Öppna huvudmenyn

Överdirektör, ÖD, är titeln för den ämbetsman som på ett svenskt ämbetsverk kommer näst i rang efter generaldirektör. Förr kunde det förekomma att högste chefen för ett ämbetsverk hade titeln överdirektör. Särskilt gällde detta mindre ämbetsverk/myndigheter.