Öppna huvudmenyn

En kommundelsnämnd eller stadsdelsnämnd är i Sverige en typ av kommunal nämnd som har ett lokalt geografiskt ansvarsområde i stället för ett fackområde. Vilka frågor som handläggs av en kommundelsnämnd varierar från kommun till kommun. Som verkställande organ under nämnden finns motsvarande förvaltning.

BakgrundRedigera

Kommundelsnämnder infördes som ett försök att få en mer lokal anknytning för politiken i närområdet, och därmed stärka den lokala demokratin i stora kommuner. Frågor om lokalt självbestämmande och kunskap om lokala förhållanden var också viktiga faktorer. Kommundelsnämndernas politiska sammansättning återspeglar dock den i kommunfullmäktige rådande, snarare än den inom kommundelen.

Förekomst och namngivningRedigera

Kommundelsnämnder finns bland annat i Borås, Eskilstuna, Huddinge, Kalmar, Köping, Södertälje, Umeå och Västerås kommuner.

Kommundelsnämnd är den benämning som föreskrivs enligt lag[förtydliga], men vissa kommuner har valt att använda andra benämningar, som stadsdelsnämnd (SDN) (Stockholm, Göteborg), stadsdelsfullmäktige (Malmö, slutligt avskaffade 2017) eller områdesnämnd (Nacka, avskaffade 2007).

I Eskilstuna kommun finns en lokal nämnd kallad Torshälla stads nämnd. Det förekommer också lokala organ med endast rådgivande funktion, kommundelsråd. Sådana finns till exempel i Strängnäs kommun.

AnsvarRedigera

Skolor och förskolor, bibliotek, socialtjänst, gator och bygglov kan ligga på kommundelsnämnden.

Kommun Socialtjänst Äldreomsorg Grundskolor Förskolor Fritidshem Bibliotek/Kultur Gator och vägar Bygglov
Borås Nej Ja Ja Ja Ja Ja* Nej Nej
Eskilstuna
Göteborg Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej
Huddinge
Kalmar Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej
Köping
Stockholm Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej
Södertälje
Umeå
Västerås
* - kommundelsnämnderna ansvarar i Borås för kommundelsbiblioteken, medan stadsbiblioteket ligger på en central kulturnämnd.

StockholmRedigera

Beträffande Stockholms kommun,[1] har ansvaret för grundskola, skolbarnomsorg, obligatorisk särskola och mellanstadieverksamhet från och med den 1 juli 2007 flyttats från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden.

Vidare överflyttades ansvaret för drift och underhåll av gator samt enklare bygglov och markupplåtelser till trafik- och renhållningsnämnden fr.o.m. den 1 januari 2007.

Stadsdelsnämnderna ansvarar numera för

 • Flyktingmottagning
 • Fritidsverksamhet för barn och ungdomar
 • Förskola
 • Försörjningsstöd, budgetrådgivning och skuldsanering
 • Konsumentrådgivning
 • Lokala näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder
 • Lokala stadsmiljöfrågor
 • Renhållning av parker
 • Service och omsorg till funktionshindrade
 • Social service, omsorg och behandling samt familjerätt
 • Äldreomsorg

Kommuner som avskaffat sina kommundelsnämnderRedigera

Malmö kommun införde stadsdelsfullmäktige 1996, omorganiserade dem under namnet stadsområden 2013 och avvecklade sina kommundelsnämnder 2017.

Nacka kommun hade områdesnämnder 1997–2006.

Uppsala kommun var indelad i kommundelsnämnder 1987–2002.[2]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera