Regionsjukvård är i Sverige en beteckning på den sjukvård som har ansvar för särskilt komplicerade eller sällsynta sjukdomar och skador. Denna sjukvård bedrivs vid Sveriges sju regionsjukhus, som har mer högspecialiserad vård än länssjukhus och länsdelssjukhus.

Inom regionsjukvården behåller läkarna och sjuksköterskorna sin skicklighet och kompetens genom att behandla komplicerade eller ovanliga sjukdomar på ett tillräckligt stort antal patienter. Alla regioner har inte regionsjukhus; istället har dessa avtal med en närliggande region om den högspecialiserade vården. Vanligtvis är avtalen med en annan region inom samma sjukvårdsregion. Med förslaget om nya regioner är ett av huvudargumenten att varje region ska ansvara för varsitt regionsjukhus.[1]

Regionsjukhus Tätort Region Befolkningsunderlag
Norrlands Universitetssjukhus Umeå Norra sjukvårdsregionen 898 787
Akademiska sjukhuset Uppsala Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2 130 561
Universitetssjukhuset Örebro
Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Stockholms sjukvårdsregion 2 455 967
Universitetssjukhuset Linköping Sydöstra sjukvårdsregionen 1 079 031
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Västra sjukvårdsregionen 1 932 621
Skånes universitetssjukhus Lund Södra sjukvårdsregionen 1 892 839
Malmö
Datum: 2021-03-31[2]

Samtliga regionsjukhus räknar sig som universitetssjukhus. Notera vidare att Södersjukhuset (SÖS) i Stockholm ej räknas som regionsjukvård.

Endast vid ett fåtal sjukhus finns den dyraste och mest avancerade utrustningen. Dessa sjukhus får ta emot patienter från hela landet enligt beslut från Nämnden för nationell högspecialiserad vård. Skånes universitetssjukhus i Lund och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, har bland annat hjärtkirurgi för barn som riksspecialitet. Universitetssjukhuset i Linköping och Akademiska sjukhuset i Uppsala behandlar allvarliga brännskador. Specialister inom cystisk fibros finns vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge kommun.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera