ut ord som "skådespelerska" och "sångerska" mot "skådespelare" och "sångare" efter läsarens preferenser, så att alla kan känna sig nöjda och glada?

46.194.27.68 20 april 2017 kl. 20.25 (CEST)

1. Nej. Frågan om skådespelare/skådespelerska, sångare/sångerska etc har diskuterats många gånger, men något generellt beslut finns inte. Det avspeglas av att saken inte tas upp på Wikipedia:Skrivregler. Mest av praktiska skäl har kategorier oftast vad man skulle kunna kalla de könsneutrala formerna (Kategori:Författare istället för de två kategorierna Kategori:Författarinnor och Kategori:Författare som inte är författarinnor, eller liknande.)
2. I princip skulle det gå utmärkt. Vi har diskuterat liknande funktioner för att dölja visst innehåll (t ex anstötliga bilder, vad det nu är). Men jag tror inte det har genomförts.
Sen tror jag faktiskt inte det är av politiska skäl som man kan tycka att Oline Stig är en författare. Jag tror det är av språkliga skäl. Diskussionen blir nog mer konstruktiv om man inte antar att det finns bakomliggande dunkla motiv, utan håller sig till vad det egentligen handlar om. Nämligen att språket förändras.
/NH 20 april 2017 kl. 20.37 (CEST)
Som jag har förstått resultat av de tidigare diskussionerna så använder vi skådespelerska om kvinnor som spelar kvinnoroller och sångerska om kvinnor som sjunger med kvinnligt röstläge. I övrigt använder vi könsneutrala titlar utom då det blir anakronistiskt (en kvinna som undervisar idag är lärare, en kvinna som undervisade för hundra år sedan var lärarinna). /ℇsquilo 20 april 2017 kl. 20.47 (CEST)
Jag minns diskussionen som att skådespelare blivit okej att använda konsekvent men inte sångare då sångerskor har helt andra register än manliga sångare, det kan liknas vid olika instrument. /Ascilto (diskussion) 20 april 2017 kl. 20.50 (CEST)
@Esquilo, Ascilto: Jag förstår verkligen inte att det skulle vara bättre att göra skillnad mellan "kvinnliga kvinnor" och "könsneutrala kvinnor", eller vad det ni säger att tidigare diskussioner skulle ha lett fram till. Dessutom har det uppenbarligen inte faktiskt lett fram till någon konsensus eller ens policy, så det ni säger var väl bara vad vissa tyckte, antar jag, och jag skulle argumentera emot en sådan uppdelning. Jag går på min språkkänsla och vad jag uppfattar som vedertaget bruk, och då är "skådespelerska" och "sångerska" fortfarande högst vedertaget att använda, medan @NH: "författarinna" antagligen har ramlat under "författare" för kvinnliga sådana, men båda känns acceptabla. Och åsikten som vissa grupper har att inte använda kvinnliga/manliga språkliga former ÄR ofta av genuspolitiskt ursprung, som "en" istället för "man".
@NH: Tack för ett snabbt och tydligt svar.
Kategorihantering och liknande kan säkert vara vettigt att inte könsuppdela. Däremot kan det vara bra att det står "skådespelare" eller "skådespelerska" i listor, exempelvis över personer med samma efternamn. Ofta har jag fått gå till engelskspråkiga Wikipedia när jag till exempel har letat efter en skådespelerska som ska heta något speciellt i efternamn, exempelvis "Long", men jag inte har vetat förnamnet. Där är det oftast lätt att söka efter "actress" på sidan med listan (eller "actor" om det är så) och därmed underlätta letandet.
Ett par följdfrågor:
1. Hur har konflikter löst hittills?
2. Vet du vad MediaWiki-funktionen/-erna som kan tänkas användas kallas?
46.194.27.68 20 april 2017 kl. 21.13 (CEST)
Det är inte märkvärdigare eller mer politiskt att kalla kvinnliga skådespelare för skådespelare än vad det är att kalla manliga sjuksköterskor för sjuksköterskor. /Ascilto (diskussion) 20 april 2017 kl. 23.03 (CEST)
Utgångspunkten för all språkvård på Wikipedia är att vi följer vad etablerade språkvårdare rekommenderar, såvida inte vi av någon anledning uppnår konsensus om att det är mindre lämpligt. I just den här frågan så är utgångspunkten bland annat språkrådets rekommendation att undvika att använda särskilda kvinnliga former. Eftersom vi bland annat konstaterat att det inte motsvarar allmänt språkbruk, främst vad det gäller sångerskor men även i viss grad skådespelare och historiska personer så finns det acceptans för att man i vissa fall ändå använder sådana former. Det finns dock väldigt liten acceptans för att man går in och ändrar bara för att man själv ogillar en viss form. Har den en gång i en artikel skrivits "skådespelerska" brukar det inte ses som OK att gå in och ändra till "skådespelare" om det inte är en del av en grundlig översyn av artikeln, eller för att göra bruket konsekvent inom artikeln (detta gäller naturligtvis även ändringar i andra riktningen).
Så nej, det finns ingen specifik språkpolitisk hållning. Däremot finns det ett arbetssätt som tyvärr aldrig verkar kodifierats i någon riktlinje men som de flesta verkar kunna acceptera, även om de argumenterar för någon ändring i ena eller andra riktningen när frågan dyker upp (vilket den brukar göra med ca ett års mellanrum).
andejons (diskussion) 20 april 2017 kl. 23.10 (CEST)
Följdfråga 1 tycker jag Andejons svarar utmärkt på. Följdfråga 2 – det finns nog ingen dedikerad funktion just för detta, men det vore fullt möjligt att t ex omsluta varje förekomst av ordet "skådespelerska" i artiklarna med en mall, och med CSS ordna så att det beroende på användarens inställningar visades som "skådespelare" eller "skådespelerska". Ett annat sätt vore att göra någon slags plug-in till webbläsaren. Jag menade mest att tekniskt är det möjligt, men jag tror faktiskt inte så många tycker det vore önskvärt. /NH 20 april 2017 kl. 23.17 (CEST)
När ingen konsensus uppenbarligen har kunnat nås så vore det väl perfekt att utnyttja det som ändå ligger till grund för Wikipedia nämligen det digitala mediet och dess anpassningsbarhet, så att alla kan få det som de vill ha det. Varför vore inte detta önskvärt?
Jag har tittat på webbläsartillägg, och det finns ju, men det är svårt att skriva om på ett riktigt sätt från "skådespelare" till "skådespelerska", utan det måste ju i så fall ske åt andra hållet.
46.194.27.68 21 april 2017 kl. 00.24 (CEST)
@Andejons: Ja, det är ju inte alltid man måste hålla med språkvårdare, de är ju också människor med sina specifika utgångspunkter, och kan även ha olika åsikter. Och det har ju hänt förr att de har fått ge upp i vissa frågor. Jag håller ju inte med dem här när det gäller vissa former, och det gör ju inte den stora allmänheten, pressen eller andra uppslagsverk som Nationalencyklopedien heller. Det är ju synd och störande om Wikipedia ska ha ett språk som skiljer sig från det i övriga världen.
Men det är ju bra att förstå lite vad som gäller just nu på Wikipedia, så att jag kan försöka att anpassa mig till det.
46.194.27.68 21 april 2017 kl. 00.24 (CEST)
Snabbkoll:
ne.se Wikipedia
Birgit Nilsson operasångerska operasångerska
Annika Norlin sångerska sångerska
Carola sångerska sångerska
/NH 21 april 2017 kl. 20.39 (CEST)

Mallen "Den här artikeln eller avsnittet anses vara onödigt fackspråklig." bör tas bortRedigera

Jag håller inte riktigt med om att man ska undvika "fackspråk". I tekniska artiklar så är det vanligt att man använder fackspråk, för det är det språket som förstås av de som läser artikeln.

Jag tycker inte man ska "n00ba ner" artiklar ner på dagisnivå bara för att "gemene man" ska förstå den.

Däremot är det bra med interwiki-länkar så att de som inte förstår ett visst ord, kan lätt klicka på det och komma till en sida där just den facktermen förklaras i detalj.

Sebastiannielsen (diskussion) 10 december 2017 kl. 23.14 (CET)