Universitetskanslersämbetet

svensk statlig förvaltningsmyndighet

Universitetskanslersämbetet (förkortas UKÄ, tidigare UK-ämbetet) är den statliga tillsynsmyndighet för högskolor och universitet i Sverige som började sitt arbete den 1 januari 2013. Myndigheten tog över den del av det tidigare Högskoleverket (HSV) som sysslade med kvalitetsutvärdering, juridisk tillsyn och statistisk uppföljning av svenska lärosäten. Högskoleverket upphörde den 31 december 2012. Övriga delar av HSV:s uppgifter övertogs av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Universitetskanslersämbetet
DepartementUtbildningsdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningEnrådighetsmyndighet
FöregångareHögskoleverket
Inrättad1 januari 2013
GeneraldirektörAnders Söderholm
Antal anställda90
InstruktionSFS 2012:810 (lagen.nu)
Webbplatswww.uka.se

Myndigheten leder sin historia tillbaka till ämbetet som kansler för rikets universitet, vilket tillkom på 1600-talet[källa behövs]. Detta var en individualmyndighet, knutet till innehavarens person. År 1964 ombildades detta till ett ämbetsverk, som fick den idag åter aktuella benämningen Universitetskanslerämbetet (dåtida stavning). På sent 1970-tal bytte det under några år namn till Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ).

Chef för myndigheten var tidigare universitetskanslern. Lars Haikola tillträdde som universitetskansler den 16 augusti 2010, och därmed som chef för Högskoleverket, och fortsatte som chef för den nya myndigheten från den 1 januari 2013. Han efterträddes av Harriet Wallberg den 1 juni 2014 som avgick i september 2016. Ställföreträdande verksamhetschef Annika Pontén gick in istället.[1] Chef för verksamheten tituleras istället generaldirektör från 1 augusti 2017, då Anders Söderholm tillträdde tjänsten.[2]

Föregångare Redigera

Uppdrag Redigera

Universitetskanslersämbetet har tre huvudsakliga uppgifter:

Kvalitetsutvärdering och examenstillståndsprövning Redigera

UKÄ arbetar med kvalitetsutvärdering av svensk högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, och prövar examenstillstånd för statliga högskolor. Arbetet omfattar även utvärdering av kurser som inte kan ingå i en examen samt internationell samverkan kring kvalitetsutvärdering.

Från hösten 2017 får UKÄ även ansvar för kvalitetsgranskning av forskning.

Juridisk tillsyn Redigera

UKÄ utövar juridisk tillsyn över universitet och högskolor i Sverige. Myndigheten ger även kanslistöd för Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) och Högskolans avskiljandenämnd (HAN).

Uppföljning och analys av statistik Redigera

UKÄ insamlar, följer upp och tillhandahåller officiell statistik för högskolesektorn. I detta uppdrag ingår att genomföra omvärldsanalys och att följa upp effektiviteten i högskolans resursutnyttjande.

Källor Redigera

Fotnoter Redigera

Externa länkar Redigera