Sjukvårdsregion

typ av kommunförbund i Sverige inriktad på sjukvård

En sjukvårdsregion består av ett kommunalförbund med sjukvårdshuvudmän som samverkar kring utnyttjandet av regionens sjukvårdsresurser. Medlemmarna i Sveriges sex sjukvårdsregioner utgörs av regioner, det vill säga svenska sekundärkommuner.[1] Region Halland är den enda part som är medlem i två olika kommunalförbund, eftersom de södra kommunerna Halmstads kommun, Hylte kommun och Laholms kommun i Hallands län ingår i Södra sjukvårdsregionen och de norra kommunerna Kungsbacka kommun, Varbergs kommun och Falkenbergs kommun i Västra sjukvårdsregionen.[2]

Vilken sjukvårdsregion en patient tillhör avgör exempelvis vilket universitetssjukhus denne remitteras till när det erfordras specialistvård. Inom varje sjukvårdsregion finns det minst ett universitetssjukhus, vars resurser utgör dess regionsjukhus. Sjukvårdsregion Mellansverige har dock regionsjukhus i både Uppsala och Örebro, och Skånes universitetssjukhus finns i Lund och Malmö. I de län där det inte finns något regionsjukhus placerat finns det istället länssjukhus som utgör resurs inom respektive region.[3]

Motsvarigheten till sjukvårdsregioner i Finland är specialansvarsområden för de fem sjukvårdsdistrikten som har universitetssjukhusen i Helsingfors, Kuopio, Tammerfors, Uleåborg och Åbo.

Regionerna

redigera
 
Region Medlemmar Län Kommuner
Norra sjukvårdsregionen Region Norrbotten Norrbottens län Samtliga kommuner
Region Jämtland Härjedalen Jämtlands län
Region Västerbotten Västerbottens län
Region Västernorrland Västernorrlands län
Sjukvårdsregion Mellansverige Region Gävleborg Gävleborgs län
Region Dalarna Dalarnas län
Region Uppsala Uppsala län
Region Värmland Värmlands län
Region Örebro län Örebro län
Region Västmanland Västmanlands län
Region Sörmland Södermanlands län
Stockholms sjukvårdsregion Region Stockholm Stockholms län
Region Gotland Gotlands län
Sydöstra sjukvårdsregionen Region Östergötland Östergötlands län
Region Jönköpings län Jönköpings län
Region Kalmar län Kalmar län
Västra sjukvårdsregionen Västra Götalandsregionen Västra Götalands län
Region Halland Hallands län
(Norra delen)
Kungsbacka kommun
Varbergs kommun
Falkenbergs kommun
Södra sjukvårdsregionen Hallands län
(Södra delen)
Halmstad kommun
Hylte kommun
Laholms kommun
Region Blekinge Blekinge län Samtliga kommuner
Region Kronoberg Kronobergs län
Region Skåne Skåne län

Regionsjukvård

redigera
Huvudartikel: Regionsjukvård

Inom regionsjukvården utgör varje universitetssjukhus ett resurscentrum för regionen, men utöver detta tillkommer en specialisering mellan de olika enheterna på nationell nivå där man tillhandahåller den mest avancerade vården inom olika riksspecialiteter, exempelvis hjärtkirurgi, behandling av allvarliga brännskador, etc. Källa över sjukvårdsregionernas indelning. Nyaste aktuella befolkningssiffror syns nedan. [4]

Region Regionsjukhus Tätort Befolkningsunderlag
Norra sjukvårdsregionen Norrlands Universitetssjukhus Umeå 902 156
Sjukvårdsregion Mellansverige Akademiska sjukhuset Uppsala 2 150 376
Universitetssjukhuset Örebro
Stockholms sjukvårdsregion Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm 2 516 194
Sydöstra sjukvårdsregionen Universitetssjukhuset Linköping 1 086 962
Västra sjukvårdsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg 1 967 753
Södra sjukvårdsregionen Skånes universitetssjukhus Lund 1 925 381
Malmö
Datum: 2024-03-31[5]

Se även

redigera

Referenser

redigera