Eufemism

mildrande eller förskönande ut­tryck
(Omdirigerad från Eufemismer)

Eufemismer (av grekiskans eu: väl och feme: ord, tal) är förskönande, förmildrande eller beslöjande omskrivningar, ofta för saker som anses oangenäma, anstötliga eller tabu.

Stilfigurer
Allegori
Allitteration
Anafor
Anastrof
Antites
Descriptio
Divisio
Dysfemism
Ellips
Epifor
Eufemism
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Hypofor
Katakres
Kiasm
Liknelse
Litotes
Malapropism
Metafor
Metonymi
Oxymoron
Parallellism
Paratax
Paronomasi
Pars pro toto
Pleonasm
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Rim
Stegring
Symploke
Synekdoke
Tautologi
Trikolon
Zeugma

Anledningar till bruket av eufemismer kan vara medlidande, artighet eller blygsamhet. Det kan också användas som maktmedel för att genom namnbyte och omskrivningar skapa acceptans för kontroversiella saker.

En eufemism kan vara ett uttryck för politisk korrekthet, men kan också användas eftersom den mer gängse termen är nedlåtande eller oartig. För ett och samma begrepp kan det finnas flera olika termer som är eufemismer, neutrala eller nedlåtande och som ibland används parallellt. Med tiden kan det ske en glidning så att eufemismen ses som neutral och så att behov av en ny eufemism uppstår. Det idag neutrala begreppet "intellektuell funktionsnedsättning" är en eufemism för det tidigare använda ordet "utvecklingsstörning", som innan dess var en eufemism för det föråldrade begreppet "idiot", vilket var en eufemism för "sinnesslö".[1]

Att vid religiösa konflikter kalla religiösa grupper för folkgrupper kan också anses vara en eufemism. Att kalla protestanter för lojalister och katoliker för republikaner var ett sätt att av något slags hänsyn till religionerna få det att låta som att religion inte var en av flera orsaker bakom konflikten i Nordirland. Konflikter mellan sunni- och shiamuslimer benämns ibland som "etnisk rensning" vilket är en eufemism för "religiös rensning" då det helt och hållet handlar om religiösa konflikter.

Många ord är eufemismer i vissa sammanhang men normala i andra; till exempel kan "tjej" ses som en eufemism om ordet används om en medelålders kvinna, medan det är en neutral beteckning på en flicka i tonåren. Vad som skall anses som en eufemism är ibland oklart. En term som uppfattas som neutral av en person kan uppfattas som en eufemism av en annan person. Ibland konstrueras löjeväckande eufemismer, möjligen som ett sätt att raljera över bruket av eufemismer eller som ett sätt att vara nedlåtande under sken av att visa respekt.

Typer av eufemismerRedigera

Noaord är omskrivningar för ord som enligt folktro har varit tabu, exempelvis "Hin håle" för "Satan". Många noaord har nästan helt ersatt det ursprungliga ordet – ett exempel är "varg" som eufemism för "ulv". Ämnen som varit tabu på ett mer världsligt plan – framför allt naturbehov, sexualitet och döden – har gett upphov till etikettsmässiga eufemismer, till exempel "gå bort" för "dö" och "framliden" för "avliden". Vetenskapliga beteckningar (till exempel "transpirera" för "svettas") har också använts som eufemismer.[källa behövs]

ExempeleufemismerRedigera

Miljöarbetare eller sopgubbe, en annons 2015-06-17 av Adecco.[2]

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Idiot, Svenska Akademiens ordbok
  2. ^ ”Platsannons Adecco”. s16.postimg.org. Arkiverad från originalet den 17 juni 2015. https://web.archive.org/web/20150617123912/http://s16.postimg.org/odgktywc5/eufemism.png. Läst 17 juni 2015.