Demokratiindex

index av The Economist som mäter tillståndet för demokratin i världens länder

Demokratiindex (engelska: Democracy Index) är ett index som sammanställs av The Economist genom dess dotterföretag Economist Intelligence Unit, vilka mäter tillståndet för demokratin i 167 av världens länder. Varje land tilldelas utifrån en sammanvägning av olika kriterier en poäng mellan 0 (lägst möjligt) och 10 (högst möjligt).

Demokratiindex 2022
Fullvärdiga demokratier
  9.01–10
  8.01–9
Demokratier med anmärkningar
  7.01–8
  6.01–7
Ingen data
  
Hybridregimer
  5.01–6
  4.01–5
Auktoritära regimer
  3.01–4
  2.01–3
  0–2.00

Enligt detta index, från 2023, var Norge det mest demokratiska landet med totalt 9,81 poäng, medan Afghanistan klassades som en av ett antal auktoritära regimer och hamnade sist med sina 0,26 poäng. Nya Zeeland med 9,61 poäng var på andra plats, Island med 9,45 var på tredje plats och Sverige var på fjärde plats med 9,39 poäng. Listan hade totalt 167 länder.[1][2]

Beräkning & faktorer redigera

60 olika kriterier ligger till grund för poängsättning av länderna. Varje kriterium ger mellan 0 och 1 poäng i utvärderingen. I flera fall används utfall i World Values Survey för poängsättning.

Kriterierna är grupperade i huvudkategorier. För varje huvudkategori sammanvägs resultatet i kriterieutvärderingen till en kategoripoäng. I varje huvudkategori erhåller varje land en kategoripoäng mellan 0 och 10.

Demokratiindex är ett genomsnitt av varje lands kategoripoäng i de fem huvudkategorierna.

De 60 kriterierna grupperas i följande huvudkategorier:

 • valprocess och pluralism - innebärande hur fria och rättvisa allmänna val är, allmän rösträtt, transparent finansiering av politiska partier, frihet för envar att engagera sig politiskt
 • medborgerliga rättigheter - vilka grundläggande fri- och rättigheter tillförsäkras medborgarna, pressfrihet, avsaknad av diskriminering
 • styrets funktionalitet - fungerande maktdelning, suveränitet och självständighet, avsaknad av korruption, transparens i beslutsfattande och processer, allmänhetens tilltro till styret och politiska partier
 • politiskt deltagande - i vilken utsträckning medborgarna kan ta del av och påverka samhällsfrågor och gör det
 • politisk kultur - medborgarnas attityder och värderingar i fråga om politik.

Demokratiindexet, avrundat till två decimaler, bestämmer klassificeringen av landet, enligt följande:

 1. Fullvärdiga demokratier — 8,01 till 10,00 poäng.
 2. Demokratier med anmärkningar — 6,01 till 8,00 poäng.
 3. Hybridregimer — 4,01 till 6,00 poäng.
 4. Auktoritära regimer — 0,00 till 4,00 poäng.

Fullständig lista över länder (2023) redigera

Demokratiindex 2023[1][2]
Placering Nation Poäng Valprocessen
och pluralism
Fungerande
stat
Politisk
medverkan
Politisk
kultur
Medborgerliga
rättigheter
Kategori
1   Norge 9,81 10,00 9,64 10,00 10,00 9,41 Fullvärdig demokrati
2   Nya Zeeland 9,61 10,00 9,29 10,00 8,75 10,00 Fullvärdig demokrati
3   Island 9,45 10,00 9,29 8,89 9,38 9,71 Fullvärdig demokrati
4   Sverige 9,39 9,58 9,64 8,33 10,00 9,41 Fullvärdig demokrati
5   Finland 9,30 10,00 9,64 7,78 9,38 9,71 Fullvärdig demokrati
6   Danmark 9,28 10,00 9,29 8,33 9,38 9,41 Fullvärdig demokrati
7   Irland 9,19 10,00 8,21 8,33 10,00 9,41 Fullvärdig demokrati
8   Schweiz 9,14 9,58 9,29 8,33 9,38 9,12 Fullvärdig demokrati
9   Nederländerna 9,00 9,58 8,93 8,33 8,75 9,41 Fullvärdig demokrati
10   Taiwan 8,92 10,00 9,29 7,78 8,13 9,41 Fullvärdig demokrati
11   Luxemburg 8,81 10,00 8,93 6,67 8,75 9,71 Fullvärdig demokrati
12   Tyskland 8,80 9,58 8,57 8,33 8,13 9,41 Fullvärdig demokrati
13   Kanada 8,69 10,00 8,21 8,89 7,50 8,82 Fullvärdig demokrati
14   Australien 8,66 10,00 8,57 7,22 7,50 10,00 Fullvärdig demokrati
14   Uruguay 8,66 10,00 8,93 7,78 6,88 9,71 Fullvärdig demokrati
16   Japan 8,40 9,17 8,93 6,67 8,13 9,12 Fullvärdig demokrati
17   Costa Rica 8,29 9,58 7,50 7,78 6,88 9,71 Fullvärdig demokrati
18   Österrike 8,28 9,58 7,50 8,89 6,88 8,53 Fullvärdig demokrati
18   Storbritannien 8,28 9,58 7,50 8,33 6,88 9,12 Fullvärdig demokrati
20   Grekland 8,14 10,00 7,14 7,22 7,50 8,82 Fullvärdig demokrati
20   Mauritius 8,14 9,17 7,86 6,11 8,75 8,82 Fullvärdig demokrati
22   Sydkorea 8,09 9,58 8,57 7,22 6,25 8,82 Fullvärdig demokrati
23   Frankrike 8,07 9,58 7,86 7,78 6,88 8,24 Fullvärdig demokrati
23   Spanien 8,07 9,58 7,50 7,22 7,50 8,53 Fullvärdig demokrati
Placering Nation Poäng Valprocessen
och pluralism
Fungerande
stat
Politisk
medverkan
Politisk
kultur
Medborgerliga
rättigheter
Kategori
25   Chile 7,98 9,58 8,21 6,11 6,88 9,12 Demokrati med anmärkningar
26   Tjeckien 7,97 9,58 6,43 7,22 7,50 9,12 Demokrati med anmärkningar
27   Estland 7,96 9,58 7,86 6,67 6,88 8,82 Demokrati med anmärkningar
28   Malta 7,93 9,17 7,14 6,67 8,13 8,53 Demokrati med anmärkningar
29   USA 7,85 9,17 6,43 8,89 6,25 8,53 Demokrati med anmärkningar
30   Israel 7,80 9,58 7,50 9,44 6,88 5,59 Demokrati med anmärkningar
31   Portugal 7,75 9,58 6,79 6,67 6,88 8,82 Demokrati med anmärkningar
31   Slovenien 7,75 9,58 7,14 7,22 6,25 8,53 Demokrati med anmärkningar
33   Botswana 7,73 9,17 6,79 6,67 7,50 8,53 Demokrati med anmärkningar
34   Italien 7,69 9,58 6,79 7,22 7,50 7,35 Demokrati med anmärkningar
35   Kap Verde 7,65 9,17 7,00 6,67 6,88 8,53 Demokrati med anmärkningar
36   Belgien 7,64 9,58 8,21 5,00 6,88 8,53 Demokrati med anmärkningar
37   Cypern 7,38 9,17 5,36 6,67 6,88 8,82 Demokrati med anmärkningar
37   Lettland 7,38 9,58 6,43 6,11 6,25 8,53 Demokrati med anmärkningar
39   Litauen 7,31 9,58 6,43 6,11 5,63 8,82 Demokrati med anmärkningar
40   Malaysia 7,29 9,58 7,50 7,22 6,25 5,88 Demokrati med anmärkningar
41   Indien 7,18 8,67 7,86 7,22 6,25 5,88 Demokrati med anmärkningar
41   Polen 7,18 9,58 6,07 6,67 6,25 7,35 Demokrati med anmärkningar
43   Trinidad och Tobago 7,16 9,58 7,14 6,11 5,63 7,35 Demokrati med anmärkningar
44   Slovakien 7,07 9,58 6,07 5,56 5,63 8,53 Demokrati med anmärkningar
45   Jamaica 7,06 8,75 6,79 5,00 6,25 8,53 Demokrati med anmärkningar
45   Östtimor 7,06 9,58 5,93 5,56 6,88 7,35 Demokrati med anmärkningar
47   Sydafrika 7,05 7,42 7,14 8,33 5,00 7,35 Demokrati med anmärkningar
48   Panama 6,91 9,58 6,07 7,22 3,75 7,94 Demokrati med anmärkningar
49   Surinam 6,88 9,58 6,07 6,11 5,00 7,65 Demokrati med anmärkningar
Placering Nation Poäng Valprocessen
och pluralism
Fungerande
stat
Politisk
medverkan
Politisk
kultur
Medborgerliga
rättigheter
Kategori
50   Ungern 6,72 8,75 6,79 4,44 6,88 6,76 Demokrati med anmärkningar
51   Brasilien 6,68 9,58 5,36 6,11 5,00 7,35 Demokrati med anmärkningar
52   Montenegro 6,67 8,75 7,14 6,67 3,75 7,06 Demokrati med anmärkningar
53   Filippinerna 6,66 9,17 4,64 7,78 4,38 7,35 Demokrati med anmärkningar
54   Argentina 6,62 9,17 5,00 7,22 3,75 7,94 Demokrati med anmärkningar
55   Colombia 6,55 9,17 6,07 6,11 3,75 7,65 Demokrati med anmärkningar
56   Indonesien 6,53 7,92 7,86 7,22 4,38 5,29 Demokrati med anmärkningar
57   Namibia 6,52 7,00 5,36 6,67 5,63 7,94 Demokrati med anmärkningar
58   Kroatien 6,50 9,17 6,07 6,11 4,38 6,76 Demokrati med anmärkningar
59   Mongoliet 6,48 8,75 5,71 6,11 5,63 6,18 Demokrati med anmärkningar
60   Rumänien 6,45 9,17 6,43 5,56 3,75 7,35 Demokrati med anmärkningar
61   Dominikanska republiken 6,44 9,17 5,36 7,22 3,13 7,35 Demokrati med anmärkningar
62   Bulgarien 6,41 8,75 5,71 5,56 4,38 7,65 Demokrati med anmärkningar
63   Thailand 6,35 7,00 6,07 7,78 5,00 5,88 Demokrati med anmärkningar
64   Serbien 6,33 7,83 6,07 6,67 3,75 7,35 Demokrati med anmärkningar
65   Ghana 6,30 8,33 5,00 6,67 5,63 5,88 Demokrati med anmärkningar
66   Albanien 6,28 7,00 6,07 5,00 6,25 7,06 Demokrati med anmärkningar
67   Guyana 6,26 7,33 6,07 6,11 5,00 6,76 Demokrati med anmärkningar
68   Moldavien 6,23 7,42 5,36 7,22 4,38 6,76 Demokrati med anmärkningar
69   Singapore 6,18 5,33 7,14 4,44 7,50 6,47 Demokrati med anmärkningar
70   Sri Lanka 6,17 6,58 4,64 7,22 6,25 6,18 Demokrati med anmärkningar
71   Lesotho 6,06 9,17 3,79 5,56 5,63 6,18 Demokrati med anmärkningar
72   Nordmakedonien 6,03 7,83 5,71 6,11 3,13 7,35 Demokrati med anmärkningar
72   Papua Nya Guinea 6,03 6,92 6,07 3,89 5,63 7,65 Demokrati med anmärkningar
74   Paraguay 6,00 8,75 5,36 6,67 1,88 7,35 Demokrati med anmärkningar
Placering Nation Poäng Valprocessen
och pluralism
Fungerande
stat
Politisk
medverkan
Politisk
kultur
Medborgerliga
rättigheter
Kategori
75   Bangladesh 5,87 7,42 6,07 5,56 5,63 4,71 Hybridregim
76   Malawi 5,85 7,00 4,29 5,56 6,25 6,18 Hybridregim
77   Peru 5,81 8,75 5,71 5,00 3,13 6,47 Hybridregim
78   Zambia 5,80 7,92 3,64 5,00 6,88 5,59 Hybridregim
79   Liberia 5,57 7,83 2,71 6,11 5,63 5,59 Hybridregim
80   Fiji 5,55 6,58 5,00 5,56 5,63 5,00 Hybridregim
81   Bhutan 5,54 8,75 5,93 3,33 5,00 4,71 Hybridregim
82   Tunisien 5,51 6,17 4,64 6,11 5,63 5,00 Hybridregim
83   Senegal 5,48 6,58 5,71 3,89 5,63 5,59 Hybridregim
84   Armenien 5,42 7,92 4,64 6,11 3,13 5,29 Hybridregim
85   Ecuador 5,41 8,75 5,00 5,56 1,88 5,88 Hybridregim
86   Tanzania 5,35 4,83 5,36 5,00 6,88 4,71 Hybridregim
87   Madagaskar 5,26 6,58 3,57 6,11 5,63 4,41 Hybridregim
88   Hongkong 5,24 2,75 3,64 5,00 6,88 7,94 Hybridregim
89   Georgien 5,20 7,00 3,57 6,11 3,75 5,59 Hybridregim
90   Mexiko 5,14 6,92 4,64 6,67 1,88 5,59 Hybridregim
91   Ukraina 5,06 5,58 3,07 7,22 5,00 4,41 Hybridregim
Placering Nation Poäng Valprocessen
och pluralism
Fungerande
stat
Politisk
medverkan
Politisk
kultur
Medborgerliga
rättigheter
Kategori
92   Kenya 5,05 3,50 5,36 6,67 5,63 4,12 Hybridregim
93   Marocko 5,04 5,25 4,64 5,56 5,63 4,12 Hybridregim
94   Bosnien och Hercegovina 5,00 7,00 4,00 5,00 3,13 5,88 Hybridregim
95   Honduras 4,98 8,75 3,93 4,44 2,50 5,29 Hybridregim
96   El Salvador 4,71 6,67 3,21 5,56 3,13 5,00 Hybridregim
97   Benin 4,68 2,58 5,71 4,44 6,25 4,41 Hybridregim
98   Nepal 4,60 4,83 5,36 5,00 2,50 5,29 Hybridregim
99   Uganda 4,49 3,42 3,57 3,89 6,88 4,71 Hybridregim
100   Gambia 4,47 4,42 4,29 3,89 5,63 4,12 Hybridregim
100   Guatemala 4,47 5,67 3,93 5,00 1,88 5,88 Hybridregim
102   Turkiet 4,33 3,50 5,00 6,11 5,00 2,06 Hybridregim
103   Sierra Leone 4,32 4,83 2,86 3,89 5,00 5,00 Hybridregim
104   Nigeria 4,23 5,17 3,93 3,89 3,75 4,41 Hybridregim
105   Elfenbenskusten 4,22 4,33 2,86 4,44 5,63 3,82 Hybridregim
106   Bolivia 4,20 4,33 4,29 5,56 1,25 5,59 Hybridregim
107   Angola 4,18 4,50 3,21 5,56 5,00 2,65 Hybridregim
108   Mauretanien 4,14 3,50 3,57 6,11 3,13 4,41 Hybridregim
Placering Nation Poäng Valprocessen
och pluralism
Fungerande
stat
Politisk
medverkan
Politisk
kultur
Medborgerliga
rättigheter
Kategori
109   Kirgizistan 3,70 4,33 1,86 3,89 3,13 5,29 Auktoritär
110   Algeriet 3,66 3,08 2,50 3,89 5,00 3,82 Auktoritär
111   Qatar 3,65 1,50 4,29 3,33 5,63 3,53 Auktoritär
112   Libanon 3,56 3,08 0,79 6,67 3,13 4,12 Auktoritär
113   Moçambique 3,51 2,58 1,43 5,00 5,00 3,53 Auktoritär
114   Kuwait 3,50 3,17 3,93 2,78 4,38 3,24 Auktoritär
115   Palestina 3,47 1,58 0,14 8,33 3,75 3,53 Auktoritär
116   Etiopien 3,37 0,42 3,21 6,11 5,63 1,47 Auktoritär
117   Rwanda 3,30 1,42 4,64 2,78 5,00 2,65 Auktoritär
118   Pakistan 3,25 2,58 4,29 2,78 2,50 4,12 Auktoritär
119   Oman 3,12 0,08 3,93 2,78 5,00 3,82 Auktoritär
120   Kazakstan 3,08 0,50 3,21 5,00 3,75 2,94 Auktoritär
121   Kambodja 3,05 0,00 3,21 5,00 5,00 2,06 Auktoritär
122   Komorerna 3,04 1,25 2,21 4,44 3,75 3,53 Auktoritär
122   Jordanien 3,04 2,67 3,21 3,89 2,50 2,94 Auktoritär
122   Zimbabwe 3,04 0,00 2,50 4,44 5,00 3,24 Auktoritär
125   Förenade Arabemiraten 3,01 0,00 4,29 2,78 5,63 2,35 Auktoritär
126   Togo 2,99 0,92 2,14 3,33 5,63 2,94 Auktoritär
127   Egypten 2,93 1,33 3,21 3,33 5,00 1,76 Auktoritär
128   Irak 2,88 5,25 0,00 6,11 1,88 1,18 Auktoritär
129   Haiti 2,81 0,00 0,00 2,78 6,25 5,00 Auktoritär
130   Azerbajdzjan 2,80 0,50 2,50 3,33 5,00 2,65 Auktoritär
131   Republiken Kongo 2,79 0,00 2,50 4,44 3,75 3,24 Auktoritär
132   Swaziland 2,78 0,92 1,64 2,78 5,63 2,94 Auktoritär
133   Burkina Faso 2,73 0,00 2,50 3,89 3,75 3,53 Auktoritär
134   Djibouti 2,70 0,00 1,64 3,89 5,63 2,35 Auktoritär
135   Kuba 2,65 0,00 3,21 3,33 3,75 2,94 Auktoritär
136   Vietnam 2,62 0,00 3,93 2,78 3,75 2,65 Auktoritär
137   Mali 2,58 0,00 0,00 5,00 4,38 3,53 Auktoritär
138   Kamerun 2,56 0,33 2,14 3,89 4,38 2,06 Auktoritär
Placering Nation Poäng Valprocessen
och pluralism
Fungerande
stat
Politisk
medverkan
Politisk
kultur
Medborgerliga
rättigheter
Kategori
139   Bahrain 2,52 0,42 2,71 3,33 4,38 1,76 Auktoritär
140   Guinea-Bissau 2,45 4,00 0,00 2,78 3,13 2,35 Auktoritär
141   Niger 2,37 0,33 1,14 2,22 3,75 4,41 Auktoritär
142   Venezuela 2,31 0,00 1,07 5,00 3,13 2,35 Auktoritär
143   Nicaragua 2,26 0,00 2,14 2,78 3,75 2,65 Auktoritär
144   Ryssland 2,22 0,92 2,14 2,22 3,75 2,06 Auktoritär
145   Guinea 2,21 0,83 0,43 3,33 4,38 2,06 Auktoritär
146   Gabon 2,18 0,83 1,14 2,22 3,75 2,94 Auktoritär
147   Burundi 2,13 0,00 0,00 3,89 5,00 1,76 Auktoritär
148   Kina 2,12 0,00 3,57 3,33 3,13 0,59 Auktoritär
148   Uzbekistan 2,12 0,08 1,86 2,78 5,00 0,88 Auktoritär
150   Saudiarabien 2,08 0,00 3,57 2,22 3,13 1,47 Auktoritär
151   Belarus 1,99 0,00 0,79 3,33 4,38 1,47 Auktoritär
152   Eritrea 1,97 0,00 2,14 0,56 6,88 0,29 Auktoritär
153   Iran 1,96 0,00 2,50 3,33 2,50 1,47 Auktoritär
154   Jemen 1,95 0,00 0,00 3,89 5,00 0,88 Auktoritär
155   Tadzjikistan 1,94 0,00 2,21 2,22 4,38 0,88 Auktoritär
156   Ekvatorialguinea 1,92 0,00 0,43 3,33 4,38 1,47 Auktoritär
157   Libyen 1,78 0,00 0,00 2,78 3,75 2,35 Auktoritär
158   Sudan 1,76 0,00 0,07 2,22 5,63 0,88 Auktoritär
159   Laos 1,71 0,00 2,86 1,67 3,75 0,29 Auktoritär
160   Kongo-Kinshasa 1,68 1,17 0,43 2,78 3,13 0,88 Auktoritär
161   Tchad 1,67 0,00 0,00 2,22 3,75 2,35 Auktoritär
162   Turkmenistan 1,66 0,00 0,79 2,22 5,00 0,29 Auktoritär
163   Syrien 1,43 0,00 0,00 2,78 4,38 0,00 Auktoritär
164   Centralafrikanska republiken 1,18 0,00 0,00 1,67 1,88 2,35 Auktoritär
165   Nordkorea 1,08 0,00 2,50 1,67 1,25 0,00 Auktoritär
166   Myanmar 0,85 0,00 0,00 1,11 3,13 0,00 Auktoritär
167   Afghanistan 0,26 0,00 0,07 0,00 1,25 0,00 Auktoritär

Ej beräknade redigera

Se även redigera

Referenser redigera

 1. ^ [a b] ”Democracy Index 2023” (på engelska). EIU.com. https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2023/. Läst 17 februari 2024. 
 2. ^ [a b] ”Age of conflict” (på engelska). EIU.com. sid. 9-13. https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/Democracy-Index-2023-Final-report.pdf. Läst 17 februari 2024.