Vetenskapsrådet

svensk förvaltningsmyndighet

Vetenskapsrådet (VR), inrättat den 1 januari 2001, är en svensk statlig myndighet som har i uppdrag från riksdagen att stödja och främja svensk grundforskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Vetenskapsrådet har tre huvuduppgifter, att fördela det statliga ekonomiska stödet till grundforskning inom samtliga vetenskapsområden och till forskningsinfrastruktur, att vara regeringens rådgivare i forskningspolitiska frågor, samt att arbeta för att öka förståelse för forskningens långsiktiga samhällsnytta. Vetenskapsrådet ska också vara värdmyndighet för Överklagandenämnden för etikprövning och Gentekniknämnden.[1]

Vetenskapsrådet
DepartementUtbildningsdepartementet
OrganisationstypSvensk statlig förvaltningsmyndighet
Ledninggeneraldirektören, under myndighetens styrelse[1]
KommunStockholm
LänStockholm
Organisationsnr2021005208
Syftege stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden[2]
Inrättad1 januari 2001
GeneraldirektörKatarina Bjelke
RådsdirektörMaria Thuveson
Budget7,4 miljarder kronor (2023)[3]
Antal anställda262 (2021)[4]
InstruktionLag om Vetenskapsrådet
Förordning med instruktion för Vetenskapsrådet
Webbplatswww.vr.se/
ÖvrigtVärdmyndighet för Överklagandenämnden för etikprövning och Gentekniknämnden.[1]

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga finansiär av forskning vid svenska universitet, högskolor och institut.

Inom Vetenskapsrådet finns följande ämnesråd, råd och kommittéer:

Vetenskapsrådets författningssamlingRedigera

Vetenskapsrådets författningssamling består av utgivna föreskrifter.[5]

HistorikRedigera

Vetenskapsrådet är en sammanslagning av de tidigare Forskningsrådsnämnden (FRN), Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), Medicinska forskningsrådet (MFR), Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR) och Teknikvetenskapliga forskningsrådet (TFR).

LedningRedigera

Ordförande i rådets styrelse är sedan 1 januari 2022 Irene Wennemo.

Vetenskapsrådet generaldirektör är utsedd av regeringen och leder det dagliga arbetet samt beslutar i frågor som styrelsen delegerar.

GeneraldirektörerRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera