Regementsförvaltare (förkortning: regfv) är den högsta specialistofficersgraden inom svenska försvarsmakten. Graden infördes 1 januari 2009 och placeras under OR-9 (NATO-nivån "Other Ranks"). Motsvarigheten i flottan och flygvapnet är flottiljförvaltare.

Regementsförvaltare redigera

Graden infördes den 1 januari 2009 som den högsta specialistofficersgraden i armén och amfibiekåren, över förvaltare. Tjänsteställningsmässigt är graden placerad mellan major och överstelöjtnant.

År 2017 utnämndes Joacim Blomgren till arméförvaltare vid Högkvarteret.[1] Arméförvaltare är ingen faktisk grad, utan en befattning på en person som innehar graden regementsförvaltare.

Regementsförvaltare översätts till Regimental Sergeant Major på engelska.

Gradbeteckning redigera

I armén används två stjärnknappar under kunglig krona. I Amfibiekåren används fyra stycken 8 mm guldgaloner över Amfibiekårens truppslagstecken.

Gradbeteckning på ärm redigera

Gradbeteckning på huvudbonad redigera

Agraff och mössmärke för specialistofficer bärs.

Internationell jämförelse redigera

Graden är inplacerad i NATO-nivån OR-9, vilket motsvarar följande grader nedan i olika länders försvarsmakter.

OR-9 Land/Försvarsmakt Grad Gradbeteckning
  USA:s armé Sergeant Major

Command Sergeant Major

  
  USA:s marinkår Sergeant Major

Master Gunnery Sergeant

  
  Brittiska armén Warrant Officer 1st Class  
  Bundeswehr

(Tysklands försvarsmakt)

Oberstabsfeldwebel  
  Franska armén Major  
  Danmarks armé Chefsergent  
  Finlands armé Militärmästare  
  Norges armé Sersjantmajor  
  Estniska armén Ülemveebel  
  Schweiziska armén Stabsadjutant

Hauptadjutant

Chefadjutant

   
  Bundesheer

(Österrikes försvarsmakt)

Offiziersstellvertreter

Vizeleutnant

  

Se även redigera

Referenser redigera