Azerbajdzjan

republik i sydöstra Kaukasus i Östeuropa-Västasien

Den här artikeln handlar om landet. För andra betydelser, se Azerbajdzjan (olika betydelser).

Azerbajdzjan, formellt Republiken Azerbajdzjan[2] (azerbajdzjanska: Azərbaycan, officiellt Azərbaycan Respublikası), är en republik i sydöstra Kaukasien som geografiskt ligger till största del i Asien men med en liten landremsa i Europa. Förenta nationerna räknar Azerbajdzjan som ett västasiatiskt land,[6] men politiskt ses landet ibland som europeiskt. Landet gränsar till Armenien, Georgien, Iran, Ryssland och Turkiet (den senare via exklaven Nachitjevan) samt har kust mot Kaspiska havet. Större städer är Baku, Gəncə och Sumqayıt.

Republiken Azerbajdzjan
Azərbaycan Respublikası
Flagga Statsvapen
Valspråkinget
Nationalsång: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni
HuvudstadBaku
Största stad Baku (2 150 800 inv. 2013[1])
Officiellt språk azerbajdzjanska
Demonym azerbajdzjan, azerbajdzjanier, azerier[2], azer
Statsskick republik
 -  president İlham Əliyev
 -  premiärminister Əli Əsədov
Självständighet från Sovjetunionen 
 -  Deklarerad 30 augusti 1991 
 -  Erkänd 18 oktober 1991 
Area
 -  Totalt 86 600 km² (111:e)
 -  Vatten (%) försumbart
Demografi
 -   års uppskattning 9 411 800[3] (juli 2013) (91:a)
 -  Befolkningstäthet 109 inv./km² (71:a)
BNP (PPP) 2007 års beräkning
 -  Totalt 94 miljarder USD[4] (77:a)
 -  Per capita 10 340 USD[4] 
HDI (2018) 0,754[5] (87:e)
Valuta azerbajdzjansk manat (AZN)
Tidszon UTC+4 (DST+5)
Topografi
 -  Högsta punkt Bazardjuziu, 4 466 m ö.h.
 -  Största sjö Mingəçevir
 -  Längsta flod Kura, 1 515 km
Nationaldag 28 maj
Nationalitetsmärke AZ
Landskod AZ, AZE, 031
Toppdomän .az
Landsnummer 994

HistoriaRedigera

Huvudartikel: Azerbajdzjans historia

Iranska statsbildningarRedigera

Klassamhället formades i Azerbajdzjan [förtydliga] i början av första årtusendet f.Kr. De första staterna i området var Mannai, Medien, Atropatene och Kaukasiska Albanien. Befolkningen talade olika iranska språk.[7] Landet har hämtat sitt namn från persiskans âzar ("eld") och pâigan ("väktare") har med hänvisning till att en av de främsta zoroastriska eldarna brann i nuvarande Takht-e Soleiman. Under 700-talet erövrades landet av Umayyadiska kalifatet och området islamiserades.

Turkiskans spridningRedigera

Under 900-talet började turkiska stammar flytta till området, och under seljukisk tid började dessa blandas med den iranska befolkningen, vilket resulterade i att större delen av nuvarande Azerbajdzjan var turkisktalande på 1600-talet. Landets officiella språk, azerbajdzjanska eller azeriska, är ett turkspråk.

Regionens styre och namnvalet för den moderna republikenRedigera

Dagens republik Azerbajdzjan blev safavidiskt under början av 1500-talet och förblev så till början av 1800-taletRyssland avancerade söder om Kaukasus. Efter det rysk-persiska kriget 1804-1813 slöts i Gulistan ett fördrag som satte gränsen mellan Ryssland och Persien till floden Aras. År 1828 slöts en fred i Turkmentjaj som åter stadfäste gränsen efter att Persien brutit det förra fredsfördraget och inlett det andra rysk-persiska kriget (1826-1828). Södra delen av det kulturella Azerbajdzjan är ett iranskt landskap (se vidare Iranska Azarbaijan).

 
Karta över området under medeltiden, utgiven i London 1736.
 
Karta över området i början av 1800-talet, utgiven i Paris 1822.

Det bör påtalas att namnvalet "Azerbajdzjan", vid utropandet av republiken 28 maj 1918 av allt att tyda var ett politiskt val och inte hade någon förankring i historisk bemärkelse. Före detta datum hade benämningen Azerbajdzjan (eller dess tidigare form "Atropatene"), aldrig använts för att geografiskt benämna områden norr om floden Aras. Dagens Azerbajdzjan har fram till 1918 istället varit känt som Albanien eller Kaukasiska Albanien.[8] Albanien kom senare att splittras upp i olika delar och ersattes av bl.a. provinserna Shirvan och Aran.[9] Fram till 1918 brukade man använda benämningar som ”muslimer”, ”kaukasiska turkar” eller den term som användes mest, nämligen ”tatarer” för dess invånare.[10]

Valet av namnet Azerbajdzjan 1918 förargade regeringen i Persien (dagens Iran) som misstänkte att republiken inte var något annat än ett verktyg i de osmanska turkarnas planer för att så småningom även göra anspråk på den persiska provinsen Azerbajdzjan i Persiens nordvästra spets som angränsade till Turkiet och det nybildade Azerbajdzjan. Denna misstanke kunde även bekräftas i de osmanska ledarnas planer, bl.a. genom ett citat av den turkiske generalen Vehib pascha under förhandlingarna med Armenien. Historieprofessorn och orientalexperten Bert G. Fragner håller med sin kollega Tadeusz Swietochowski när denne hävdar att namnet Azerbajdzjan valdes med intentionen att på sikt göra anspråk på Iranska Azarbaijan.[11] Historikern och Främre orientexperten Igor M. Diakonoff skriver att dåtidens största muslimska politiska parti i Transkaukasus, Musavat-partiet, ”förlitade sig på att Iran skulle upplösas totalt under denna period och hoppades att, på ett enkelt sätt, kunna annektera iranska Azerbajdzjan. Fram till 1900-talet kallade förfäderna till dagens azerier sig för Turki medan ryssarna kallade dem för tatarer.”[12] Även Nationernas förbund (föregångaren till dagens FN), avslog den nya republikens medlemsansökan och förklarade att beslutet bland annat baserades på följande:


…[Azerbajdzjan] verkar aldrig tidigare ha utgjort en stat, men istället alltid varit en del av större statsbildningar som det mongoliska eller det persiska och sedan 1813, Ryska imperiet. Namnet Azerbajdzjan som valts för den nya republiken är också namnet på den angränsande persiska provinsen.[13]

Erövring av Röda arménRedigera

Den norra delen av det historiska landet styrdes efter ryska revolutionen först av armeniska bolsjeviker och dasjnaker. Den 28 maj 1918 blev landet självständigt (från Transkaukasiska demokratiska federativa republiken) och världens första republik med muslimsk majoritetsbefolkning grundades (Azerbajdzjanska Folkrepubliken). Även kvinnlig rösträtt infördes. Regeringen, ledd av M. EE. Rasulzade, arbetade hårt för att lösa ekonomiska och andra problem och bygga upp en fungerande försvarsmakt. Trots alla dessa ansträngningar existerade republiken endast i två år. Röda armén invaderade den 28 april 1920 huvudstaden Baku och landet införlivades med Sovjetunionen.

SovjetstyretRedigera

Landet var mellan 1922 och 1936 en del av den transkaukasiska sovjetrepubliken och blev efter detta Azerbajdzjanska SSR. Sovjetstyret gick hårt åt den azeriska kulturen (bland annat revs många moskéer och kollektiviseringen av jordbruket var mycket hårdför). Befolkningspolitiken var också brutal mot befolkningen, då hundratusentals azerbajdzjaner på 1930- och 1940-talet tvingades att lämna sina hem i Armenien och Nagorno-Karabach till följd av Josef Stalins politik.

NationalismRedigera

I och med den politiska osäkerheten i Sovjet i slutet av 1980-talet började nationalistiska strömningar återuppliva den etniska konflikten mellan azerer och armenier. Detta ledde till att det armenier-dominerade området Nagorno-Karabach sattes direkt under den sovjetiska centralregeringens styre, något som dock inte erkändes av varken den armeniska lokalbefolkningen eller Armeniens regering.

SjälvständighetRedigera

I slutet av 1980-talet tog självständighetsrörelsen i Azerbajdzjan fart, precis som i de flesta andra sovjetrepubliker. I början av 1990 valde centralregeringen i Moskva att slå ner denna huvudsakligen fredliga rörelse militärt under så kallade Svarta januari, vilket ledde till civilas död och avgjorde Azerbajdzjans slutliga utträde ur Sovjetunionen. I samband med Sovjetunionens upplösning blev det före detta sovjetiska Azerbajdzjan återigen självständigt den 30 augusti 1991. Nagorno-Karabach inkluderades då som ett autonomt område inom Azerbajdzjan, vilket inte erkändes av den armeniska regeringen vilket förklarade området vara armeniskt.

Konflikten om Nagorno-KarabachRedigera

Konflikten om enklaven Nagorno-Karabach (härlett från ryskans nagorny, "bergigt") går tillbaka till perioden efter första världskriget, närmare bestämt 1918 då de tre republikerna Armenien, Azerbajdzjan och Georgien utropade sig som självständiga från det ryska imperiet. I ett högst heterogent Kaukasus som bestod av en mosaik av olika etniska grupper, uppkom flera territoriella dispyter mellan de tre nya staterna.[14]

 
Territoriella dispyter i Kaukasus 1918

Som direkt följd av den dåtida, ungturkiska ledningens planer på att förena det osmanska imperiet med dess turkiska kusiner i Centralasien (den s.k. panturkiska drömmen, som var ett av grundskälen till Armeniska folkmordet) uppmanade man ledarna i Baku att göra anspråk på de armeniskbefolkade regionerna Nachitjevan, Zangezur och Nagorno-Karabach. Detta skulle skapa en landkorridor mellan Osmanska imperiet och republiken Azerbajdzjan och bana väg att för ytterligare expansion till andra turkisktalande folk i Centralasien. Dock möttes man av armeniska protester i respektive områden och mynnade så småningom ut i regelrätt krig mellan Armenien och Azerbajdzjan, vilket slutade med armenisk kontroll över samtliga områden. Dock gick man med på att invänta på ett officiellt utslag från den pågående fredskonferensen i Paris. Under tiden skulle Karabach, under brittisk översyn, kvarstå under azerisk suveränitet.

Men snart invaderades alla tre republikerna av Röda armén och införlivades i det blivande Sovjetunionen. Frågan om gränsdragningarna i Kaukasus blev en angelägen fråga för ledningen i Moskva och i synnerhet för Josef Stalin, dåtida sovjetkommissarie för nationaliteter. Den 12 juni 1921 tog Kommunistpartiets byrå i Kaukasus upp frågan till debatt och beslöt att ”baserat på deklarationen från Revolutionära kommittén i Socialistiska sovjetiska republiken Azerbajdzjan och i enlighet med överenskommelse mellan Armeniska SSR och Azerbajdzjanska SSR, deklareras härmed att Bergiga Karabach från och med nu är en del av Armeniska SSR.”[15] Azerbajdzjans representant vid mötet varnade att förlusten av Karabach skulle kunna orsaka antisovjetisk aktivitet i Azerbajdzjan men det påverkade knappast kommissionens rekommendation. Kommunistpartiets byrå möttes åter för att granska kommissionens rekommendationer och en gång för alla lösa de territoriella konflikterna i Transkaukasus. Den 4 juli bestämde byrån, med majoritetsröst, att överföra Karabach till Armeniska SSR. Även Josef Stalin var närvarande vid mötet men deltog inte i debatten. Man känner inte till detaljerna i vad Stalin sagt, men efter att mötet avslutats ska han i ett slutet och hemligt möte inför byråmedlemmarna ha yppat sin åsikt angående beslutet att överföra Nagorno-Karabach till Armeniska SSR. Dagen efter, utan vare sig överläggning eller formell omröstning kungjorde byrån följande uttalande:

Med hänsyn till nödvändigheten av nationell fred mellan muslimer och armenier och med hänsyn till de ekonomiska banden mellan övre [bergiga] och lägre Karabach samt dess permanenta band med Azerbajdzjan, ska Bergiga Karabach kvarstå inom Azerbajdzjanska SSR:s gränser, få bred regional autonomi med administrativt centrum i Shusha och bli en autonom region.[16]

 
Gränserna för Armenien och Karabach enligt Sovjet encyclopedia 1926
 
Armeniens och Karabchs gränser ur en kartbok från 1929
 
Armeniska SSR och enklaven Nagorno-Karabach med den av Stalin skapade Latchin-korridoren samt gemensamma gränsen mellan Turkiet och Nachitjevan.

Läget blev mer eller mindre så under Sovjettiden fram till 1980-talet då Gorbatjov lanserade sin policy för perestrojka (ombyggnad och ekonomiska reformer) och glasnost (öppenhet och yttrandefrihet). Denna uppluckring av det starkt auktoritära sovjetiska styret blev den katalysator som olika undertryckta konflikter och frågor i Sovjetunionen behövde för att utlösas på nytt. Karabach-befolkningens krav på återförening med Armeniska SSR och med påföljande demonstrationer var de allra första i sitt slag i Sovjetunionen. Den folkliga rörelsen nådde sin höjdpunkt när Karabachs Sovjet för folkets representanter (motsvarigheten till parlament), den 20 februari 1988, med siffrorna 110 mot 17, röstade för ett krav på överföring av regionen till Armenien. Detta var utan motstycke regional sovjet i Sovjetunionens historia, men fullt enlighet med Sovjetunionens konstitution, närmare bestämt artikeln om rätten till utträde.[17] Beslutet förde ut tiotusentals demonstranter, både i Stepanakert och i Jerevan, men Moskva beslutade så småningom att avslå Karabachs krav på återförening (23 mars). Svaret på dessa krav inne i Azerbajdzjan blev brutala dåd, utförda den 26 februari 1988 av azeriska nationalister i Sumgait, den tredje största staden i Azerbajdzjan och dess näst största industristad vid Kaspiska havet. Armeniska individer attackerades i sina hem, på sina jobb och på gatorna. Den hätska förföljelsen av armenier pågick under två dagar utan att de azeriska auktoriteterna gjorde det minsta ingrepp. Enligt officiella siffror miste minst 32 personer (26 armenier och 6 azerier) livet innan sovjetiska trupper satte stopp för blodbadet. Efter händelserna i Sumgait blev en fredlig överföring av Karabach till Armenien omöjlig.

Snart inträffade ännu fler armeniska massakrer (Kirovabad, 1988 och Baku, 1990).[18] Pogromer och ömsesidiga trakasserier av respektive minoritet ledde till att både Armenien och Azerbajdzjan tömdes på sina respektive minoritetsgrupp. Den väpnade konflikten eskalerade snart till regelrätt krig som utkämpades fram till 12 maj 1994 då ett avtal om eldupphör undertecknades mellan parterna. Då hade kriget krävt uppemot 30 000 liv medan uppemot en miljon människor hade tvingats bort från sina hem (cirka 300 000 armenier samt uppemot 700 000 azerier).

Sedan dess har Minskgruppen inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) försökt att medla fram en varaktig fred - dock utan framgång. Under åren har flera olika förslag till lösning av konflikten förkastats av parterna. Det senaste budet från 2007 bygger på de så-kallade Madrid-principerna:

 • Återlämnande av de ockuperade områdena runt Nagorno-Karabach;
 • En interimsstatus för Nagorno-Karabach som garanterar dess säkerhet och självstyre [dock inom Azerbajdzjans territorium];
 • En korridor som förbinder Karabach med Armenien (Kelbadjar och Latchin);
 • Den slutgiltiga statusen för Nagorno-Karabach ska i framtiden fastställas genom ett rättsligt bindande uttryck för vilja [d.v.s. lokalbefolkningens rätt till självbestämmande i en folkomröstning];
 • De interna flyktingarnas och tvångsförflyttade personernas rätt att återvända;
 • Internationella säkerhetsgarantier, inklusive en fredsbevarande styrka.[19]

Dock har varken Armenien eller Azerbajdzjan riktigt accepterat dessa förslag som tillfredsställande. Azerierna befarar att den framtida utlovade folkomröstningen med största sannolikhet kommer att resultera i Karabachs slutgiltiga avknoppning från Azerbajdzjan, medan armenierna är oroliga över det faktum att inga specifika datum anges för denna folkomröstning. Detta, menar armenierna, kan resultera i ”cypernifiering” av konflikten då en sådan folkomröstning kan förhalas av azerierna i obestämd tid, t.ex. i väntan på att samtliga flyktingar ska få återkomma och bosätta sig i sina hem. Regeringen i Baku har även under senare tid tydliggjort att grundproblemet med dokumentet är just punkten om Karabachs rätt till folkomröstning om sin status. Baku vill istället att denna punkt explicit ska nämna att folkomröstningen ifråga ska avgöra Karabachs framtida status inom Azerbajdzjans territorium, vilket avvisas av den armeniska sidan med hänvisning till att det skulle i så fall strida mot själva grunden hos principen om att låta Karabachs armenier uttrycka sin fria vilja.

Frustrationen över bristande framsteg i fredsprocessen har utmynnat i ökad spänning vid frontlinjen som orsakat många dödsfall, främst på grund av prickskyttar. Under tiden har man inlett en kapprustning, vilket vid ett eventuellt förnyat krig kan resultera i enormt förödelse och mänskligt tragedi. Detta beror främst på att, till skillnad från krigsperioden under 1990-talet då de illa rustade sidorna slogs med gamla och utdaterade sovjetiska vapen, så kommer ett krig nu att, i betydligt större skala, bekämpas med senaste vapenteknologin.

I april 2016 bröt stridigheter ut i Nagrono Karakbakh på nytt. Stridigheterna varade i fyra dagar med slutligen Azerbajdzjansk seger. Det var första gången på 24 år som Azerbajdzjan återtog delar av Karabakh. Stridigheterna var de värsta sedan eldupphöret 1994.

Instabil pseudodemokratiRedigera

Efter självständighetsförklaringen blev ordföranden i det azerbajdzjanska kommunistpartiet, Hejdar Alijev, vald till president 1993. Alijev hade en klart dominerande civilpolitisk ställning, som vid hans död 2003 övertogs av sonen Ilham Alijev; de val som hållits om presidentposten har hårt kritiserats av internationella valobservatörer. Azerbajdzjan har även plågats svårt av inrikesstridigheter mellan olika politiska grupper (framför allt mellan nationalister och kommunister) och landets politiska situation har tidvis varit mycket instabil. Det ökade auktoritära styret utmynnade under 2013 och 2014 i en rad arresteringar av demokratikämpar och förespråkare för mänskliga rättigheter. Europaparlamentet har påtalat den politiska försämringen och föreslagit att man ska införa riktade sanktioner mot regeringen i Baku.[20] Krav på sanktioner har även väckts av högt uppsatta amerikanska statstjänstemän, bland andra av den f.d. amerikanska ambassadören i Azerbajdzjan, Richard Kauzlarich.[21] Även USA:s president, Barack Obama, påpekade detta när han, under sitt tal i FN, nämnde Azerbajdzjan som ett exempel på länder där "lagen gör det extremt svårt för ideella organisationer att ens verka."[22]

GeografiRedigera

 
Engelskspråkig karta över Azerbajdzjan

Azerbajdzjans geografi domineras av de höga kaukasiska bergen och mellan dessa Kuralåglandet runt floderna Kuras och Aras' delta ut i Kaspiska havet. Den högsta punkten är berget Bazardjuziu på 4 466 meter över havet och den lägsta är Kaspiska havet på 28 meter under havsnivån. Den största sjön är Mingetjaur, som egentligen är en reservoar uppdämd av landets längsta flod, Kura (1 515 kilometer lång, räknat från dess källor i Turkiet). Klimatet är torrt stäppklimat i de centrala och östra delarna, subtropiskt i sydöst och tempererat vid kusten. Torrperioder förekommer.

Landet är mycket rikt på naturtillgångar som petroleum, naturgas, järnmalm, aluminium, koppar, molybden, alunit, svavelkis och stensalt.

Statsskick och politikRedigera

Azerbajdzjan är officiellt en demokratisk republik, men presidentämbetet innebär mycket stor makt. Valen är hårt kritiserade av internationella valobservatörer. Presidentposten har sedan landets självständighet innehafts i tio år av Gejdar Alijev för att vid dennes död 2003 i praktiken ärvas av hans son Ilham Alijev. Den politiska situationen är mycket instabil; dels på grund av konflikten med Armenien angående området Nagorno-Karabach, dels på grund av inrikes stridigheter mellan olika politiska grupper (framför allt mellan nationalister och kommunister).

Azerbajdzjan hade år 2015 fler politiska fångar än Ryssland och Vitryssland tillsammans och hamnade på plats 162 av 180 i en granskning av pressfriheten i olika länder.[23]

FörsvarsväsendeRedigera

Azerbajdzjan antog 2010 en försvarsdoktrin som fokuserar på konflikten med Armenien om Nagorno-Karabach. "Den armeniska ockupationen av azerbajdzjanskt territorium" lyfts fram som det viktigaste hotet mot landet. Samtidigt har regeringens talespersoner upprepade gånger låtit förstå, att om inte en politisk lösning av denna konflikt kan ske återstår bara ett militärt alternativ. Mellan 2009 och 2012 fördubblades Azerbajdzjan försvarsbudget. Men korruptionen inom försvarsministeriet är endemisk och ökade anslag betyder i Azerbajdzjan inte alltid ökad militärförmåga.[24]

Administrativ indelningRedigera

Azerbajdzjan är indelat i 59 distrikt (rayonlar) och 11 städer (şəhərlər) samt den autonoma republiken (muxtar respublika) Nachitjevan, som är uppdelad i sju distrikt och en stad.

EkonomiRedigera

Under 1990-talet var Azerbajdzjans ekonomi helt förstörd efter Sovjetunionens fall. Kriget mot Armenien försvårade situationen ännu mer, men det dröjde inte länge innan landets oljeindustri kom igång. Ökande intressen från internationella oljebolag ledde till att landet började utvecklas, tack vare sina naturtillgångar.

Azerbajdzjans ekonomiska tillväxt har ökat kraftigt på senaste tid. Azerbajdzjan exporterar 430 000 fat olja per dag och räknas som en av Europas största oljeexportörer. Oljeinkomsterna fördelas emellertid ojämnt inom befolkningen och detta har lett till att landet har hög arbetslöshet och utbredd fattigdom.[25] Korruptionen i landet orsakar stora problem för ekonomin, speciellt i skattesystemet och detta har lett till fattigdom. Men efter regeringens stora reformer under 2008 har korruptionen minskat med 23 % jämfört med 2005. Den höga inflationen i landet tvingade regeringen att införa nya manat som designades av Euro-designern Robert Kalina. Under 2010 motsvarade en AZN ca 10 svenska kronor.

Azerbajdzjan har samma problem med att övergå från planekonomi till marknadsekonomi som flera andra tidigare sovjetrepubliker, men den inrikespolitiska osäkerheten och konflikten med Armenien är ytterligare hinder i utvecklingen. Under 2007/2008 toppade Azerbajdzjan Världsbankens rankning gällande ekonomisk utveckling med en ökning på 11 %.

Landets största exportvara är petroleum, följt av andra naturtillgångar. Man har förhandlat fram avtal med utländska företag om att utvinna oljan. Detta ger möjlighet att få in utländskt kapital i landet för att kunna utveckla även andra industriella branscher, så att man inte ska vara fullständigt beroende av oljepriserna.

Azerbajdzjan är genomfartsland för narkotika (opiater) från sydvästra Asien till Ryssland.

76 % av elektriciteten produceras av fossila bränslen som olja; resten framställs med vattenkraft och vindkraft.

DemografiRedigera

 
Bibi Heybat-moskén i Baku

BefolkningsstorlekRedigera

Azerbajdzjan har 9 411 800 invånare[3]. Denna siffra är emellertid osäker på grund av de många internflyktingarna och Nagorno-Karabachs oklara status och invånarantal. Den genomsnittliga befolkningstätheten är 98 invånare per km². Det tätast befolkade området är Apsjeronhalvön, medan vissa svårtillgängliga bergsområdet har betydligt lägre folktäthet, då omkring 51 procent av befolkningen bor i städer, av vilka en fjärdedel i huvudstaden Baku.

ReligionRedigera

Cirka 95 % av befolkningen är muslimer (av dessa är 85 procent shia- och 15 % sunnimuslimer).[26] De största kristna trossamfunden är de rysk-ortodoxa (3,8 % 1998) och armenisk-apostoliska kyrkorna. Den sistnämnda (med 2,3 %) finns enbart i Nagorno-Karabach.

KulturRedigera

Huvudartikel: Kultur i Azerbajdzjan
 
Azeriska musiker.

Azerbajdzjansk musik innefattar olika stilar med ursprung i musik från Kaukasien, Centralasien och Iran. Azerbajdzjansk musik har också mycket gemensamt med den armeniska och persiska musiken. Den klassiska azerbajdzjanska musiken är muğam, som vanligen är en uppsättning av poesi med instrumentala mellanspel. Azerisk muğam inbegriper musikalisk improvisation. Alim Qasimov är den främste muğamsångaren i Azerbajdzjan. Han har släppt nio album och har haft konserter i bl.a. USA, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Spanien, Brasilien och Iran.

En annan azerisk musikstil är meyxana. Bland traditionella musikinstrument märks strängisntrumenten tar, kamantja, oud och saz, blåsinstrumentet balaban, trummorna ghaval och naghara, samt zurna, garmon, tutek, daf och dhol. Asjig är resande poeter som sjunger, spelar saz och berättar historier. De mest kända azeriska musikerna är jazzsångerskan Aziza Mustafa Zadeh och hennes far Vagif Mustafa Zadeh, vilka är ganska populära internationellt i jazzkretsar.

År 2008 deltog Azerbajdzjan i Eurovision Song Contest för första gången. Elnur Hüseynov & Samir Javadzadeh blev utvalda med låten "Day After Day", som i finalen slutade på en åttonde plats. Året efter var de tillbaka igen, den här gången med svensk-iranska Arash & azerbajdzjanska AySel som slutade på tredje plats i finalen med låten "Always". År 2010 återkom de till Oslo, den här gången med den svenskaskrivna låten "Drip Drop" framför av azerbajdzjanska Safura. Låten skrevs av bland annat Anders Bagge. I finalen 2010 slutade landet på femte plats. Azerbajdzjan vann 2011 års upplaga av Eurovison Song Contest med låten "Running scared" som framfördes av Eldar Qasımov och Nigar Dzjamal. Den 57:e upplagan av Eurovision Song Contest 2012 ägde rum den 22, 24 och 26 maj 2012 i Baku, Azerbajdzjan.

Hösten 2008 debuterade landet i Eurovision Dance Contest. Det blev en femte plats av totalt 14. Det beslutades att Azerbajdzjan skulle arrangera denna tävling 2009, men på grund av lågt deltagarintresse blev den uppskjuten ett år framåt, för att sedan bli uppskjuten igen, den här gången på obestämd framtid.

Internationella rankningarRedigera

Organisation Undersökning Rankning
Heritage Foundation/The Wall Street Journal Index of Economic Freedom 2019 60 av 180
Reportrar utan gränser Pressfrihetsindex 2019 166 av 180
Transparency International Korruptionsindex 2018 152 av 180
FN:s utvecklingsprogram Human Development Index 2018 87 av 189

ReferenserRedigera

 1. ^ Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; 2012-Cİ İLDƏ İQTİSADİ RAYONLARIN ƏSAS SOSİAL-İQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏRİ (excelfil) Läst 21 juni 2014.
 2. ^ [a b] (Portable Document Format) Utrikes namnbok: Svenska myndigheter, organisationer, titlar, EU-organ och länder på engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska (9., rev. uppl.). Utrikesdepartementet, Regeringskansliet. 2013. sid. 66. http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/41146. Läst 26 september 2014  Arkiverad 6 oktober 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 3. ^ [a b] ”11 iyul Ümumdünya Əhali Günüdür - Azərbаycаndа demoqrafik vəziyyət”. Stat.gov.az. 2013. Arkiverad från originalet den 6 augusti 2013. https://web.archive.org/web/20130806194050/http://www.stat.gov.az/admin/news.php?id=1847. Läst 10 juli 2013. 
 4. ^ [a b] ”Azerbaijan”. International Monetary Fund. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=2011&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=912&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=&pr.x=45&pr.y=0. Läst 12 april 2011. 
 5. ^ ”Human Development Report 2019” (på engelska) (  PDF). United Nations Development Programme. sid. 300-303. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf. Läst 14 januari 2019. 
 6. ^ United Nations, Statistics Division; Composition of macro geographical (continental) regions, geographical sub-regions, and selected economic and other groupings
 7. ^ http://www.iranicaonline.org/articles/azerbaijan-index
 8. ^ George A. Bournoutian, Two Chronicles on The History of Karabagh: Mirza Jamal Javanshir’s Tarikh-e Karabagh and Mirza Adigozal Beg’s Karabagh-name (Mazda Publisher, California, 2004), s. XV; John Bostock and H.T. Riley, The Natural History of Pliny, Vol. II, London, 1890, s. 27-28; V. Minorsky, Caucasica IV, Bulletin of the School of Oriental and African Studies (University of London, Vol. 15, No. 3, 1953), s. 504.
 9. ^ James Bell, A System of Geography, Vol. IV, Glasgow, 1832, s. 88, 89, 91, 263-264; Ben Fowkes,Ethnicity and ethnic conflict in the post-communist world (Basingstoke: Palgrave, 2002), s. 30.
 10. ^ Michael P. Croissant, The Armenia-Azerbaijan conflict: causes and implications (Greenwood Publishing Group, 1998), s.7, 8. Se även Luigi Villari, Fire and sword in the Caucasus (T. F. Unwin, 1906), s. 20; ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 25 januari 2009. https://web.archive.org/web/20090125004205/http://www.armenianhouse.org/villari/caucasus/fire-and-sword.html. Läst 4 februari 2009. ); Viscount Bryce, The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire 1915-16: Documents presented to Viscount Grey of Fallodon Secretary of State for Foreign Affairs (London: Textor Verlag, 1916), s. 99; http://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/1915/bryce.
 11. ^ Bert G. Fragner, Soviet Nationalism: An Ideological Legacy to the Independent Republics of Central Asia, i Willem Van Schendel (red.), Identity Politics in Central Asia and the Muslim World: Nationalism, Ethnicity and Labour in the Twentieth Century (London, GBR: I. B. Tauris & Company, 2001); Tadeusz Swietochowski, Russia and Azerbaijan: A Borderland in Transition (New York: Columbia University Press, 1995), s. 69.
 12. ^ Igor M. Diakonoff and Geoffery Alan Hosking, The Paths of History (Cambridge University Press, 1999), s. 100.
 13. ^ League of Nations, Admission of Azerbaijan to the League of Nations: Memorandum by the Secretary-General, November 1920, 20/48/108.
 14. ^ För en mer utförlig och detaljerad bakgrund och analys besök Konflikten om Nagorno-Karabach; http://www.karabach.se/
 15. ^ Michael P. Croissant, The Armenia-Azerbaijan conflict: causes and implications (Greenwood Publishing Group, 1998), s. 19.
 16. ^ Croissant, s. 19.
 17. ^ Se kapitel 8, artikel 72, Sovjetunionens 1977 års konstitution, (Bucknell University: Lewisburg, PA, 1996); http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/1977toc.html
 18. ^ Richard G. Hovannisian, Etiology and Sequelae of the Armenian Genocide, in George J. Andreopoulos (ed.), Genocide: Conceptual and Historical Dimensions (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994), s. 111-140.
  Robert Kushen, Conflict in the Soviet Union: Black January in Azerbaidzhan (Human Rights Watch, 1991), s. 7.
  Francis X. Clines, Evolution in Europe; Russians Denied Refuge in Own Land, i The New York Times, 24 April, 1990.
 19. ^ OSCE, Statement by the OSCE Minsk Group Co-Chair countries, Muskoka, Kanada, 26 juni 2010; http://www.osce.org/mg/69515
 20. ^ ”MOTION FOR A RESOLUTION: European Parliament resolution on Persecution of human rights defenders in Azerbaijan (2014/2832(RSP))”. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2014-0091&format=XML&language=EN. Läst 16 oktober 2014. 
 21. ^ ”Time for Sanctions on Baku”. http://www.the-american-interest.com/articles/2014/10/02/time-for-sanctions-on-baku/. Läst 16 oktober 2014. 
 22. ^ ”Obama mentions Azerbaijan in his speech”. Arkiverad från originalet den 7 oktober 2014. https://web.archive.org/web/20141007230356/http://www.meydan.tv/en/site/news/3191/Obama-mentions-Azerbaijan-in-his-speech.htm. Läst 16 oktober 2014. 
 23. ^ ”Telia-avslöjare döms till 7,5 års fängelse”. Sveriges Television. http://www.svt.se/nyheter/utrikes/teliavslojare-doms-till-7-5-ars-fangelse. Läst 1 september 2015. 
 24. ^ Azerbaijan To Reform Military Conscription 2014-03-28.
 25. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 19 januari 2012. https://web.archive.org/web/20120119225713/http://www.humanrights.gov.se/dynamaster/file_archive/080325/5daaad2d0a073ee259a195cc4a749a74/Azerbajdzjan.pdf. Läst 15 maj 2011. 
 26. ^ Religion in Azerbaijan. Administrative Department of the President of the Republic of Azerbaijan — Presidential Library.

Externa länkarRedigera