En rekryt är en soldat i början av sin grundutbildning.

Sverige redigera

Den som genomförde grundläggande militär utbildning enligt Förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten benämndes rekryt.[1]

Referenser redigera

  1. ^ Förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2010590-om-grundlaggande-och_sfs-2010-590) 2021-11-13.

Se även redigera