Universitets- och högskolerådet

svensk statlig förvaltningsmyndighet

Universitets- och högskolerådet (UHR) är en svensk statlig myndighet under utbildningsdepartementet. UHR började sitt arbete den 1 januari 2013. Myndigheten har kontor i Stockholm och Visby.

Universitets- och högskolerådet
DepartementUtbildningsdepartementet
Organisationstypförvaltningsmyndighet
SäteStockholm
Organisationsnr202100-6487
FöregångareHögskoleverket,
Verket för högskoleservice,
Internationella programkontoret för utbildningsområdet,
Kompetensrådet för utveckling i staten
Inrättad1 januari 2013
GeneraldirektörEino Örnfeldt
InstruktionSFS 2012:811 (lagen.nu)
Webbplatsuhr.se

I UHR:s uppdrag ingår bland annat:[1]

  • att ge information inför högskolestudier, ansvara för högskoleprovet, ta fram regelverk och samordna antagningen till högskolan.
  • att utveckla och förvalta IT-system och e-tjänster åt utbildningssektorn.
  • att förmedla internationella utbyten och kompetensutveckling för hela utbildningskedjan.
  • att bedöma utländska utbildningar.
  • att främja breddad rekrytering och arbeta för lika rättigheter och möjligheter inom högskolan.

BakgrundRedigera

UHR övertog arbetsuppgifter från tre myndigheter som upphörde den 31 december 2012: Verket för högskoleservice (VHS), Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK) samt en del av Högskoleverket (HSV). Högskoleverkets övriga verksamhet övertogs av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). UHR övertog även uppgifter från Myndigheten för yrkeshögskolan och Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus).

Ulf Melin var Universitets- och högskolerådets första generaldirektör 2013-2018. Karin Röding tillträdde som generaldirektör 2018 och avgick på egen begäran 9 september 2020.[2] Regeringen utsåg Maria Linna Angestav till vikarierande generaldirektör den 10 september 2020. Den 24 mars 2021 utsåg regeringen Eino Örnfeldt till ny generaldirektör och chef för Universitets- och högskolerådet. Han tillträdde den 3 maj 2021.[3]

VerksamhetRedigera

Antagning till högskoleutbildningRedigera

Universitets- och högskolerådet (UHR) handlägger och samordnar antagningen till de flesta högskoleutbildningar i Sverige. De viktigaste kontaktpunkterna för den sökande är webbtjänsterna antagning.se och universityadmissions.se. UHR genomför även antagning till en del andra utbildningar som t.ex. polisutbildningen och skorstensfejarutbildningen.

HögskoleprovetRedigera

UHR ansvarar för att ta fram högskoleprovet som årligen skrivs av cirka 125 000 personer. Myndigheten genomför även provet utomlands, främst i Europa. På uppdrag av universitet och högskolor hanterar UHR anmälningarna till provet via studera.nu. Myndigheten beslutar också om resultatet av högskoleprovet.

Ökad mångfald, lika rättigheter och breddad rekrytering till högskolanRedigera

UHR stödjer högskolornas arbete för att öka mångfalden, skapa lika rättigheter och möjligheter inom högre utbildning samt arbeta mot diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder. Detta görs genom pilotverksamhet, uppföljningar, analyser, konferenser och utbildning.

Bedömning av utländska utbildningarRedigera

För att underlätta när en person med examen från ett annat land vill söka arbete eller studera i Sverige bedömer UHR gymnasiala, eftergymnasiala och akademiska utländska utbildningar och jämför dem med svenska examensnivåer.

Detta arbete är viktigt för att arbetssökande med utbildningar från andra länder ska kunna komma in på arbetsmarknaden i Sverige men också för att göra det möjligt att ansöka till en högskoleutbildning i Sverige.

Bedömningarna baseras på internationella överenskommelser om erkännande av utbildning. UHR informerar även om utländsk utbildning nationellt och svensk utbildning internationellt.

UHR är också rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationsdirektivet och ger information om att arbeta inom reglerade yrken i EU.

Internationellt samarbete och utbyteRedigera

UHR arbetar för att ge människor förutsättningar att delta i internationella utbyten och samarbeten. Via UHR:s program kan skolor, universitet och högskolor, yrkesutbildningar och vuxenutbildningar med flera söka bidrag för att genomföra samarbetsprojekt med andra länder. Lärare, studenter och elever är exempel på grupper som kan delta i utbytena. UHR ger även möjlighet till utbytestjänstgöring för statsanställda och förbereder för arbete och praktik inom Europeiska unionens institutioner.

Information om högre utbildningRedigera

UHR informerar om högskoleutbildning så att de som vill söka till högskolan ska kunna göra ett genomtänkt val. UHR samarbetar även med studie- och yrkesvägledare samt inspirerar till högskolestudier, till exempel genom webbplatsen studera.nu.

Systemförvaltning och systemstödRedigera

UHR förvaltar, utvecklar och ansvarar för driften av flera stora administrativa IT-system som används inom högskolan. Störst är det nationella antagningssystemet (NyA) som varje år hanterar över 800 000 anmälningar till högre utbildning.

KällorRedigera

  1. ^ Förordning med instruktion för Universitets- och högskolerådet Arkiverad 5 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine., Svensk författningssamling (SFS 2012:811) 2012-11-29
  2. ^ Generaldirektör avgår i protest mot regeringen, SVD 2020-09-09
  3. ^ [1], regeringens webbplats 2021-03-24

Externa länkarRedigera