Öppna huvudmenyn
Kontakta Wikipedia
Frågor
Kontakt


 Arkiv för denna sida     Genväg WP:BF
Bluegradient1.svg
Bildfrågor
Frågor som rör bilder och upphovsrätt
38254-new folder-13.svg

Observera att svenskspråkiga Wikipedia har stängt av den lokala uppladdningen av bilder. All uppladdning av bilder sker numera på Wikimedia Commons. Några av frågorna här nedan kan därför vara inaktuella.

Ställ gärna egna frågor, längst ner. Kolla gärna igenom de vanligaste frågorna rörande bilder och upphovsrätt eller arkiven innan du ställer din fråga.


Kommunhus i Sverige på CommonsRedigera

Vi har många bilder på kommunhus på svwp, men de saknar hittills en samlande kategori på Commons. Någon som känner sig manad att ta itu med detta? Annars gör jag det när andan faller på, men jag har begränsad tid för Wikipedia i det närmaste. /Ascilto (diskussion) 24 juli 2019 kl. 15.45 (CEST)

Många kommunobjekt i Wikidata har en bild på kommunhuset som bild (P18). Och det är den bilden som visas i infoboxen i kommunartiklarna i svwp.
--Larske (diskussion) 24 juli 2019 kl. 16.37 (CEST)
Se även c:Category:Municipal buildings in Sweden --Larske (diskussion) 24 juli 2019 kl. 16.49 (CEST)
Åh tackar. Glömde visst skriva in "Category" i sökfönstret... Ursäkta besväret! /Ascilto (diskussion) 24 juli 2019 kl. 17.17 (CEST)

Bildstrul - WDRedigera

Varför syns inte bilden i artikeln Alvhem som jag lagt till på WD[1] ? /Ascilto (diskussion) 24 juli 2019 kl. 20.59 (CEST)

Den syns för mig. Cacheproblem, gör en null redigering (lägg in ett blanktecken) så kommer den upp.Yger (diskussion) 24 juli 2019 kl. 21.01 (CEST)
Okej, tack! Grejen är att jag gjort ett flertal nullredigeringar, eftersom jag vet att man skall göra så. /Ascilto (diskussion) 24 juli 2019 kl. 21.05 (CEST)

Bildtext försvinnerRedigera

Varför syns inte bildtexten efter den här redigeringen? /Ascilto (diskussion) 25 juli 2019 kl. 12.00 (CEST)

Det saknas |miniatyr| som parameter. Det ska se ut så här.--ArildV (diskussion) 25 juli 2019 kl. 12.06 (CEST)
Stort tack! Jag trodde att den parametern blev överflödig när man angav bildstorlek. /Ascilto (diskussion) 25 juli 2019 kl. 12.19 (CEST)
Om du vill ha samma utseende som för de andra bilderna kan du lägga in den i ett galleri. Jag tog mig friheten att göra det, backa om du inte vill ha det så. --Larske (diskussion) 25 juli 2019 kl. 12.16 (CEST)

PD-Sweden-bilder på CommonsRedigera

Hej! Nu pågår den här diskussionen, som belyser problematiken med den här väl utnyttjade friskrivningsmallen och problematiken med vilken kompletterande friskrivningsmall som måste till för att bilderna även ska vara fria i USA. Frågan är också om den nya situationen 2020 (mer än 50 år efter 1969) kommer att innebära skillnad för Wikimedia Commons del. Ni som kan lagarna bättre än jag får jättegärna tycka till här eller – helst – i den länkade Commons-diskussionen. Allt gott.  --Paracel63 (diskussion) 2 augusti 2019 kl. 10.58 (CEST)

Nu har diskussionen till slut gått i mål, med ett positivt resultat (dvs. bilderna blir kvar på Commons).--Paracel63 (diskussion) 29 augusti 2019 kl. 21.59 (CEST)

Bildupphovsrätt för graffiti och gatukonst i Sverige?Redigera

En diskussion har dykt upp kring en uppförstorad bild av graffitimålningen i Highway i Rågsved. Hur är det med bildupphovsrätten för graffiti, och då inte enbart laglig graffiti utan även olaglig? Här är några exempel att diskutera kring:

På vissa bilder av graffiti från Sverige har denna mall lagts in, så det pågår uppenbarligen en diskussion, men jag vet inte riktigt var? --AHA (diskussion) 28 augusti 2019 kl. 09.24 (CEST)

Tjo! Det var ju framför allt på grund av det här problemet, som diskuteras i den länkade diskussionen, med att avgränsa vad som är foto av landskapet och vad som är foto av konstverket som det skulle vara fritt att avbilda konst i offentliga miljöer.
Den föreslagna regeln har sin egentliga betydelse för det fallet, att den stads- eller landskapsbild, i vilken konstverket ingår, i sin helhet göres till motiv t. ex. för en målning eller ett fotografi. På grund av regeln skall det emellertid vara tillåtet att avbilda konstverk även där detta utgör huvudmotivet; som exempel må nämnas att ett offentligt konstverk återgives som huvudmotiv på ett vykort. Där så sker föreligger ett mera omedelbart utnyttjande av själva konstverket, och principiellt kunde det här vara motiverat att konstnären erhölle en rätt till ersättning. Ett stadgande i denna riktning fanns också upptaget i Köpenhamnsutkastet. Då kommittén frångått detta förslag, har det skett framför allt i syfte att förenkla stadgandet och att undvika en del praktiska svårigheter. Det måste ofta bli mycket svårt att avgöra, om konstverket utgör huvudmotivet, exempelvis då ett vykort avbildar ett torg varå placerats en monumentalskulptur. I de allra flesta fall torde frågan ha mycket liten ekonomisk betydelse för konstnärerna, och det synes därför icke vara tillräckligt motiverat att införa ett så svårtillämpat stadgande.(Commons:File:SOU 1956 25 Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk.djvu s. 264 min emfas)
Edaen (diskussion) 28 augusti 2019 kl. 10.10 (CEST)
Bildupphovsrätt skriver på sin hemsida: "Utomhuskonst: Konstverk som är stadigvarande placerade på eller vid allmän plats utomhus får avbildas fritt. Med stadigvarande avses att verket är permanent placerat på den plats som avbildas. Verk som ingår i tillfälliga utställningar eller installationer omfattas inte. Användning på internet är inte fri utan kräver tillstånd från upphovspersonen/Bildupphovsrätt." Jag vet dock inte hur väl det senare påståendet stämmer utifrån vad rätten faktiskt beslutade. --AHA (diskussion) 28 augusti 2019 kl. 14.10 (CEST)
Gränsdragningsproblemet är lika svårt för bilder på internet som på vykort. Domstolar är inte och ska inte vara lagstiftare. Bland annat för att de inte har regeringens utredningsapparat. Edaen (diskussion) 28 augusti 2019 kl. 15.14 (CEST)
@Edaen: Ursäkta om jag frågar, men vad menade du i den längre texten ovan (som i mina öron lät som en äldre lagtext av svårare slag)? Finns det eller finns det inte möjlighet att behålla bilderna som de nu är på Commons, tror du? Allt gott.  --Paracel63 (diskussion) 29 augusti 2019 kl. 23.42 (CEST)
@Paracel63: Det handlar om den länkade diskussionen Diskussion:Highway (väggmålning). Edaen (diskussion) 30 augusti 2019 kl. 07.29 (CEST)
Jo, det förstår jag. Men går det att omformulera din (kommitténs?) rekommendation ovan, framför allt meningen som börjar "I de allra flesta fall torde frågan…". Vad är det som inte är tillräckligt motiverat, och vad innebär egentligen stadgandet? Ursäkta om jag är lite trög idag.  --Paracel63 (diskussion) 30 augusti 2019 kl. 11.49 (CEST)
Det är inget stadgande utan tanken bakom stadgandet. Det finns gränsdragningsproblem mellan avbildning av en stadsvy som innehåller konst och avbildning av konsten. Kommittén löste det genom att inte dra någon gräns utan låta all konst i det offentliga rummet vara fri att avbilda/återge/reproducera. Konstnärens ekonomiska intressen är inte tillräckliga motiv för att stifta en så krånglig lag. Genom HD:s beslut har vi nu fått just detta problem.
Det här är besläktat med de minimis, men det är inte samma sak. En avbildning av ett torg där en staty sätter karaktären kan knappas göras utan att ge statyn en framträdande plats. Att avbilda torget är tillåtet. Statyn spelar en viktig roll i bilden som överstiger de minimis. Edaen (diskussion) 30 augusti 2019 kl. 12.08 (CEST)
Graffiti är i en specialsituation på Commons. I allmänhet har konstnären inte möjlighet att hävda sin upphovsrätt, då det kunde leda till åtal för skadegörelse eller dylikt. Den allmänna principen på Commons är att sannolikheten för åtal för upphovsrättsbrott inte skall beaktas då man avgör om en bild får finnas kvar, men just gällande graffiti gör man ett undantag, delvis för att det annars vore omöjligt att få bilder av normal graffiti (den tvättas bort innan upphovsrätten upphört). Eftersom Highway är laglig gäller inte undantaget den graffitin. Då handlar det om offentlig konst, som alltså fritt får avbildas, men enligt HD:s dom tydligen inte fritt spridas. Den som laddar upp tar en risk, tillsvidare har Commons väl inte raderat filer på den här grunden. --LPfi (diskussion) 30 augusti 2019 kl. 18.24 (CEST)