Öppna huvudmenyn

Stadsdel

avgränsad del av en stad eller annan tätort

En stadsdel är en väl avgränsad del av en stad eller annan tätort. Ibland är den officiellt fastställd av vederbörande kommun, ibland är den mer informell. Stadsdelar indelas vanligen i kvarter och avgränsningarna kan bestå av större vägar, älvar eller havet. Det finns exempel på mycket stora och befolkningsrika stadsdelar, som ön Manhattan i staden New York.

Innehåll

SverigeRedigera

De flesta medelstora och mindre städer i Sverige har hållit fast vid beteckningarna stad, stadsdel och kvarter.

Med stadsdel kan även menas det område som en stadsdelsnämnd ansvarar för. Så var det ibland annat i Göteborgs kommun men då man sammanslagit flera stadsdelsnämnder så innefattar de idag många stadsdelar i sitt politskt geografiska upptagningsområde. Idag använder kommunen i stället termen stadsdelsnämndsområde (SDN-Område [1] för att undvika förvirring.

I Stockholms kommun är benämningen officiellt (politiskt geografiskt) en beteckning på ett underområde inom ett stadsdelsområde. Stockholm har dock varit indelat i stadsdelar långt innan stadsdelsnämnderna infördes. Den stockholmska användningen av beteckningen stadsdel motsvaras inom Göteborgs kommun av termen primärområde. I Stockholms kommun kallas vissa grupper av stadsdelar även för stadsområdenVästerort, Söderort och Inre staden. Mellan 1 juli 2013 och 30 april 2017 var Malmö indelat i 5 stadsområden, se vidare Stadsområden i Malmö[2]

FinlandRedigera

Stadsdelarna betraktas mera som geografiska områden än som administrativa enheter. Ibland kan stadsdelar ha frivilliga stadsdelsnämnder, vilka kan påverka utvecklingen på områden, som de tilldelats t.ex. skolfrågor. Besluten fattas ändå av stadsfullmäktige.

InternationelltRedigera

Stora, administrativa indelningar av spanska städer kallas distrikt (spanska: distritos, katalanska: districtes). Bland annat är Barcelona indelat i tio districtes, och varje distrikt är i sin tur indelad i flera barris (mindre stadsdelar, storkvarter, "grannskap").[3]

ReferenserRedigera