Paratax

litterär teknik som består av satser som samordnas och binds samman

Paratax, från grekiskans para (bredvid) och taxis (ordning), är en litterär teknik som består av satser som samordnas och binds samman. I svenska språket sker detta ofta genom att utesluta bindeord. Ett välkänt exempel är Julius Caesars citat Veni, vidi, vici (jag kom, jag såg, jag segrade).[1][2]

Stilfigurer
Allegori
Allitteration
Anafor
Anastrof
Antites
Descriptio
Divisio
Dysfemism
Ellips
Epifor
Eufemism
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Hypofor
Katakres
Kiasm
Liknelse
Litotes
Malapropism
Metafor
Metonymi
Oxymoron
Parallellism
Paratax
Paronomasi
Pars pro toto
Pleonasm
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Rim
Stegring
Symploke
Synekdoke
Tautologi
Trikolon
Zeugma

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Paratax”. Svensk uppslagsbok. Arkiverad från originalet den 23 juli 2014. https://archive.is/20140723114701/http://svenskuppslagsbok.se/tag/paratax/. Läst 30 juni 2013. 
  2. ^ paratax i Nationalencyklopedins nätupplaga.