Militära grader i Finland

Wikimedia-listartikel

Finländska gradbeteckningar anbringas på kragspeglar, axelklaffar samt på ärmen på ytterplagg. Färgen på kragspeglarna utvisar vapenslag (exempelvis jägarförband, artilleri, pansartrupper).

Armén redigera

Officerare Svensk motsvarighet Kragspegel Underärm
Kenraali
General
General    
Kenraaliluutnantti
Generallöjtnant
Generallöjtnant    
Kenraalimajuri
Generalmajor
Generalmajor    
Prikaatikenraali
Brigadgeneral
Brigadgeneral    
Eversti
Överste
Överste    
Everstiluutnantti
Överstelöjtnant
Överstelöjtnant    
Majuri
Major
Major    
Kapteeni
Kapten
Kapten    
Yliluutnantti
Premiärlöjtnant
Löjtnant    
Luutnantti
Löjtnant
Löjtnant    
Vänrikki
Fänrik
Fänrik    
Underofficerare
Sotilasmestari
Militärmästare
Regementsförvaltare    
Ylivääpeli
Överfältväbel
Förvaltare    
Vääpeli
Fältväbel
Fanjunkare    
Ylikersantti
Översergeant
Sergeant/översergeant    
Upseerikokelas
Officersaspirant
Reservofficerskadett    
Kersantti
Sergeant
Furir    
Upseerioppilas
Officerselev
Aspirant    
Alikersantti
Undersergeant
Korpral    
Manskap
Korpraali
Korpral
Vicekorpral    
Aliupseerioppilas
Underofficerselev
Befälselev    
(Sotamies)
(Soldat)
Menig, Menig 1. kl    

I början av sin tjänstgöringstid benämns den värnpliktige (beväringen) rekryt. Sedan den värnpliktige utnämnts till soldat, kan han benämnas med följande grader:[källa behövs]

I vissa truppförband kan dock istället följande grader istället användas för soldater:[källa behövs]

Flygvapnet redigera

Officerare redigera

NATO-kod OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1
Kragspegel
                     
Underärm
                     
General Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral Överste Överstelöjtnant Major Kapten Premiärlöjtnant Löjtnant Fänrik
Kenraali Kenraaliluutnantti Kenraalimajuri Prikaatikenraali Eversti Everstiluutnantti Majuri Kapteeni Yliluutnantti Luutnantti Vänrikki

Underofficerare och manskap redigera

NATO-kod OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Kragspegel
                saknar insignier
Militärmästare Överfältväbel Fältväbel Översergeant Sergeant Undersergeant Korpral Soldat Rekryt
Sotilasmestari Ylivääpeli Vääpeli Ylikersantti Kersantti Alikersantti Korpraali Lentosotamies Alokas

Marinen redigera

Officerare
Amiraali

Amiral

   
Vara-amiraali

Viceamiral

   
Kontra-amiraali

Konteramiral

   
Lippueamiraali

Flottiljamiral

   
Kommodori

Kommodor

   
Komentaja

Kommendör

   
Komentajakapteeni

Kommendörkapten

   
Kapteeniluutnantti

Kaptenlöjtnant

   
Yliluutnantti

Premiärlöjtnant

   
Luutnantti

Löjtnant

   
Aliluutnantti

Underlöjtnant

   
Underofficerare
Sotilasmestari

Militärmästare

 
Ylipursimies

Överbåtsman

 
Pursimies

Båtsman

 
Ylikersantti

Översergeant

 
Upseerikokelas

Officersaspirant

 
Kersantti

Sergeant

 
Upseerioppilas

Officerselev

 
Alikersantti

Undersergeant

 
Manskap
Ylimatruusi

Övermatros

 
Aliupseerioppilas

Underofficerselev

 
Matruusi

Matros

 

Gränsbevakningsväsendet redigera

Militära grader för personer i officerstjänst vid gränsbevakningsväsendet redigera

Gränsbevakare Sjöbevakare
Löjtnant Löjtnant
Premiärlöjtnant Premiärlöjtnant
Kapten Kaptenlöjtnant
Major Kommendörkapten
Överstelöjtnant Kommendör
Överste Kommodor
Brigadgeneral Flottiljamiral
Generalmajor Konteramiral

Militära grader för specialofficerare i militära tjänster vid gränsbevakningsväsendet redigera

Ingenjörer Tekniker
Ingenjörlöjtnant Teknikerlöjtnant
Ingenjörpremiärlöjtnant Teknikerpremiärlöjtnant
Ingenjörkapten Teknikerkapten
Teknikerkaptenlöjtnant
Ingenjörmajor
Ingenjörkommendörkapten
_

Militära grader för värnpliktiga och kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst vid gränsbevakningsväsendet samt i reserven redigera

Gränsbevakare Sjöbevakare
Gränsjägare -
Övergränsjägare -
Undersergeant Undersergeant
Sergeant Sergeant
Översergeant Översergeant
Fältväbel Båtsman
Överfältväbel Överbåtsman
Militärmästare Militärmästare
Fänrik Underlöjtnant
Löjtnant Löjtnant
Premiärlöjtnant Premiärlöjtnant
Kapten Kaptenlöjtnant

Se även redigera

Referenser redigera