Demokratiindex (engelska: Democracy Index) är ett index som sammanställs av The Economist genom dess dotterföretag Economist Intelligence Unit, vilka mäter tillståndet för demokratin i 167 av världens länder. Varje land tilldelas utifrån en sammanvägning av olika kriterier en poäng mellan 0 (lägst möjligt) och 10 (högst möjligt).

Demokratiindex 2020
Fullvärdiga demokratier
  9.01–10
  8.01–9
Demokratier med anmärkningar
  7.01–8
  6.01–7
Ingen data
  
Hybridregimer
  5.01–6
  4.01–5
Auktoritära regimer
  3.01–4
  2.01–3
  0–2.00

Enligt detta index, från 2021, var Norge det mest demokratiska landet med totalt 9,75 poäng, medan Afghanistan klassas som en av ett antal auktoritära regimer och hamnade sist med sina 0,32 poäng. Nya Zeeland med 9,37 poäng var på andra plats, Finland med 9,27 var på tredje plats och Sverige var på fjärde plats med 9,26 poäng. Listan hade totalt 167 länder.[1]

Beräkning & faktorerRedigera

60 olika kriterier ligger till grund för poängsättning av länderna. Varje kriterie ger mellan 0 och 1 poäng i utvärderingen. I flera fall används utfall i World Values Survey för poängsättning.

Kriterierna är grupperade i huvudkategorier. För varje huvudkategori sammanvägs resultatet i kriterieutvärderingen till en kategoripoäng. I varje huvudkategori erhåller varje land en kategoripoäng mellan 0 och 10.

Demokratiindex är ett genomsnitt av varje lands kategoripoäng i de fem huvudkategorierna.

De 60 kriterierna grupperas i följande huvudkategorier:

  • valprocess och pluralism - innebärande hur fria och rättvisa allmänna val är, allmän rösträtt, transparent finansiering av politiska partier, frihet för envar att engagera sig politiskt
  • medborgerliga rättigheter - vilka grundläggande fri- och rättigheter tillförsäkras medborgarna, pressfrihet, avsaknad av diskriminering
  • styrets funktionalitet - fungerande maktdelning, suveränitet och självständighet, avsaknad av korruption, transparens i beslutsfattande och processer, allmänhetens tilltro till styret och politiska partier
  • politiskt deltagande - i vilken utsträckning medborgarna kan ta del av och påverka samhällsfrågor och gör det
  • politisk kultur - medborgarnas attityder och värderingar i fråga om politik.

Demokratiindexet, avrundat till två decimaler, bestämmer klassificeringen av landet, enligt följande:

  1. Fullvärdiga demokratier — 8,01 till 10,00 poäng.
  2. Demokratier med anmärkningar — 6,01 till 8,00 poäng.
  3. Hybridregimer — 4,01 till 6,00 poäng.
  4. Auktoritära regimer — 0,00 till 4,00 poäng.

Fullständig lista över länder (2021)Redigera

Demokratiindex 2021[1][2]
Placering Nation Poäng Valprocessen
och pluralism
Fungerande
stat
Politisk
medverkan
Politisk
kultur
Medborgerliga
rättigheter
Kategori
1   Norge 9,75 10,00 9,64 10,00 10,00 9,12 Fullvärdig demokrati
2   Nya Zeeland 9,37 10,00 8,93 9,44 8,75 9,71 Fullvärdig demokrati
3   Finland 9,27 10,00 9,29 8,89 8,75 9,41 Fullvärdig demokrati
4   Sverige 9,26 9,58 9,29 8,33 10,00 9,12 Fullvärdig demokrati
5   Island 9,18 10,00 8,21 8,89 9,38 9,41 Fullvärdig demokrati
6   Danmark 9,09 10,00 8,93 8,33 9,38 8,82 Fullvärdig demokrati
7   Irland 9,00 10,00 7,86 8,33 9,38 9,41 Fullvärdig demokrati
8   Taiwan 8,99 10,00 9,64 7,78 8,13 9,41 Fullvärdig demokrati
9   Australien 8,90 10,00 8,57 7,78 8,75 9,41 Fullvärdig demokrati
9   Schweiz 8,90 9,58 8,93 7,78 9,38 8,82 Fullvärdig demokrati
11   Nederländerna 8,88 9,58 8,93 8,33 8,75 8,82 Fullvärdig demokrati
12   Kanada 8,87 10,00 8,21 8,89 8,13 9,12 Fullvärdig demokrati
13   Uruguay 8,85 10,00 8,57 7,22 8,75 9,71 Fullvärdig demokrati
14   Luxemburg 8,68 10,00 8,57 6,67 8,75 9,41 Fullvärdig demokrati
15   Tyskland 8,67 9,58 8,21 8,33 8,13 9,12 Fullvärdig demokrati
16   Sydkorea 8,16 9,58 8,57 7,22 7,50 7,94 Fullvärdig demokrati
17   Japan 8,15 9,17 8,57 6,67 8,13 8,24 Fullvärdig demokrati
18   Storbritannien 8,10 9,58 7,50 8,33 6,25 8,82 Fullvärdig demokrati
19   Mauritius 8,08 9,17 7,86 6,11 8,75 8,53 Fullvärdig demokrati
20   Österrike 8,07 9,58 6,79 8,89 6,88 8,24 Fullvärdig demokrati
20   Costa Rica 8,07 9,58 6,43 7,78 6,88 9,71 Fullvärdig demokrati
Placering Nation Poäng Valprocessen
och pluralism
Fungerande
stat
Politisk
medverkan
Politisk
kultur
Medborgerliga
rättigheter
Kategori
22   Frankrike 7,99 9,58 7,50 7,78 6,88 8,24 Demokrati med anmärkningar
23   Israel 7,97 9,58 7,50 10,00 6,88 5,88 Demokrati med anmärkningar
24   Spanien 7,94 9,58 7,14 7,22 7,50 8,24 Demokrati med anmärkningar
25   Chile 7,92 9,58 7,86 5,56 7,50 9,12 Demokrati med anmärkningar
26   USA 7,85 9,17 6,43 8,89 6,25 8,53 Demokrati med anmärkningar
27   Estland 7,84 9,58 7,86 6,67 6,88 8,24 Demokrati med anmärkningar
28   Portugal 7,82 9,58 7,14 6,67 6,88 8,82 Demokrati med anmärkningar
29   Tjeckien 7,74 9,58 6,43 6,67 7,50 8,53 Demokrati med anmärkningar
30   Botswana 7,73 9,17 6,79 6,67 7,50 8,53 Demokrati med anmärkningar
31   Italien 7,68 9,58 6,43 7,22 7,50 7,65 Demokrati med anmärkningar
32   Kap Verde 7,65 9,17 7,00 6,67 6,88 8,53 Demokrati med anmärkningar
33   Malta 7,57 9,17 6,79 5,56 8,13 8,24 Demokrati med anmärkningar
34   Grekland 7,56 9,58 6,07 6,11 7,50 8,53 Demokrati med anmärkningar
35   Slovenien 7,54 9,58 6,43 7,22 6,25 8,24 Demokrati med anmärkningar
36   Belgien 7,51 9,58 7,86 5,00 6,88 8,24 Demokrati med anmärkningar
37   Cypern 7,43 9,17 5,36 7,22 6,88 8,53 Demokrati med anmärkningar
38   Lettland 7,31 9,58 6,07 6,11 6,25 8,53 Demokrati med anmärkningar
39   Malaysia 7,24 9,58 7,86 7,22 6,25 5,29 Demokrati med anmärkningar
40   Litauen 7,18 9,58 6,07 6,11 5,63 8,53 Demokrati med anmärkningar
41   Trinidad och Tobago 7,16 9,58 7,14 6,11 5,63 7,35 Demokrati med anmärkningar
42   Jamaica 7,13 8,75 7,14 5,00 6,25 8,53 Demokrati med anmärkningar
43   Östtimor 7,06 9,58 5,93 5,56 6,88 7,35 Demokrati med anmärkningar
44   Sydafrika 7,05 7,42 7,14 8,33 5,00 7,35 Demokrati med anmärkningar
45   Slovakien 7,03 9,58 6,43 5,56 5,63 7,94 Demokrati med anmärkningar
46   Indien 6,91 8,67 7,50 7,22 5,00 6,18 Demokrati med anmärkningar
47   Brasilien 6,86 9,58 5,36 6,11 5,63 7,65 Demokrati med anmärkningar
48   Panama 6,85 9,58 6,07 7,22 3,75 7,65 Demokrati med anmärkningar
Placering Nation Poäng Valprocessen
och pluralism
Fungerande
stat
Politisk
medverkan
Politisk
kultur
Medborgerliga
rättigheter
Kategori
49   Surinam 6,82 9,58 6,07 6,11 5,00 7,35 Demokrati med anmärkningar
50   Argentina 6,81 9,17 5,00 7,22 5,00 7,65 Demokrati med anmärkningar
51   Polen 6,80 9,17 6,07 6,67 5,63 6,47 Demokrati med anmärkningar
52   Indonesien 6,71 7,92 7,86 7,22 4,38 6,18 Demokrati med anmärkningar
53   Bulgarien 6,64 9,17 5,36 7,22 4,38 7,06 Demokrati med anmärkningar
54   Filippinerna 6,62 9,17 5,00 7,78 4,38 6,76 Demokrati med anmärkningar
55   Namibia 6,52 7,00 5,36 6,67 5,63 7,94 Demokrati med anmärkningar
56   Kroatien 6,50 9,17 6,07 6,11 4,38 6,76 Demokrati med anmärkningar
56   Ghana 6,50 8,33 5,36 6,67 6,25 5,88 Demokrati med anmärkningar
56   Ungern 6,50 8,33 6,43 5,00 6,25 6,47 Demokrati med anmärkningar
59   Colombia 6,48 9,17 5,71 6,11 3,75 7,65 Demokrati med anmärkningar
60   Dominikanska republiken 6,45 9,17 5,00 6,67 4,38 7,06 Demokrati med anmärkningar
61   Rumänien 6,43 9,17 6,07 6,11 3,75 7,06 Demokrati med anmärkningar
62   Mongoliet 6,42 8,75 5,71 6,11 5,63 5,88 Demokrati med anmärkningar
63   Serbien 6,36 8,25 6,07 6,67 3,75 7,06 Demokrati med anmärkningar
64   Lesotho 6,30 9,17 4,14 6,11 5,63 6,47 Demokrati med anmärkningar
65   Guyana 6,25 6,92 6,07 5,56 5,63 7,06 Demokrati med anmärkningar
66   Singapore 6,23 4,83 8,21 4,44 7,50 6,18 Demokrati med anmärkningar
67   Sri Lanka 6,14 7,00 5,71 5,56 6,25 6,18 Demokrati med anmärkningar
68   Albanien 6,11 7,00 6,43 4,44 5,63 7,06 Demokrati med anmärkningar
69   Moldavien 6,10 7,00 5,71 6,67 4,38 6,76 Demokrati med anmärkningar
69   Papua Nya Guinea 6,10 6,92 6,07 3,89 6,25 7,35 Demokrati med anmärkningar
71   Peru 6,09 8,75 5,36 5,56 3,75 7,06 Demokrati med anmärkningar
72   Thailand 6,04 7,00 5,00 6,67 6,25 5,29 Demokrati med anmärkningar
73   Nordmakedonien 6,03 7,42 6,43 6,11 3,13 7,06 Demokrati med anmärkningar
74   Montenegro 6,02 7,42 6,43 6,67 3,13 6,47 Demokrati med anmärkningar
Placering Nation Poäng Valprocessen
och pluralism
Fungerande
stat
Politisk
medverkan
Politisk
kultur
Medborgerliga
rättigheter
Kategori
75   Bangladesh 5,99 7,42 6,07 5,56 5,63 5,29 Hybridregim
75   Tunisien 5,99 7,50 4,64 7,22 5,00 5,59 Hybridregim
77   Paraguay 5,86 8,75 5,36 5,00 3,13 7,06 Hybridregim
78   Malawi 5,74 7,00 4,29 5,00 6,25 6,18 Hybridregim
79   El Salvador 5,72 9,17 3,93 5,56 3,75 6,18 Hybridregim
79   Zambia 5,72 7,50 3,64 5,00 6,88 5,59 Hybridregim
81   Bhutan 5,71 8,75 6,79 3,33 5,00 4,71 Hybridregim
81   Ecuador 5,71 8,75 5,00 6,11 2,50 6,18 Hybridregim
83   Madagaskar 5,70 7,92 3,57 6,67 5,63 4,71 Hybridregim
84   Fiji 5,61 6,58 5,00 5,56 5,63 5,29 Hybridregim
85   Hongkong 5,60 2,75 3,64 5,56 7,50 8,53 Hybridregim
86   Mexiko 5,57 6,92 5,00 7,22 3,13 5,59 Hybridregim
86   Ukraina 5,57 8,25 2,36 6,67 5,00 5,59 Hybridregim
88   Senegal 5,53 5,67 5,71 4,44 6,25 5,59 Hybridregim
89   Armenien 5,49 7,50 5,71 6,11 3,13 5,00 Hybridregim
90   Liberia 5,43 7,42 2,71 6,11 5,63 5,29 Hybridregim
91   Georgien 5,12 7,42 3,57 5,56 3,75 5,29 Hybridregim
92   Honduras 5,10 8,75 3,93 4,44 2,50 5,88 Hybridregim
92   Tanzania 5,10 4,83 5,00 5,00 6,25 4,41 Hybridregim
Placering Nation Poäng Valprocessen
och pluralism
Fungerande
stat
Politisk
medverkan
Politisk
kultur
Medborgerliga
rättigheter
Kategori
94   Kenya 5,05 3,50 5,36 6,67 5,63 4,12 Hybridregim
95   Bosnien och Hercegovina 5,04 7,00 3,29 5,56 3,75 5,59 Hybridregim
95   Marocko 5,04 5,25 4,64 5,56 5,63 4,12 Hybridregim
97   Sierra Leone 4,97 6,58 2,86 3,89 6,25 5,29 Hybridregim
98   Bolivia 4,65 4,75 4,29 6,11 2,50 5,59 Hybridregim
99   Guatemala 4,62 6,92 3,93 3,89 2,50 5,88 Hybridregim
100   Uganda 4,48 3,42 3,21 3,89 6,88 5,00 Hybridregim
101   Gambia 4,41 3,58 4,29 4,44 5,63 4,12 Hybridregim
101   Nepal 4,41 4,83 5,00 4,44 2,50 5,29 Hybridregim
103   Turkiet 4,35 3,50 5,00 5,56 5,63 2,06 Hybridregim
104   Pakistan 4,31 5,67 5,36 3,33 2,50 4,71 Hybridregim
105   Elfenbenskusten 4,22 4,33 2,86 4,44 5,63 3,82 Hybridregim
106   Benin 4,19 1,67 5,36 3,89 5,63 4,41 Hybridregim
107   Nigeria 4,11 5,17 3,93 3,89 3,75 3,82 Hybridregim
108   Mauretanien 4,03 3,50 3,57 5,56 3,13 4,41 Hybridregim
Placering Nation Poäng Valprocessen
och pluralism
Fungerande
stat
Politisk
medverkan
Politisk
kultur
Medborgerliga
rättigheter
Kategori
109   Palestina 3,94 3,33 0,14 8,33 4,38 3,53 Auktoritär
110   Kuwait 3,91 3,58 3,93 4,44 4,38 3,24 Auktoritär
111   Burkina Faso 3,84 3,00 2,36 5,00 5,00 3,82 Auktoritär
111   Libanon 3,84 3,50 1,14 6,67 3,75 4,12 Auktoritär
113   Algeriet 3,77 3,08 2,50 4,44 5,00 3,82 Auktoritär
114   Qatar 3,65 1,50 4,29 3,33 5,63 3,53 Auktoritär
115   Kirgizistan 3,62 4,33 1,50 4,44 3,13 4,71 Auktoritär
116   Irak 3,51 5,25 0,00 6,11 5,00 1,18 Auktoritär
116   Moçambique 3,51 2,58 1,43 5,00 5,00 3,53 Auktoritär
118   Jordanien 3,49 2,67 3,93 3,89 3,75 3,24 Auktoritär
119   Haiti 3,48 3,08 0,00 2,78 6,25 5,59 Auktoritär
119   Mali 3,48 2,42 0,00 5,56 5,63 3,82 Auktoritär
121   Gabon 3,40 2,17 1,86 4,44 5,00 3,53 Auktoritär
122   Angola 3,37 1,33 2,86 5,00 5,00 2,65 Auktoritär
123   Etiopien 3,30 0,42 3,21 6,11 5,00 1,76 Auktoritär
124   Ryssland 3,24 1,75 2,14 4,44 3,75 4,12 Auktoritär
125   Niger 3,22 2,00 1,14 3,89 4,38 4,71 Auktoritär
126   Komorerna 3,20 2,08 2,21 4,44 3,75 3,53 Auktoritär
127   Rwanda 3,10 1,42 4,29 2,78 4,38 2,65 Auktoritär
128   Swaziland 3,08 0,92 2,86 2,78 5,63 3,24 Auktoritär
128   Kazakstan 3,08 0,50 3,21 5,00 3,75 2,94 Auktoritär
130   Oman 3,00 0,08 3,93 2,78 4,38 3,82 Auktoritär
131   Vietnam 2,94 0,00 2,86 3,89 5,63 2,35 Auktoritär
132   Egypten 2,93 1,33 3,21 3,33 5,00 1,76 Auktoritär
133   Zimbabwe 2,92 0,00 2,50 3,89 5,00 3,24 Auktoritär
134   Kambodja 2,90 0,00 3,21 3,89 5,63 1,76 Auktoritär
134   Förenade Arabemiraten 2,90 0,00 4,29 2,22 5,63 2,35 Auktoritär
136   Togo 2,80 0,92 1,79 3,33 5,00 2,94 Auktoritär
137   Republiken Kongo 2,79 0,00 2,50 4,44 3,75 3,24 Auktoritär
138   Guinea-Bissau 2,75 4,92 0,00 3,33 3,13 2,35 Auktoritär
Placering Nation Poäng Valprocessen
och pluralism
Fungerande
stat
Politisk
medverkan
Politisk
kultur
Medborgerliga
rättigheter
Kategori
139   Djibouti 2,74 0,00 1,29 4,44 5,63 2,35 Auktoritär
140   Nicaragua 2,69 0,00 2,50 3,33 4,38 3,24 Auktoritär
141   Azerbajdzjan 2,68 0,50 2,50 2,78 5,00 2,65 Auktoritär
142   Kuba 2,59 0,00 3,21 3,33 3,75 2,65 Auktoritär
143   Kamerun 2,56 0,33 2,14 3,89 4,38 2,06 Auktoritär
144   Bahrain 2,52 0,42 2,71 3,33 4,38 1,76 Auktoritär
145   Sudan 2,47 0,00 1,43 4,44 5,00 1,47 Auktoritär
146   Belarus 2,41 0,00 2,00 3,89 4,38 1,76 Auktoritär
147   Guinea 2,28 1,25 0,43 3,33 3,75 2,65 Auktoritär
148   Kina 2,21 0,00 4,29 2,78 3,13 0,88 Auktoritär
149   Burundi 2,13 0,00 0,00 3,89 5,00 1,76 Auktoritär
150   Uzbekistan 2,12 0,08 1,86 2,78 5,00 0,88 Auktoritär
151   Venezuela 2,11 0,00 1,79 3,89 2,50 2,35 Auktoritär
152   Saudiarabien 2,08 0,00 3,57 2,22 3,13 1,47 Auktoritär
153   Eritrea 2,03 0,00 2,14 0,56 6,88 0,59 Auktoritär
154   Libyen 1,95 0,00 0,00 3,33 3,75 2,65 Auktoritär
154   Iran 1,95 0,00 2,50 3,89 1,88 1,47 Auktoritär
154   Jemen 1,95 0,00 0,00 3,89 5,00 0,88 Auktoritär
157   Tadzjikistan 1,94 0,00 2,21 2,22 4,38 0,88 Auktoritär
158   Ekvatorialguinea 1,92 0,00 0,43 3,33 4,38 1,47 Auktoritär
159   Laos 1,77 0,00 2,86 1,67 3,75 0,59 Auktoritär
160   Tchad 1,67 0,00 0,00 2,22 3,75 2,35 Auktoritär
161   Turkmenistan 1,66 0,00 0,79 2,22 5,00 0,29 Auktoritär
162   Syrien 1,43 0,00 0,00 2,78 4,38 0,00 Auktoritär
162   Centralafrikanska republiken 1,43 1,25 0,00 1,67 1,88 2,35 Auktoritär
164   Kongo-Kinshasa 1,40 0,75 0,00 2,22 3,13 0,88 Auktoritär
165   Nordkorea 1,08 0,00 2,50 1,67 1,25 0,00 Auktoritär
166   Myanmar 1,02 0,00 0,00 1,67 3,13 0,29 Auktoritär
167   Afghanistan 0,32 0,00 0,07 0,00 1,25 0,29 Auktoritär

Ej beräknadeRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera