Robert Lichton

en svensk greve, militär och statsman
Robert Lichton

Robert Lichtone, född 8 juni 1631 i Borgå, död 8 januari 1692 i Stockholm, var en svensk militär och statsman.

BiografiRedigera

Robert Lichton föddes på Humlesund i Borgå socken som son till den skotske översten i svensk tjänst Johan Lichton och Katarina Guthrie.

Han antogs vid femton års ålder som musketerare i svenska hären och deltog i Karl X Gustavs polska och hans första och andra danska krig. Han befordrades under tiden till överstelöjtnant och introducerades på svenska riddarhuset 1661. År 1665 förordnades Lichton till överstelöjtnant vid Wolmar Wrangels regemente till häst och utnämndes 1676 till överste.

Lichton hade 1675 uppflyttats bland friherrar, sedan han styrkt sin härkomst från en skotsk friherrlig ätt. Han utnämndes 1679 till generalmajor och 1681 blev han guvernör över Reval och Estland samt 1685 generallöjtnant och guvernör över Kronobergs och Jönköpings län.

År 1687 blev han kungligt råd och president i Åbo hovrätt och upphöjdes samma år till grevlig värdighet. Gift 1667 med Beata Rosenstierna. Han avled på sin egendom Rörstrand.

KällorRedigera

Företrädare:
Hans Georg Mörner
Landshövding i Jönköpings län
16851687
Efterträdare:
Erik Dahlbergh