Öppna huvudmenyn

Ellips är en retorisk stilfigur och tankefigur i uttryck som kännetecknas av att en del av satsen utelämnas.[1] Ellips betyder uteslutning.[1] Det är den första transformeringen och innebär att placeringen av ord kan förändra det språkliga uttrycket.

Stilfigurer
Allegori
Allitteration
Anafor
Anastrof
Antites
Descriptio
Divisio
Dysfemism
Ellips
Epifor
Eufemism
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Hypofor
Katakres
Kiasm
Liknelse
Litotes
Malapropism
Metafor
Metonymi
Oxymoron
Parallellism
Paratax
Paronomasi
Pars pro toto
Pleonasm
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Rim
Stegring
Symploke
Synekdoke
Tautologi
Trikolon
Zeugma

Stilfigurer är uppdelade i tankefigurer och ordfigurer, som används för att stegra ett budskap, likaså för att smycka språket för att kunna övertyga. Tankefigurer används framför allt till att utsmycka tanken och innebörden, medan det är talade ord som står i centrum för begreppet ordfigurer.

Kjeldsen nämner ett exempel på ellips: ”Hela denna kväll har jag inte haft någon annan längtan än dig.”[1] Här står ordet "dig" för: ”än längtan efter dig” (... ingen annan längtan än längtan efter dig).

”Var på besök hos mina släktingar i Stockholm.” - ”Jag” är underförstått).[2] Denna stilfigur förekommer mest i reklam, brev och dagböcker.

Pleonasm är motsatsen till ellips.[2] Det innebär att obehövliga eller fördubblande ord läggs till, genom att två eller flera synonymer brukas.

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b c] Elmelund Kjeldsen, Jens, Retorik idag: Introduktion till modern retorikteori, 2008. sid 219
  2. ^ [a b] Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 2008. sid 283