Clas Åkesson (Tott)

svensk militär, riksråd, ståthållare i Finland och ståthållare i Estland
Ej att förväxla med Clas Tott.

Clas Åkesson (Tott), född omkring 1530, död 1596, var en svensk militär och ämbetsman, riksråd från 1575. Clas Åkesson var son till riksrådet Åke Klasson Tott, häradsdomare i Hattula och Ingeborg Siggesdotter Sparre.

Tott utnämndes 1551 till häradshövding i Hollola härad i Finland och innehade liknande tjänster i Lappvesi, Borgå, Sääksmäki och andra platser 1554–1583. Han deltog även i ryska kriget 1555–1557 och blev 1561 riddare vid Erik XIV:s kröning. Lagman i Närke 1559–1576. Högt i gunst hos konungen. 1563 höll han konungaräfst (ting där kungen utövade sin domsmakt) i Nyland och var 1564 sändebud till Polen. Under nordiska sjuårskriget (1563–1570) deltog han i striderna mot danskarna och blev tillfångatagen i slaget vid Axtorna 1565 och utväxlad först 1569. År 1570 blev Tott förordnad till hövitsman på slottet Tre Kronor i Stockholm och sändes samma år att jämte Carl Horn dela befälet på Revalsborg under belägringen från Ivan IV.

År blev han 1572 krigsöverste i Estland, där han fick hjälterykte för sina gärningar. Med sjuhundra knektar och några hundra livländska ryttare påträffade han den 23 januari 1573, den sexton tusen man starka ryska hären vid Lode. Tott lät genast sina ryttare anfalla, och dessa gjorde det med sådan kraft, att de högg sig tvärt igenom den fientliga styrkan, men därpå, gripna av förskräckelse över sin egen uppförande, fortsatte de sin ritt i vildaste flykt. Tott lät då sina fotknektar anfalla den obehärskade hären och dessa betedde sig med sådant mannamod, att efter stridens slut låg det sjutusen ryssar på platsen.

Myteri bland hans legoknektar korsade följande vinter Totts belägringar av några fientliga fästningar och mot slutet av 1574 blev han hemkallad. År 1575 var han med om att avsluta det stillestånd på två år, som ingicks vid Systerbäck, blev följande år riksråd, förordnades samma år till ståthållare över hela Finland, deltog 1583 och 1585 i vapenstilleståndsförhandlingarna i Plussa och blev 1585 guvernör och överstelagman över Finland med Karelen. Då han 1590 i Reval jämte flera andra riksråd vågade motsätta sig Sigismunds återresa till Sverige, dömdes han från sina ämbeten, men återvann 1592 kung Johan III:s nåd och återfick 1593 sina tjänster.

FamiljRedigera

Clas Åkesson gifte sig 28 augusti 1558 med Karin Karlsdotter (Gyllenstierna), dotter till riksrådet och lagmannen i Västergötland Karl Eriksson (Gyllenstierna) och Marina Nilsdotter (Grip). Gift andra gången 8 januari 1570 på Kankas med Kerstin Henriksdotter (Horn), dotter till riddaren och lagmannen i Södra Finland Henrik Klasson Horn och Elin Arvidsdotter (Stålarm), i hennes 2:a gifte.

Barn med Karin Karlsdotter:

  1. Åke Tott, född 1559-06-29, död före 1590.
  2. Anna, död mellan 1570 och 1590
  3. Ingeborg Clausdotter Tott, född 1563-01-03 på Bysta, död 1614-05-11 på Händelö. Gift med riddaren och riksrådet Sten Axelsson Banér i hans 2:a gifte.

Barn med Kerstin Henriksdotter:

  1. Brita, död före 1604.
  2. Henrik Clausson Tott. Slottsloven. Cirka 1552-1603.
  3. Hans Clausson Tott, halshuggen mellan 1604 och 1606.
  4. Elin Clausdotter Tott, död 1632-03-06. Gift 1595-02-09 i Stockholm med ståthållaren Hans Eriksson (Ulfsparre af Broxvik).
  5. Karin Clausdotter Tott, död 1619. Gift 1607-09-13 med sin svågers brorson, ståthållaren Johan Månsson (Ulfsparre af Broxvik).
  6. Kerstin Clausdotter Tott, död 1624-05-25. Gift med vice presidenten i Svea hovrätt Jakob Jakobsson (Bååt).
  7. Anna Clausdotter, född 1581-03-08 på Sjundby, död 1646-04-18. Gift 1621-04-28 med landshövdingen Bror Andersson (Rålamb).

KällorRedigera