Öppna huvudmenyn

Sjukvårdsregion

typ av kommunförbund i Sverige inriktad på sjukvård

En sjukvårdsregion består av ett kommunalförbund med sjukvårdshuvudmän som samverkar kring utnyttjandet av regionens sjukvårdsresurser. Medlemmarna i Sveriges sex sjukvårdsregioner utgörs huvudsakligen av landsting, det vill säga svenska sekundärkommuner.[1] Undantaget är Gotlands län vilket inte har något landsting, utan där uppgifterna sköts av Gotlands kommun. Hallands läns landsting är den enda part som är medlem i två olika kommunalförbund, eftersom de södra kommunerna i Hallands län ingår i Södra sjukvårdsregionen och de norra kommunerna i Västra sjukvårdsregionen.[2]

Vilken sjukvårdsregion en patient tillhör avgör exempelvis vilket universitetssjukhus denne remitteras till när det erfordras specialistvård. Inom varje sjukvårdsregion finns det minst ett universitetssjukhus, vars resurser utgör dess regionsjukhus. Uppsala-Örebro sjukvårdsregion har dock regionsjukhus i både Uppsala och Örebro, och Skånes universitetssjukhus finns i Lund och Malmö. I de län där det inte finns något regionsjukhus placerat finns det istället länssjukhus som utgör resurs inom respektive landsting.[3]

Motsvarigheten till sjukvårdsregioner i Finland är specialansvarsområden för de fem sjukvårdsdistrikten som har universitetssjukhusen i Helsingfors, Kuopio, Tammerfors, Uleåborg och Åbo.

Innehåll

RegionernaRedigera

RegionsjukvårdRedigera

Huvudartikel: Regionsjukvård

Inom regionsjukvården utgör varje universitetssjukhus ett resurscentrum för regionen, men utöver detta tillkommer en specialisering mellan de olika enheterna på nationell nivå där man tillhandahåller den mest avancerade vården inom olika riksspecialiteter, exempelvis hjärtkirurgi, behandling av allvarliga brännskador, etc. Källa över sjukvårdsregionernas indelning. Nyaste aktuella befolkningssiffror syns nedan. [4]

Region Regionsjukhus Tätort Befolkningsunderlag
Norra sjukvårdsregionen Norrlands Universitetssjukhus Umeå 896 949
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Akademiska sjukhuset Uppsala 2 107 087
Universitetssjukhuset Örebro
Stockholms sjukvårdsregion Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm 2 411 802
Sydöstra sjukvårdsregionen Universitetssjukhuset Linköping 1 068 994
Västra sjukvårdsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg 1 906 119
Södra sjukvårdsregionen Skånes universitetssjukhus Lund 1 864 151
Malmö
Datum: 2018-12-31[5]

KällorRedigera

Se ävenRedigera