Utbildningsdepartementet

ett svenskt departement

Utbildningsdepartementet (U)[1] är ett departement i det svenska regeringskansliet som handhar nationella frågor om forskning och utbildning i Sverige. Chef för Utbildningsdepartementet är utbildningsminister Anna Ekström, dessutom finns på departementet statsrådet Lina Axelsson Kihlblom, med titeln skolminister. Statsrådens närmsta medarbetare är de politiskt tillsatta statssekreterarna. Utbildningsdepartementets lokaler ligger på Drottninggatan 16.

Utbildningsdepartementet
Coat of arms of Sweden.svg
UnderordnadRegeringskansliet
Ansvarigt statsrådAnna Ekström
OrganisationstypDepartement
KommunStockholm
LänStockholm
Organisationsnr202100-3831
Inrättad16 maj, 1840
InstruktionSFS 1996:1515 (lagen.nu)
Webbplatswww.regeringen.se
ÖvrigtTidigare namn Ecklesiastikdepartementet

HistoriaRedigera

Departementet bildades den 16 maj 1840 vid departementalreformen som Ecklesiastikdepartementet. Det bytte namn till Utbildningsdepartementet den 1 januari 1968. Den 1 december 1991 bröts kulturfrågorna ut till det nybildade Kulturdepartementet. Den 1 januari 2005 återfördes kulturfrågorna till Utbildningsdepartementet, som då bytte namn till Utbildnings- och kulturdepartementet. Kulturdepartementet återinrättades dock redan den 1 januari 2007.

Historiskt sett har Utbildningsdepartementet sina rötter i kyrkans verksamhetsområde, vilket inbegrep utbildning, forskning och kulturella frågor. Med sekulariseringen minskade de rent kyrkliga frågorna i betydelse, medan frågor om undervisning ökade.

AnsvarsområdenRedigera

Sedan den 1 januari 2007 hanterar Utbildningsdepartementet frågor som rör förskola, skola, vuxenutbildning, studiestödsverksamhet, högskoleutbildning samt samordnar frågor som rör forskning. Beslut som fattas i detta departement gäller till exempel tillsättning av rektorer för universiteten, generaldirektörer och högsta chefer för verk inom departementets förvaltningsområde och anslag till verken, bland annat Statens skolverk, Statens skolinspektion, Universitetskanslersämbetet och Vetenskapsrådet samt flera vetenskapliga råd. Utbildningsdepartementet ansvarar också för samordningen av frågor relaterade till Unesco och Svenska Unescorådet.

Externa länkarRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera