Militära grader i Frankrikes armé

Militära grader i Frankrikes armé visar de militära graderna och gradbeteckningarna i den franska armén samt vid de försvarsgrensövergripande personalkårerna.

Franska arménRedigera

GeneralspersonerRedigera

Övriga officerareRedigera

MilitärhögskolornaRedigera

Kadetterna vid den franska arméns militärhögskola, École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, har under utbildningen följande grader.

Kadetterna vid den franska arméns militärhögskola, École Militaire Interarmes, har under utbildningen följande grader.

Reservkadetterna vid 4e bataillon de l'École Spéciale Militaire de Saint-Cyr har följande grader.

UnderofficerareRedigera

Gruppchefer och soldaterRedigera

IntendenturenRedigera

ArméintendentkårenRedigera

Franska arméns intendentkår, Corps des commissaires de l'armée de terre, ersattes 2013 av en försvarsgrensövergripande intendentkår (se nedan).

Försvarets intendentkårRedigera

Försvarets intendentkår, Corps du commissariat des armées, är en försvarsgrensövergripande personalkår som sedan 2013 ersätter de olika försvarsgrenarnas intendentkårer.

Källa: [1]

Försvarets medicinalväsendeRedigera

Det franska försvarets medicinalväsende, Service de santé des armées, består av två personalkategorier, medicinalofficerare och militär sjukvårdspersonal.

MedicinalofficerareRedigera

Läkare har röda paspoiler; apotekare gröna; tandläkare lila. Veterinärer har galoner i silver och röda paspoiler.

Militär sjukvårdspersonalRedigera

Den militära sjukvårdspersonalen - Militaires Infirmiers et Techniciens des Hôpitaux des Armées (MITHA) - har inte militära grader, utan har samma tjänstebenämningar som i den civila offentliga sjukvården. De bär dock tjänsteställningstecken som visar deras inplacering i den militära hierarkin. Dessa reglerar företräde i tjänsten, verkställighet av militära order, genomförande av hälsningsplikten, tillgång till kollektiva utrymmen där tillträdet är reglerat på grund av befälsnivå samt tjänsten i allmänhet.[2]

Officers tjänsteställning
Tjänsteställningstecken Sjukvårdsdirektörer Chefssjuksköterskor
Chefsbarnmorskor
Psykologer
  första klassen
  andra klassen högre nivå
(fr.o.m. löneklass 6)
  högre nivå högre nivå
(löneklass 1-5)
  grundnivå
(efter fem år som likställd med löjtnant)
grundnivå
(efter fyra år som likställd med löjtnant)
  grundnivå grundnivå
(efter ett år som likställd med fänrik)
  grundnivå

Källa: [2] [3]

Underofficers tjänsteställning
Tjänste-
ställnings-
tecken
Anestesi-
sköterskor och barnmorskor
Operations-
sköterskor och barnsjuk-
sköterskor
Sjuksköterskor för allmän och specialiserad vård Sjukgymnaster, optiker, logopeder, dietister, laboratorie-
assistenter, ekg-assistenter, apoteks-
assistenter
Under-
sköterskor
Läkar-
sekreterare
Sjukhus-
tekniker
  kvalificerad nivå kvalificerad nivå fjärde graden
tredje graden
andra graden
(fr.o.m. löneklass 6)
kvalificerad nivå
(fr.o.m. löneklass 4)
-
högre nivå(fr.o.m. löneklass 4) yrkeshögskolenivå första klassen
(fr.o.m. löneklass 4)
  grundnivå grundnivå
(fr.o.m. löneklass 4)
andra graden
(löneklass 1-5)
första graden
(fr.o.m löneklass 6)
kvalificerad nivå
(löneklass 1-3)
grundnivå
(fr.o.m. löneklass 7)
-
högre nivå
(löneklass 1- 3)
kvalificerad nivå
grundnivå
(fr.o.m. löneklass 10)
yrkeshögskolenivå första klassen
(löneklass 1-3)

yrkeshögskolenivå andra klassen
(fr.o.m. löneklass 7)
gymnasienivå
(fr.o.m. löneklass 10)
 
-
grundnivå
(löneklass 1-3)
första graden
(löneklass 3-5)
grundnivå
(löneklass 4-6)
högre nivå
(fr.o.m. löneklass 3)
grundnivå
(löneklass 6-9)
yrkeshögskolenivå andra klassen
(löneklass 4-6)
gymnasienivå
(löneklass 6-9)
 
-
-
första graden
(löneklass 1-2)
grundnivå
(löneklass 1-3)
högre nivå
(löneklass 1-2)
kvalificerad nivå
grundnivå
(fr.o.m. löneklass 5)
grundnivå
(löneklass 3-5)
yrkeshögskolenivå andra klassen
(löneklass 1-3)
gymnasienivå
(löneklass 3-5)
 
-
-
-
-
grundnivå
(löneklass 1-4)
grundnivå
(löneklass 1-4)
gymnasienivå
(löneklass 1-2)

Källa: [2] [3]

Militär själavårdspersonalRedigera

* Huvudartikel: Militära själavårdspersonalens grader i Frankrike

Den militära själavårdspersonalen (aumôniers militaires) i Frankrike administreras av Försvarets medicinalväsende (Service de la santé), men de tjänstgör i alla försvarsgrenar.

Försvarets infrastrukturRedigera

Den ledande personalen i Service d'infrastructure de la défense (motsvarar Fortifikationsverket) är Ingénieurs militaire d'infrastructure de la défense (fortifikationsingenjörer).

Källa:[4]

Försvarets materieldirektionRedigera

Den ledande personalen i Direction générale de l'armement den franska motsvarigheten till Försvarets materielverk tillhör tre olika personalkårer. Ingénieurs de l'armement (materielingenjörer) rekryteras från civilingenjörer med examen från École polytechnique, ingénieur des études et techniques de l'armement (forskningsingenjörer) bland civilingenjörer i allmnänhet eller från den särskilda högskolan École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne (ENSTA), och officiers du corps technique et administratif de l'armement (materielverkets teknisk-administrativa officerskår) utbildas vid l'Ecole supérieure d'administration de l'armement (Materielverkets administrativa högskola).

Grade Ingénieurs de l'armement (IA) Ingénieurs des études et
techniques de l'armement (IETA)
Officiers du corps technique
et administratif de l'armement (OCTAA)
Général de classe exceptionnelle  
Général hors classe  
Général de première classe      
Général de deuxième classe      
Chef de première classe (IETA/OCTAA)
Chef (IA två år eller mer i graden)
     
Chef de deuxième classe (IETA/OCTAA)
Chef (IA mindre än två år i graden)
     
Principal      
Ingénieur
Officier (IETA)
 
(4-9 löneklassen)
 
(6-10 löneklassen)
 
(6-10 löneklassen)
 
(2-3 löneklassen)
 
(2-5 löneklassen)
Tredje årskursen vid ENSTA
 
(2-5 löneklassen)
 
(1 löneklassen)
 
(1 löneklassen)
Andra årskursen vid ENSTA
 
(1 löneklassen)
Aspirant  
Första årskursen vid ENSTA
Volontaire  
Praktikant med lägst tvåårig yrkeshögskoleexamen

Källa: [5]

Försvarets drivmedelsförsörjningRedigera

Det franska försvarets drivmedelsförsörjning sköts av en försvarsgrensövergripande organisation, Service des essences des armées. Personelen utgörs av drivmedelsingenjörer och drivmedelstekniker samt teknisk-administrativa officerare jämte specialistofficerare, gruppchefer och soldater vid drivmedelsförsörjningen.

DrivmedelsingenjörerRedigera

 •   Ingénieur général hors classe
 •   Ingénieur général de première classe
 •   Ingénieur général de deuxième classe
 •   Ingénieur en chef de première classe
 •   Ingénieur en chef de deuxième classe
 •   Ingénieur principal

Teknisk-administrativa officerare vid drivmedelsförsörjningenRedigera

 •   Général de division
 •   Général de brigade
 •   Colonel
 •   Lieutenant-colonel
 •   Commandant
 •   Capitaine
 •   Lieutenant
 •   Sous-lieutenant

DrivmedelsteknikerRedigera

 •   Major
 •   Agent technique en chef
 •   Agent technique
 •   Élève agent technique

Underofficerare vid drivmedelsförsörjningenRedigera

 •   Major
 •   Adjudant-chef
 •   Adjudant
 •   Maréchal des logis-chef
 •   Maréchal des logis

Gruppchefer och soldater vid drivmedelsförsörjningenRedigera

 •   Brigadier-chef de 1re classe
 •   Brigadier-chef
 •   Brigadier
 •   Conducteur de 1re classe
 •   Conducteur

MilitärdomstolarnaRedigera

De franska militärdomstolarna har personal från tre militära personalkårer: corps des magistrats militaires (militärdomare), corps des officiers greffiers (högre domstolstjänstemän) och corps des commis greffiers (lägre domstolstjänstemän).

Corps des magistrats militaires Corps des officiers greffiers
Corps des commis greffiers
 •   Magistrat général (Général de brigade)
 •   Magistrat militaire de 1re classe (Colonel)
 •   Magistrat militaire de 2e classe (Lieutenant-colonel)
 •   Magistrat militaire de 3e classe (Commandant)
 •   Magistrat militaire adjoint (Capitaine)
 •   Officier greffier en chef (Lieutenant-Colonel)
 •  Officier greffier principal (Commandant)
 •  Officier greffier de 1re classe (Capitaine)
 •  Officier greffier de 2e classe (Lieutenant)
 •  Commis greffier de 1re classe (Adjudant-chef)
 •  Commis greffier de 2e classe (Adjudant)

Försvarets revisionRedigera

Försvarets revision, contrôle général des armées, genomförs av en särskild personalkår, Corps de contrôle général des armées.

 •   Contrôleur général des armées
 •   Contrôleur des armées
 •   Contrôleur adjoint des armées

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från franskspråkiga Wikipedia.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia.
 1. ^ INSTRUCTION N° 3900/DEF/DCSCA/SD_AS/B.LOG relative aux tenues et uniformes des commissaires des armées. Du 23 juin 2014.
 2. ^ [a b c] INSTRUCTION N° 523515/DEF/DCSSA/RH/GRM/MITHA fixant pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées le port de galons d'apparence de la hiérarchie militaire Générale. Du 12 novembre 2014.
 3. ^ [a b] Grades, galons et appellations au service de santé des armées.2016-02-07.
 4. ^ INSTRUCTION N° 14/DEF/SGA/DCSID/STG/SDPRHF relative aux tenues et uniformes des ingénieurs militaires de l’infrastructure. Du 31 juillet 2014
 5. ^ INSTRUCTION N° 20/DEF/DGA/DRH relative à la composition des tenues des officiers des corps de l'armement. Du 11 juillet 2013.