Militära själavårdspersonalens grader i Frankrike

Militära själavårdspersonalens grader visar den hierarkiska ordningen bland själavårdspersonalen inom Frankrikes försvarsmakt.

Aumônier militaire-en-chef
Militär själavårdschef
Aum chef cat prot.png Aum chef isr.png Aum chef mus.png
Kristen Judisk Muslimsk
Armén
Försvarsmaktsövergripande
Marinen Flygvapnet Gendarmeriet
Aumônier militaire-en-chef adjoint
Biträdande själavårdschef
Ter aumadj cath prot.gif Ter aumadj isr.gif

Ter aumadj mus.gif

Mar aumadj cath prot.gif Mar aumadj isr.gif Air aumadj cath prot.png Air aumadj isr.png Aum nat gend.svg
Aumônier militaire régional
Regional själavårdschef
Ter aumreg cath prot.gif Ter aumreg isr.gif Ter aumreg mus.gif
Aumônier militaire
Militär själavårdare
Ter aum cath prot.gif Ter aum isr.gif

Ter aum mus.gif

Mar aum cath prot.gif Mar aum isr.gif Air aum cath prot.png Air aum isr.png Aum act gend.svg
Icke prästvigd själavårdspersonal Ter aum laic cath.gif
Aumônier militaire de réserve
Militär själavårdspersonal i reserven
Ter aum reserv cath prot.gif Ter aum reserv isr.gif

Ter aum reserv mus.gif

Aum reserve gend.svg

Reglementsenligt tilltalas militär själavårdspersonal som, "Monsieur (eller Madame) l'aumônier".

I praktiken beror tilltalet på vilket samfund de tillhör:

  • Katolsk själavårdspersonal tilltalas "Padre" eller vanligare "Mon Père" (fader). Katolska fartygspräster tilltalas ombord traditionsenligt med "Monseigneur".
  • Protestantisk själavårdspersonal tilltalas "Pasteur" (pastor).
  • Judisk själavårdspersonal tilltalas "Monsieur le Rabbin" (herr rabbin).