Fortifikationsverket

svensk statlig förvaltningsmyndighet

Fortifikationsverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Finansdepartementet och ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom, såsom fastigheter avsedda för försvarsändamål.[1]

Fortifikationsverket
Vapen för Fortifikationsverket tolkat efter dess blasonering.
DepartementFinansdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningMyndighetschef
KommunEskilstuna
LänSödermanland
Organisationsnr202100-4607
FöregångareFortifikationen
Inrättad1948 (1635)
MyndighetschefMaria Bredberg Pettersson, generaldirektör
InstruktionSFS 2007:758
Webbplatswww.fortv.se
Fortifikationsverkets lokaler i fastigheten "Fortet" i Eskilstuna.

Historik redigera

Se även: Fortifikationen

Fortifikationsverkets historik sträcker sig tillbaka till 1635 då Kungliga Fortifikationen bildades. Genom försvarsbeslutet 1936 gjordes 1937 en delning av Kungliga Fortifikationen till ingenjörtrupperna, signaltrupperna och fortifikationskåren.[2][3]Senare genom försvarsbeslutet 1948 bildades Fortifikationsförvaltningen och 1994 fick man namnet Fortifikationsverket, samtidigt som man blev en fristående myndighet under försvarsdepartementet. 1997 tog verket över fastighetsansvaret från Försvarsmakten och 1999 överfördes myndigheten till Finansdepartementet.[4]

I Regeringen Reinfeldts budgetproposition för 2012 (2011/12:1) föreslogs en omstrukturering av Fortifikationsverket, detta efter en utredning som överlämnats till regeringen i april 2011, statens fastighetsförvaltning (Fi 2009:04), betänkandet Staten som fastighetsägare och hyresgäst (SOU 2011:31). Utredningen föreslog att Fortifikationsverkets öppna fastighetsbestånd tillsammans med statliga Specialfastigheter slås samman till ett bolag. Vidare föreslogs att Försvarsmaktens försvarsanläggningarna (säkra berganläggningar) och utlandscamper överförs till Försvarsmakten regi, samt att statliga byggnadsminnen (som idag används i verksamhet) överförs till Statens Fastighetsverk. Under 2012 skulle riksdagen besluta, efter ny proposition från regeringen, om hur den statliga fastighetsförvaltningen skulle se ut och verka.[5][6]

I början av september 2013 föreslogs att både Fortifikationsverket och Statens Fastighetsverk skulle läggas ned och tillsammans bilda en ny myndighet. Onsdagen den 18 december 2013 beslutade regeringen att inte genomföra någon nedläggning vilket innebär att såväl Fortifikationsverket som Statens Fastighetsverk blev kvar i befintlig form.

Historiska förband redigera

År 1966 organiserades byggnadskontor som egna myndigheter inom de dåvarande militärområdena. Gotlands militärområdes byggnadskontor (ByG) införlivades 1980 i Gotlands militärkommando (MKG). Den 1 juli 1982 omorganiserades dessa myndigheter till att bli regionala avdelningar inom Fortifikationsförvaltningen (FortF). I samband med att Fortifikationsverket (FORTV) bildades den 1 juli 1994 kom samtliga regionala avdelningar, med undantag av den i Karlstad, att ingå som förvaltningsregioner inom Fortifikationsverket.[7]

Byggnadskontor
Beteckning Namn Militärområde Garnison Aktiv Kommentar
ByS Södra militärområdets byggnadskontor Södra militärområdet Kristianstads garnison 1966–1982
ByV Västra militärområdets byggnadskontor Västra militärområdet Skövde garnison 1966–1982
ByÖ Östra militärområdets byggnadskontor Östra militärområdet Strängnäs garnison 1966–1982
ByB Bergslagens militärområdes byggnadskontor Bergslagens militärområde Karlstads garnison 1966–1982
ByNN Nedre Norrlands militärområdes byggnadskontor Nedre Norrlands militärområde Östersunds garnison 1966–1982
ByÖN Övre Norrlands militärområdes byggnadskontor Övre Norrlands militärområde Bodens garnison 1966–1982
ByG Gotlands militärområdes byggnadskontor Gotlands militärkommando Visby garnison 1966–1979
Byggnadsområden
Beteckning Namn Militärområde Garnison Aktiv Kommentar
FortF/Syd Södra byggnadsområdet Södra militärområdet Kristianstads garnison 1982–1994
FortF/Väst Västra byggnadsområdet Västra militärområdet Skövde garnison 1982–1994
FortF/Öst Östra byggnadsområdet Östra militärområdet Strängnäs garnison 1982–1994
FortF/B Bergslagens byggnadsområde Bergslagens militärområde Karlstads garnison 1982–1994
FortF/NN Nedre Norra byggnadsområdet Nedre Norrlands militärområde Östersunds garnison 1982–1994
FortF/ÖN Övre Norra byggnadsområdet Övre Norrlands militärområde Bodens garnison 1982–1994

Verksamhet redigera

Uppgifter redigera

Fortifikationsverket ska

 • på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation och ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning förvärva fast egendom,[8]
 • bistå Försvarsmakten i lokalförsörjningsfrågor,[9]
 • ansvara för anskaffning av mark samt för etablering, förvaltning och avyttring av byggnader, anläggningar med mera för försvarets behov i samband med internationella fredsbevarande och humanitära insatser,[10]
 • bedriva fortifikatoriskt utvecklingsarbete så att kompetens för det svenska samhällets behov inom skydds- och anläggningsteknik kan utvecklas och säkerställas,[11] samt
 • på uppdrag av Försvarsmakten lämna underlag för inriktningen av och genomföra utvecklingsprojekt avseende skydds- och anläggningsteknik.[12]

Fortifikationsverket har inom sitt verksamhetsområde rätt att bedriva uppdragsverksamhet.[13]

Fastighetsbestånd redigera

Fortifikationsverket är en av landets största fastighetsägare med ett bestånd fördelat över hela landet. Markinnehavet uppgår till cirka 380 000 hektar, varav 100 000 hektar skog. Byggnadsbeståndet består av cirka 8 000 byggnader såsom kaserner, utbildningslokaler, ledningscentraler och verkstäder samt 7 700 befästningar. Verket äger berganläggningar, flygfält, hamnar med mera. Verket tar hand om 300 byggnadsminnen, många av dessa har en modern verksamhet.

Sammantaget förvaltar Fortifikationsverket byggnader och mark till ett värde av 9,3 miljarder kronor.[14]

Bland de områden som Fortifikationsverket förvaltar finns Robotförsöksplats Norrland (RFN) i Vidsel, Villingsbergs skjutfält, Älvdalens övningsområde, Tofta skjutfält och landets samtliga garnisonsområden.

Kunder redigera

Den största kunden är Försvarsmakten. Även Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets radioanstalt är viktiga kunder.

Generaldirektörer och chefer redigera

Generaldirektörer och chefer för Fortifikationsförvaltningen redigera

Generaldirektörer och chefer för Fortifikationsförvaltningen åren 1948–1994.

Generaldirektörer och chefer för Fortifikationsverket redigera

Generaldirektörer och chefer för Fortifikationsverket verksamma sedan 1994.[15]

Referenser redigera

Anmärkningar redigera

 1. ^ Lena Jönsson var generaldirektör perioden 1 mars 2009–31 december 2011.[16]
 2. ^ Urban Karlström tillträdde den 1 januari 2012 och tjänstgjorde fram till sin pensionering.[17]
 3. ^ Maria Bredberg Pettersson utsågs av regeringen till generaldirektör den 15 mars 2018 och tillträdde den 9 april 2018.[18]

Noter redigera

 1. ^ 1 § förordningen (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket.
 2. ^ "Vår beredskap är god - En studie över den militära beredskapen i Övre Norrland 1939-44 Läst 9 juli 2009
 3. ^ Försvarsmakten Ledningsregementets historik Arkiverad 29 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine. Läst 6 april 2012
 4. ^ Fortifikationsverket - Historik Arkiverad 8 juli 2007 hämtat från the Wayback Machine. Läst 9 juli 2009
 5. ^ Riksdagen.se (2011-09-20) Regeringens proposition 2011/12:1-Budgetpropositionen för 2012 Utgiftsområde 2 Läst 6 april 2012
 6. ^ Fortv.se (2011-09-20) Sveriges största fastighetsägare läggs ned Arkiverad 23 augusti 2013 hämtat från the Wayback Machine. Läst 6 april 2012
 7. ^ Arqivariet Försvarets regionala och lokala organisation Arkiverad 27 juli 2013 hämtat från the Wayback Machine. Läst 8 september 2011
 8. ^ 2 § förordningen (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket.
 9. ^ 3 § förordningen (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket.
 10. ^ 4 § förordningen (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket.
 11. ^ 5 § förordningen (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket.
 12. ^ 6 § förordningen (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket.
 13. ^ 7 § förordningen (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket.
 14. ^ Fortifikationsverkets årsredovisning 2008[död länk] s. 20.
 15. ^ Fortifikationsverkets årsredovisning 2004 Arkiverad 18 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine. sidan 5
 16. ^ Fortv.se (2011-11-17) Fortifikationsverkets GD Lena Jönsson slutar till årsskiftet Arkiverad 23 augusti 2013 hämtat från the Wayback Machine. Läst 6 april 2012
 17. ^ Fortv.se (2011-11-17) Urban Karlström ny GD för Fortifikationsverket Arkiverad 23 augusti 2013 hämtat från the Wayback Machine. Läst 6 april 2012
 18. ^ ”Ny generaldirektör och chef för Fortifikationsverket”. regeringen.se. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/ny-generaldirektor-och-chef-for-fortifikationsverket/. Läst 20 januari 2019. 

Externa länkar redigera