Överdirektör, ÖD, är numera titeln för den ämbetsman som på ett svenskt ämbetsverk är ställföreträdande myndighetschef efter generaldirektören.[1]

I Finland benämns chefen för myndigheten oftast överdirektör (finska ylijohtaja).

HistoriaRedigera

Tidigare förekom det att högste chefen för ämbetsverk/myndigheter i Sverige hade titeln överdirektör, särskilt gällde detta mindre ämbetsverk/myndigheter. I officiella dokument brukade det då stå att man förordnades som "chef och överdirektör". Sedan början av 1990-talet har titeln överdirektör inte längre använts för myndighetschefer.[2]

Fram till 1909 hade överdirektörer överstes rang.

ReferenserRedigera