Överdirektör, ÖD, är numera titeln för den ämbetsman som på ett svenskt ämbetsverk är ställföreträdande myndighetschef efter generaldirektören.[1]

I Finland benämns chefen för myndigheten oftast överdirektör (finska ylijohtaja).

HistoriaRedigera

Tidigare förekom det att högste chefen för ämbetsverk/myndigheter i Sverige hade titeln överdirektör, särskilt gällde detta mindre ämbetsverk/myndigheter. I officiella dokument brukade det då stå att man förordnades som "chef och överdirektör". Sedan början av 1990-talet har titeln överdirektör inte längre använts för myndighetschefer.[2]

Fram till 1909 hade överdirektörer överstes rang.

ReferenserRedigera

  1. ^ Regeringskansliet. ”Regeringen söker överdirektör till Arbetsförmedlingen”. https://web103.reachmee.com/ext/I003/584/job?site=20&lang=SE&validator=29f30d19970a00251e137e9bf3e7793c&job_id=6402. Läst 23 februari 2020. 
  2. ^ ”Utnämningspolitiken Skrivelse 2009/10:43 - Riksdagen”. Riksdagen. 14 september 2020. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skrivelse/utnamningspolitiken_GX0343/html.