Svenska unescoradet logga.jpg

Svenska Unescorådet (engelska: Swedish National Commission for UNESCO) har i uppdrag att ge råd till regeringen när det gäller Unescos verksamhet och informera om och sprida kunskap om Unesco i Sverige. Svenska Unescorådet ska också bidra till att genomföra Sveriges strategi för samarbete med Unesco.[1][2]

Unesco är den enda FN-organisationen som har ett globalt nätverk av samarbetspartners i form av nationalkommissioner som utses av respektive medlemslands regering. Nationalkommissionerna fungerar som länken mellan Unesco och institutioner och organisationer i det egna landet.[3] I Sverige är nationalkommissionen Svenska Unescorådet.

Svenska Unescorådet inrättades 1951 och består i dag av 10 ledamöter som utses av Regeringskansliet för en period på fyra år. Ledamöterna är yrkesverksamma inom något av Unescos verksamhetsområden. Lena Sommestad är sedan februari 2018 ordförande för Svenska Unescorådet. Mats Djurberg är generalsekreterare.

Svenska Unescorådet organiserar möten och konferenser om Unescos arbete, producerar informationsmaterial och samarbetar med experter, myndigheter och organisationer inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Svenska Unescorådet lämnar också råd till regeringen när det gäller till exempel förslag på nya världsarv eller biosfärområden i Sverige.

Ett kansli är knutet till rådet för det dagliga arbetet och för att samordna och samverka med alla aktörer som är engagerade i Unescos internationella arbete. Svenska Unescorådets kansli är placerat på Utbildningsdepartementet.

OrdförandeRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Kommittédirektiv för Svenska Unescorådet”. http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2014/03/dir.-2013123/. Läst 31 december 2016. 
  2. ^ ”Strategi för Sveriges samarbete med Unesco 2018-2021”. https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/04/strategi-for-sveriges-samarbete-med-unesco-20182021/. Läst 5 juli 2018. 
  3. ^ ”National Commissions for UNESCO”. http://en.unesco.org/countries/national-commissions. Läst 31 december 2016. 

Övriga källorRedigera