Wikipedia:Bildfrågor/Vanliga frågor

Här finner du svar på ofta förekommande frågor rörande bilder och upphovsrätt. Om du inte hittar frågan du vill ha svar på kan du ställa den på sidan Wikipedia:Bildfrågor.

Vad får jag ladda upp?Redigera

Svar: Du får ladda upp bilder som ligger under fri licens eller som inte omfattas av upphovsrätten. Detta betyder i praktiken att de allra flesta bilder som finns på Internet INTE får laddas upp här.
Du får ladda upp

  • fotografier tagna av dig själv
  • gamla bilder som inte längre ligger under någon upphovsrätt
  • bilder som du fått ett uttryckligt tillstånd från upphovsrättshavaren att licensiera under någon fri licens

Detta vad gäller upphovsrätten. Du får inte ladda upp bilder som kränker den avbildade, annat än i mycket speciella fall.

Jag hittade (den här bilden) på nätet, får jag ladda upp den?Redigera

Svar: I allmänhet nej, den är med största sannolikhet upphovsrättsskyddad. Du måste be upphovsmannen (eller upphovsrättsinnehavaren) om tillstånd att licensera bilden enligt GFDL, CC-BY-SA eller någon annan tillåten licens. Den tillfrågade måste förstå vad licensen innebär, framförallt att licensen tillåter att vem som helst publicerar bilden i andra sammanhang, också kommersiellt. Commons har färdiga formulär för sådana förfrågningar.

Men om jag hittar en bild på nätet som är väl spridd och det inte står någon licens, då är den väl fri?Redigera

Svar: Nej, alla bilder är skyddade så länge inget annat anges. Undantaget är om bilden är så gammal att det upphovsrättsliga skyddet bevisligen har gått ut (oftast 70 år efter skaparens död).

Får jag ladda upp bilder som är fria att sprida icke-kommersiellt?Redigera

Svar: Nej. Detta eftersom Wikipedia ska få spridas även kommersiellt.

Icke-kommersiellt syfteRedigera

Fråga: Jag hittade en bra bild på en webbsajt. Jag mailade webbmaster, och han sade att jag fick använda bilden så länge det var i icke-kommersiellt syfte. Wikipedia är ju ideellt - kan jag lägga upp bilden på Wikipedia?

Svar: Nej. Wikipedia är förvisso inte kommersiellt, men Wikipedia lyder under GFDL [fria licenser]. Allt innehåll som finns här, kan komma att spridas vidare till andra ställen - även kommersiella.

Någon säger att bilden är fri att använda, får jag ladda upp den?Redigera

Svar: Möjligen, men det är vanligt att folk anger att en bild är fri, utan att mena samma sak som vi med ordet. Till exempel kan det handla om bilder som är avsedda för pressen eller för privat bruk. Om inte någon fri licens (såsom CC-BY-SA) anges är det bäst att kontakta upphovsrättsinnehavarna (eller webbplatsens ansvariga) och försäkra sig om att bilden verkligen är fri. Wikimedia Commons har formulär som man kan använda, då det är viktigt att upphovsrättsinnehavaren specificerar vilken licens som skall gälla. Be gärna om hjälp (t.ex. längst ner på den här sidan).

Får jag ladda upp screenshots från filmer, tv-spel och dylikt?Redigera

Svar: I allmänhet nej, om de inte är spridna under någon fri licens, alternativt filmerna är så gamla att de är fria från upphovsrätt.

Är det här en screenshot utan fri licens? Chippen_dog (diskussion, bidrag) 17 maj 2008 kl.14.00 (CEST)
Den bilden saknar fri licens. På engelskspråkiga har man än så länge godtagit en del sådana bilder, men de är inte godkända på Wikimedia Commons där vi lagrar bilder som används på svenskspråkiga Wikipedia. /dcastor 17 maj 2008 kl. 15.33 (CEST)
Bilder får under vissa förhållanden användas utan upphovsrättsinnehavarens medgivande, t.ex. genom citaträtten. Detta kallas på engelska "fair use" och används av (bl.a.) finska och engelska Wikipedia. Svenskspråkiga Wikipedia har valt att endast använda media med fri licens eller utan upphovsrätt, i praktiken via Wikimedia Commons. --LPfi 2 juni 2009 kl. 07.22 (CEST)

Får jag ladda upp skivomslag?Redigera

Svar: Nej, av samma anledning som ovan.

Finns det inget sätt att kringå detta, då just möjligheten att ladda upp skivomslag vore oerhört kompletterande? På engelskspråkiga wikipedia har de ju möjligheten att ladda upp sådana bilder under en viss licens, vore det omöjligt att få till här? --Rockbjoernen 11 december 2008 kl. 20.45 (CET)

Engelskspråkiga Wikipedia använder skivsomslag och dylika upphovsrättsskyddade bilder per fair use, men en sådan motsvarighet i svensk lagstiftning är citaträtten som (vad jag förstår) inte inkluderar bilder. Dessutom vill vi att allt skall vara helt fritt. Calandrella 11 december 2008 kl. 20.54 (CET)
Kan jag ta ett foto av en skiva och ladda upp? Har skivan Legend här och skulle kunna ta en bild av den.. Evalowyn 22 maj 2009 kl. 20.42 (CEST)
Nej, tyvärr inte. Även om du är fotografen är du inte rättighetsinnehavaren, då personen (personerna) som skapade skivomslaget eller originalfotot till den äger rättigheterna. Att ta ett foto på ett foto (alt. ta ett foto på en målning, verk etc) är alltså inte tillåtet enligt lagen. --Ojan 1 juni 2009 kl. 12.53 (CEST)
Ta ett foto på ett foto kan man förstås göra, det man inte får göra är att hävda att det är ens eget verk. /Grillo 1 juni 2009 kl. 13.06 (CEST)
Hur som helst går det alltså inte att ta ett foto på skivomslag och använda på svenska Wikipedia. Såvida du själv inte är rättighetsinnehavaren, eller har rättighetsinnehavarens tillstånd att släppa skivomslaget fritt. --Ojan 1 juni 2009 kl. 13.55 (CEST)
Anta att en skivaffär ställer ut skivor på gatan framför butiken eller att skivor exponeras i ett stånd på torget. Om jag då tar en bild där det syns att det är en offentlig plats och att det samtidigt kommit med ett eller flera skivomslag, hur skulle det bedömas? Just curious... /Rolf B 1 juni 2009 kl. 13.33 (CEST)
Det är inte "stadigvarande", som krävs för att det inte ska vara skyddat av upphovsrättslagen. /Pieter Kuiper 1 juni 2009 kl. 13.39 (CEST)
Kan du förklara lite mer. Jag är osäker på hur du menar. /Rolf B 1 juni 2009 kl. 13.59 (CEST)
Upphovsrättslagen skyddar litterära och konstnärliga verk mot kopiering, med vissa undantag. Ett undantag är att "konstverk får avbildas om de stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus", enligt https://lagen.nu/1960:729#P24 . Så det krävs stadigvarande placering på allmän plats utomhus. Inte alla länder har sådana undantag, vissa länder har större undantag, till exempel även på offentliga områden inomhus. En översikt finns på commons:COM:FOP. /Pieter Kuiper 1 juni 2009 kl. 14.20 (CEST)
Tack. Nu förstår jag. /Rolf B 1 juni 2009 kl. 15.57 (CEST)

Ett par tillägg:

Citaträtten gäller också bilder och bilder får också annars användas i vissa sammanhang, såsom i samband med recensioner. Det är sannolikt att skivomslag kunde användas i samband med en artikel om skivan. I vissa fall är gränsdragningen problematisk och svenskspråkiga Wikipedia har valt att inte använda möjligheten. Vi använder endast bilder som laddats upp på Commons och där tillåts endast bilder som kan användas utan sådana specialhänsyn. Svenskspråkiga Wikipedia är alltså restriktivare än vad lagen kräver.

Vad gäller skivor i ett skyltfönster så har Pieter Kuiper rätt. Det betyder dock inte att man inte får ta bilder där skivomslag eller annan skyddad konst hamnar med, så länge de inte är huvudmotivet (eller väsentliga för bilden, gränsdragningen varierar). Se en mer utförlig diskussion under commons:de minimis.

--LPfi 2 juni 2009 kl. 07.45 (CEST)

Jag skulle vilja ompröva beslutet. Skivomslag hade varit väldigt relevant i albumartiklar, och det känns verkligen som att det saknas. Om engelska Wikipedia har tillåtit det så förstår jag inte varför vi inte gör det - då vi verkar ha lagen på vår sida. Precis som på enwp hade en stor textbox kunnat informera om varför det inte är fritt fram att använda bilden. Blåmes 4 december 2010 kl. 13.32 (CET)

Sitter inte våra servrar i USA dessutom? Vi är ju inte bara Sverige, utan svenska språket oavsett land. J 1982 4 december 2010 kl. 14.01 (CET)
Tror servrarna står i Nederländerna (åtminstone är det den flagga som flagfox visar när jag är inne här). Vi bör absolut inte lägga in några ofria bilder, Wikipedia bör förbli ett fritt uppslagsverk. / Elinnea 4 december 2010 kl. 14.08 (CET)
Jag ser också gärna att Wikipedia fortsätter att vara ett fritt uppslagsverk med ett fritt innehåll. --Ankara 4 december 2010 kl. 14.10 (CET)

Diskussionen har på Blåmes initiativ flyttats till Wikipedia:Bybrunnen#Skivomslag, fortsätt där. Plrk 4 december 2010 kl. 14.11 (CET)

Hur gick det med diskussionen? Jag tycker att detta fortfarande är relevant och det är lite synd att det saknas omslag på artiklarna. De ser så mycket snyggare ut (Jämför på Engelska Wikipedia) Ljuslykta 27 december 2011 kl. 21.11 (CET)
Se Wikipedia:Bybrunnen/Arkiv/2010/December#Skivomslag. -- Lavallen 27 december 2011 kl. 21.26 (CET)

Hur är det med logotyper? Får jag ladda upp en logga för till exempel en tidning?Redigera

Svar: I normala fall nej, av samma anledning som ovan. De flesta logotyper är upphovsrättsskyddade och inte släppta under en fri licens. Det finns dock undantag. Vissa logotyper kan vara så enkla att de saknar upphovsrättsskydd; till exempel om de bara består av text i ett vanligt teckensnitt, eller om de bara består av en enkel geometrisk figur. Logotyper som är riktigt gamla kan ha förlorat sitt upphovsrättsskydd av den anledningen.

Om man tittar på H&M:s och Acne Studio:s sidor här på Wikipedia så innehåller de logotyper. Samtidigt måste ju de vara upphovsrättsskyddade eller?Swe jon (diskussion) 3 april 2019 kl. 08.07 (CEST)
@Swe Jon:, ser du Acne så är det bara ett enkelt typsnitt typ Ariam, två rader text. Det kan inte vara skyddat. H&M är lite mer gränsfall, men även det är ett ganska vanligt typsnitt med tre vanliga tecken. & är ju inte uppfunnet av företaget... Adville (diskussion) 3 april 2019 kl. 08.26 (CEST)

Jag vill behålla full upphovsrätt för mina bilder, men ger er tillstånd att använda dem bara på Wikipedia, går det?Redigera

Svar: Nej, av skäl som angetts ovan. Bilderna måste spridas under fri licens, annars kommer de raderas, oavsett om vi får tillstånd eller inte att använda dem.

Vad är gränsen för att en bild ska sakna upphovsrätt?Redigera

Svar: Om det gäller vanliga fotografier, så skiljer man på "fotografisk bild" och "fotografiskt verk", och den övervägande delen av alla foton torde klassas som bild. För "bild" gäller i Sverige sedan 1 juli 1994 att den är skyddad i 50 år från framställningsåret, medan ett "verk" är skyddat i 70 år efter fotografens död (ganska betydande skillnad, med andra ord). Lagen som gällde före 1994 sa att samtliga foton var bilder, och de var skyddade i 25 år från framställningsåret, eller 50 år om de hade konstnärligt eller vetenskapligt värde. När den nya lagen infördes fastslog man att den inte skulle gälla retroaktivt annat än för verk; de fotografiska bilder som förlorat sitt skydd fick inte skydd av den nya lagen. Det betyder i praktiken att de flesta bilder som 1994 var 25 år eller äldre, d.v.s. vanliga svenska fotografier tagna före den 1 januari 1969 är oskyddade och därmed fria att använda. För Finland gäller motsvarande, men med 1966 som gräns. För bilder vars upphovsman har anknytning till andra länder, som först publicerats i annat land eller som registrerats i USA kan andra regler gälla, i synnerhet då de skall publiceras på Commons.

Även för oskyddade bilder ska man alltid, i enlighet med Bernkonventionen, europeiska upphovsrättslagar och praxis på Commons uppge fotografens namn eller pseudonym enligt god sed, om någondera är känt. För bilder på Wikipedia används i allmänhet bildbeskrivningssidan på Commons. Är upphovsmannen okänd bör man gärna skriva "fotografen okänd" istället, eftersom det visar att man skulle ha satt ut namnet om man känt till det. Rimliga ansträngningar bör göras för att ta reda på vem som tagit bilden.

För alla andra typer av visuella verk (målningar, teckningar, vävnader, broderier etc.) gäller sedan länge gränsen 70 år efter upphovsmannens död i Sverige såväl som i de flesta andra länder. Se även Upphovsrätt och artiklarna om upphovsrätt i olika länder (Upphovsrätt i Sverige, Upphovsrätt i Finland m.fl.). Den engelskspråkiga artikeln Commons:Licensing beskriver reglerna för ett stort antal länder.

Eftersom filerna skall laddas upp på Commons, i USA, gäller också lagen där. Bilder som inte var fria i Finland eller Sverige den 1 januari 1996 blir inte fria innan skyddstiden enligt publiceringsdatum går ut. I praktiken betyder det att bilder som inte publicerats före 1923 inte blir fria de närmaste åren.

Publiceringsåret har betydelse också för en del andra bilder. Den som först publicerar ett tidigare opublicerat verk vars skyddstid gått ut får ensamrätt på bilden, liknande upphovsrätten. Denna skyddstid är kortare, men kan vara relevant t.ex. för bilder publicerade på arkivinstitutioners webbplatser.

Får jag ladda upp (den här bilden) som jag hittat på en annan Wikipedia?Redigera

Svar: Ofta får man ladda upp bilder man hittat på andra Wikipedior till Commons, men bara om det finns uppgifter om licens och källa på den andra wikipedian och licensens är "giltig".

Det finns dock många bilder som inte går att ladda upp från andra wikipedior till Commons. Några sådana fall listas nedan:

  • Samtliga Wikipedior kan innehålla upphovsrättsbrott. Kontrollera att källa och riktig licens finns angiven innan du för över bilden hit.
  • Wikipedia på vissa språk, bland annat engelskspråkiga Wikipedia och finskspråkiga Wikipedia, innehåller flera bilder som används enligt principen fair use, och dessa accepteras inte på Wikimedia Commons, dit bilderna laddas upp. Alltså kan fair use-bilder inte användas på svenskspråkiga Wikipedia.

Har du vidare frågor, tveka inte att ställa nya frågor här under!

Varför är Wikipedia så strikt med upphovsrätten?Redigera

Svar: Wikipedia är en fri encyklopedi, i meningen både att den är fri att läsa och fri att sprida. Detta innebär att vem som helst kan ta materialet på Wikipedia och sprida det vidare, även kommersiellt, så länge den ligger kvar under samma licens, GFDL [GFDL är inte längre den viktigaste licensen]. Detta innebär att allt material på Wikipedia måste vara fritt för spridning.

Personlig integritetRedigera

Har personen som avbildas något att säga till om?Redigera

De flesta foton ligger under upphovsrätt som oftast ägs av fotografen. Men, hur är det med personer som avbildas? Måste de ge sitt tillstånd då bilden läggs upp på nätet? Hur är det med Personuppgiftslagen (PUL)?

Svar: Med reservation för att den som skrivit det här inte är någon advokat, kan man nog säga att om bilden klart och tydligt visar andra människor måste man ha godkännande från dessa personer för att publicera bilden på nätet. Undantag är om man avbildar offentliga miljöer då personer inte är huvudobjektet.
Den nya versionen av PUL är bara tillämplig om personuppgifter (såsom bilder) "ingår i eller är avsedda att ingå i en samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter”. Jag har kontaktat Datainspektionen och frågat om Wikipedias struktur är en sådan som avses. Svaret jag fick är att det sannolikt inte är så, samt att även om så vore fallet så skulle undantag för informationsplikten ändå väga tyngre. Slutsatsen blir att det inte krävs något medgivande av personer för att bilder på dem skall publiceras på Wikipedia (såvida bilderna inte är att betrakta som kränkande, förstås). /dcastor 27 februari 2007 kl. 13.04 (CET)
Det kan stämma, enligt §5 i PUL (införd 2006).
Fred J (diskussion) 12 januari 2008 kl. 16.07 (CET)

En engelskspråkig diskussion finns på Commons:Photographs of identifiable people. Juridiskt kan situationen i Norden skilja sig något från den i USA, men om man tar hänsyn till de moraliska aspekter som diskuteras är man någorlunda trygg. Framförallt bör man dock notera att personer på offentlig plats vanligen verkar vara "fritt byte" i USA, medan detta knappast gäller i Norden.

Det är fortfarande fritt fram att ta foton på folk i de flesta miljöer och situationer i Sverige. "Fritt byte" här också. Publicering är lite annorlunda. Wikipedia borde gå under "journalistiskt undantag" och [d]etta undantag gäller inte bara etablerade medier som tidningar och radio utan även privatpersoner som vill informera, utöva kritik och väcka debatt i samhällsfrågor av betydelse för allmänheten.[1] Gränsen för oss är inte PUL utan våra egna relevans- och neutralitetskrav. Edaen (disk) 23 december 2013 kl. 12.36 (CET)

Skall man sudda över registerskyltar på bil-bilder som man själv fotat?Redigera

Svar: Såvida det är ens egen bil är det ju upp till var och en. Tar man en bild på någon annans registreringsskylt kan det vara en idé att lämna någon siffra eller bokstav utanför bilden, så att bilen inte går att identifiera. Är motivet inte registreringsskylten utan bilen kan det vara bra att sudda ut skylten, men det är inget krav. Alternativt kan man ta bilden ur en sådan vinkel så att skylten ändå inte syns.

Det finns dock inga speciella regler som säger att man skall göra detta, och vissa tycker rentav att det blir fult. Gör som du själv vill.

LicenserRedigera

Se även Commons:Licensmallar

Vad är egentligen GFDL?Redigera

Svar: GFDL är en copyleftlicens som i kort innebär att du har rätt att anges som upphovsrättsinnehavare för dina bidrag, men att vem som helst har rätt att sprida dem vidare för vilket ändamål som helst, under samma licens. De får även modifiera bilden och sprida den kommersiellt, så länge en historik över föregående versioners upphovsmän bifogas och licensen bibehålls. Du kan alltså inte kräva att få royalties för att folk använder din bild utanför Wikipedia, så länge sådan användning sker enligt villkoren i GFDL. Det är dock möjligt att sälja bilden själv under andra licenser, oberoende av att den också publicerats under GFDL.

När en bild väl licensieras under GFDL går licensen inte att dra tillbaka. Det är möjligt att själv sluta sprida en bild under GFDL, men de som redan fått tag på bilden under den licensen kan fortsätta sprida den. Ifråga om Wikimedia Commons kan någon annan på nytt ladda upp bilden under den ursprungliga licensen.

Vad är Creative Commons och hur skiljer sig en sådan licens från GFDL?Redigera

Svar: Se Creative Commons. Creative Commons licenser är gjorda för att vara lätta att använda i många sammanhang, medan GFDL är skriven för datormanualer. I andan ligger CC-BY-SA, som Wikipedia använder, nära GFDL. Skillnaden är framförallt mindre stränga formkrav på hur licens och upphovsmän skall anges. CC har också andra licenser, varav en del är friare än GFDL, en del inte alls fria.

Kan jag kräva "bylines"?Redigera

En del fotografer vill specificera att fotografen skall anges (attribueras) invid bilden med en så kallad byline. Huruvida det kravet är förenligt med de vanligaste licenserna och de krav på frihet som ställs av svenskspråkiga Wikipedia och Wikimedia Commons diskuteras regelbundet här och på Commons.

Engelskspråkiga Wikipedia har slagit fast att man inte skall nämna fotografen i bildtexten, om inte fotografens namn är av särskilt intresse för läsaren. Svenskspråkiga Wikipedia är inte lika kategoriskt, men det verkar som om en klar majoritet skulle anse omnämnande av fotograf i bildtexten som olämpligt i de flesta fall. Commons uppfattar att ett sådant krav kan förhindra användning av bilden i många sammanhang som fotografen inte kommit att tänka på och avråder från sådana krav.

Licenstexten för några av de vanligaste licenserna, CC-BY och CC-BY-SA, kan missförstås. I en paragraf anges att upphovsmannen får välja hur han skall omnämnas, medan en senare anger att den som använder bilden kan välja ett sätt som är rimligt med tanke på hur bilden används. Det tidigare "hur" avser endast vilket namn eller organisation som skall nämnas och liknande aspekter. Creative Commons förtydligar i sin FAQ. Ett krav på "byline" kan alltså inte förenas med dessa licenser (däremot kan man be om byline).

Därtill kommer att t.ex. CC-BY och CC-BY-SA kräver att upphovsmannen anges på lika framträdande sätt som upphovsmännen till andra bilder. Det betyder att vi inte kan låta några upphovsmän få byline och andra inte, alltså är vi i praktiken juridiskt förhindrade från att använda bylines.

Hur laddar jag uppRedigera

Ska jag ladda upp bilder här eller på Wikimedia Commons?Redigera

Uppladdningen på svenskspråkiga Wikipedia är avstängd. Alla bilder laddas numera upp på Wikimedia Commons, som är en central mediabank som delas av alla Wikipedias systerprojekt. En bild som laddats upp till Commons kan alltså användas av alla språkversioner av Wikipedia, och även andra systerprojekt som Wikibooks, Wikinews etc.

Följdfråga: Måste jag skapa en ny användare på Commons eller kan jag använda samma som på svenska Wikipedia?
Man behöver ännu så länge en separat användare på Commons --RomanNose 6 september 2006 kl. 17.41 (CEST)
… såvida du inte konverterar ditt användarkonto via Single User Login (Unified Login). Detta kan göras av alla (tror jag) användare sedan slutet av maj 2008, och inställningen nås via "mina inställningar". --Paracel63 20 juni 2008 kl. 10.04 (CEST)

Hur lägger man in bilder?Redigera

Fråga: Hur lägger man in bilder?

Svar: Inloggade användare hittar funktionen ladda upp filer i menyn till vänster. Se även Wikipedia:Ladda upp filer, Commons:Första stegen och Wikipedia:Illustrationer (manual).

Problem på Wikimedia CommonsRedigera

Frågor kan med fördel ställas också på svenskspråkiga Bybrunnen på Commons.

Jag kan inte ladda upp bilder, varför?Redigera

Svar: Du måste vara registrerad och ha ett användarkonto på Wikimedia Commons och ha varit registrerad i fyra dagar för att kunna ladda upp bilder. Det tar ungefär 20 sekunder att registrera en användare, du behöver inte ens uppge mailadress, även om det rekommenderas.

Jag laddade upp en bild jag själv tagit, varför raderades den?Redigera

Svar: Troligen för att du inte klart angav att det var du som tagit bilden eller inte angett någon fri licens för den. Ange alltid att det är du som tagit en bild, om du faktiskt tagit den, och välj en fri licens i rullgardinsmenyn. Bilder får normalt sett inte snabbraderas, utan går normalt igenom en process på sju dagar före radering. Under denna tid har du kontaktats, utan att svara eller åtgärda bildsidan. Kontrollera dina meddelanden och din mail, där finns säkerligen en förfrågan om licensmärkning.

En annan möjlighet är att bilden inte använts och inte ansetts vara av intresse. Wikipedia är ingen personlig bildbank, det är inte ok att ladda upp bilder för lagring. Bilder man antar att inte är av intresse för Wikipedia eller något annat Wikimedia-projekt raderas.

Bilder som raderats kan återställas. Du kan be om närmare hjälp här eller på Commons:Bybrunnen på Commons.

Jag har satt märkningen GFDL på bildsidan, men någon sätter ändå dit en skylt om att licensinformation saknas. Varför då?Redigera

Svar: Man ska uppge licens och källa och det är det senare som du glömt att göra. Är det du själv som fotograferat kan du skriva: Foto:[[Användare:Ditt användarnamn|Ditt namn]] på bildsidan. Är det inte du så ska du skriva fotografens namn och bifoga en länk eller en text där GFDL-godkännandet framgår.

Egna bilderRedigera

Fråga: Jag laddade upp ett foto som jag tagit själv. Sen fick jag en fråga om licenser, GFDL och PD... jag vet ingenting om sånt, men med min egen bild har jag väl rätt att göra som jag vill. Behöver jag verkligen tjafsa om licenser vad gäller mina egna bilder?

Svar: Ja. Eftersom innehåll på Wikipedia kan komma att spridas till andra wikipedior och andra webbplatser eller brännas på CD och säljas (vilket har gjorts) måste du lova Wikipedia att du accepterar att din bild sprids på det sättet.

Hur tar jag bort en bild jag laddat upp tidigare?Redigera

Raderingspolicy

Bara Commons-administratörer kan radera bilder, märk bildsidan för radering och förklara varför, skriv under med ~~~~ så att det framgår att det är uppladdaren, så kommer en administratör snart att se det och åtgärda det. Alternativt kan du skriva direkt på någon av administratörernas diskussionssidor också för att uppmärksamma dem på detta. Om bilden är licensierad enligt någon fri licens kommer dock bilden normalt sett inte att raderas.

Vid frågor eller oklarheter kan du ställa frågan på den här sidan.

Ingen av dessa beskrivningar passarRedigera

Om du inte hittade din fråga ovan, ställ den på sidan Wikipedia:Bildfrågor. Andra användbara länkar: