Region Västmanland

regionkommunen i Västmanlands län, Sverige

Region Västmanland (innan 1 januari 2017 Landstinget Västmanland och Västmanlands läns landsting) är en region för de 280 740 invånarna i Västmanlands län. Region Västmanland ansvarar, som alla regioner, främst för hälso- och sjukvård. Förutom hälso-, tand- och sjukvård har regionen även ett ansvar för den regionala utvecklingen i länet. Regionen står också för allmänna kommunikationer i länet och bedriver även viss kulturell verksamhet.

Region Västmanland
Regionvastmanland.png
HuvudortVästerås
Inrättat1863
LänVästmanlands län
SjukvårdsregionSjukvårdsregion Mellansverige
Antal kommuner10
Fullmäktigeledamöter77
Antal valkretsar2
Webbplatshttps://regionvastmanland.se/

Historik

redigera

Sjukvården i Västmanlands län har anor tillbaka till 1765 då regeringen beslutade att organisera sjukhusvården i landet länsvis. 1766 fick Västerås ett lasarett och det var länge det enda i Västmanlands län. Landstingen inrättades 1862 och datumet var satt till den 21 september för första mötet. I Westerås län bildades det den 14 september som det första landstinget då landshövdingen inte ville att Västerås marknad, som hölls den 21 september, skulle stjäla uppmärksamheten utan fick dispens av självaste kungen. [1]

Sjukvården

redigera

Regionen äger sjukhus och vårdcentraler.

Sjukhus

redigera
 
Västmanlands sjukhus Västerås

Inom Region Västmanland finns fyra sjukhus:

Förvaltningsindelning

redigera
 
Regionhuset i Västerås

Regionen är uppdelat i olika förvaltningar [2]

 • Primärvård, psykiatri och handikappverksamhet (PPHV)
 • Västmanlands sjukhus
 • Landstingsgemensamma funktioner
 • Folktandvården Västmanland AB, sedan 1 april 2009. Ägs till 100% av Region Västmanland

De i sin tur hanterar de olika klinikerna dit patienten söker sig.

Primärvård, psykiatri och handikappverksamhet (PPHV)
redigera

Följande vårdområden finns inom PPHV

 • Primärvård
 • Habiliteringscentrum
 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • Vuxenpsykiatri
 • Rättspsykiatri
Västmanlands sjukhus
redigera

Inom Västmanlands sjukhus finns följande kliniker [3]

 • Akutkliniken
 • Barn- och ungdomskliniken
 • Fysiologkliniken
 • Geriatrikkliniken
 • Hudkliniken
 • Infektionskliniken
 • Kirurgkliniken
 • Kvinnokliniken
 • Kärlkirurgiska kliniken
 • Laboratoriemedicin
 • Logopedmottagning
 • Medicinkliniken
  • Medicinklinik 1 Omfattar Hjärtmottagning, avd 11, HIA, dag och veckovårdavd 11V
  • Medicinklinik 2 Omfattar gastroenterologi, hematologi, lungmedicin, MAVA(medicinsk akutvårdavdelning), avd 13, avd 15
  • Medicinklinik 3 Omfattar diabetes/endokrinologi, stroke/angiologi, njurmedicin inkl dialys, neurologi, avd 10, avd 14, medicinmottagningen
 • Medicinsk teknik och fysik
 • Onkologkliniken
 • Operationskliniken
 • Ortopedkliniken
 • Rehabenheten Västerås
 • Rehabiliteringsmedicinkliniken
 • Reumatologkliniken
 • Röntgenkliniken
 • Tobaksenheten
 • Urologkliniken
 • Ögonkliniken
 • Öron-näs-halskliniken
Regiongemensamma funktioner
redigera

Inom förvaltningen finns följande administrativa verksamheter [4]

 • Ledningsstab
 • Koncernledning
 • Läkemedelskommittèn
 • Kostverksamheten i samarbete med Region Uppsala (kostsamverkan.se/)
 • Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling
 • Centrum för regional utveckling
 • Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys
 • Centrum för HR
 • Centrum för kommunikation
 • Centrum för administration
 • Centrum för IT
 • Centrum för klinisk forskning (CKF), samarbete mellan Uppsala universitet och Region Västmanland [5]

Familjeläkarmottagningar

redigera

Det finns 2 typer av familjeläkarmottagningar (vårdcentraler), regiondrivna och privat drivna.

Offentliga

redigera
 • Asyl- och integrationshälsan
 • Bäckbys familjeläkarmottagning(Västerås)
 • Fagersta familjeläkarmottagning
 • Hallstahammar familjeläkarmottagning
 • Hemdal familjeläkarmottagning(Västerås)
 • Herrgärdet familjeläkarmottagning(Västerås)
 • Kolsva familjeläkarmottagning
 • Norberg familjeläkarmottagning
 • Familjeläkarmottagningen Oxbacken (Västerås)
 • Sala Väsby familjeläkarmottagning
 • Skinnskatteberg familjeläkarmottagning
 • Familjeläkarmottagningen Skultuna (Västerås)
 • Ullvi-Tuna familjeläkarmottagning
 • Viksäng-Irsta familjeläkarmottagning

Privata

redigera
 • Achima Care Sala vårdcentral
 • Apalby familjeläkarenhet(Västerås)
 • Byjorden familjeläkarenhet(Köping)
 • Carema Vårdcentral Vallby
 • Carema Vårdcentral Västerås
 • Citypraktiken (Västerås)
 • Familjeläkarna Önsta-Gryta
 • Grindberga familjeläkarenhet (Arboga)
 • Familjeläkarenheten Fagersta
 • Kolbäcks familjeläkarenhet
 • Mitt Hjärta vårdcentral Köping
 • Kungsörs Vårdcentral
 • LäkarGruppen (Västerås)
 • Odensvi läkarmottagning (Västerås)
 • Prima familjeläkarmottagning
 • Servicehälsan (Västerås)
 • Virsbodoktorn
 • Åbågen nya vårdcentral (Arboga)
 • Ängsgårdens vårdcentral (Surahammar)

Vårdval Västmanland

redigera

1 januari 2008 trädde vårdval Västmanland i kraft. I vårdval Västmanland listade patienten sig på en familjeläkarmottagning och inte som förut hos en familjeläkare. Det skulle även vara remissfrihet till sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer. [6]

Kollektivtrafik

redigera

Från 1 januari 2012 trädde ny kollektivtrafiklag i kraft. I Västmanlands län beslutades att Landstinget Västmanland (nuvarande Region Västmanland) har ensamt ansvar för kollektivtrafiken i länet och utgör regional kollektivtrafikmyndighet.

Arbetet i kollektivtrafikmyndigheten att leds av en kollektivtrafiknämnd[7] med 7 ledamöter och 7 ersättare [8].

Under nämnden bildas en regional trafikberedning, där landstinget och samtliga kommuner i länet är representerade.

VL är sedan från 1 januari 2012 varumärket för den trafik som Kollektivtrafikförvaltningen[9] ansvarar för.

Utbildning

redigera

I Västmanlands län finns fyra folkhögskolor, varav en, Tärna folkhögskola, drivs av regionen.

Västmanlands läns museum finns på Karlsgatan 2. Museets uppgift är att fördjupa kunskapen om det västmanländska kulturarvet, väcka opinion, öka insikten om det förflutna och berika perspektiven på samtiden och framtiden.

Region Västmanland och Västerås kommun är huvudmän för kommunalförbunden Västmanlandsmusiken och Västmanlands teater.

Västmanlandsmusiken har tre fristående enheter, nämligen

Västerås Sinfonietta är en av Sveriges äldsta orkestrar med rötter i det musiksällskap som startades 1883. Sedan hösten 2001 spelar den för utsålda hus varje gång den framträder i Västerås. Musikerna är anställda på halvtid[10].

Länsmusiken i Västmanland som har i uppdrag att stötta och utveckla musik- och danslivet i Västmanlands län. Vestmanniaensemblen är Länsmusikens enda fasta musikerkonstellation. Man håller ett stort antal konserter med c.a. 78 000 besökare för år 2006[10]. De offentliga konserter är sammansatta av olika sorters musik såsom kammarmusik, jazz, folkmusik och underhållning är huvudgenrerna. För kammarmusiken svarar framförallt länets tre kammarmusikföreningar i Skinnskatteberg, Köping och Västerås samt enskilda arrangörer. För jazzmusiken finns Jazzligan i Fagersta, Sala Jazzklubb samt Jazzens Vänner i Västerås. Ett blandat utbud, gärna med inslag av folkmusik, erbjuds av bland andra Arboga Musikförening och Musik i Hed, länets musik- och kulturskolar samt kommunernas kulturförvaltningar. Speciellt jazz-scenen i Västerås har fått en genomslag nationellt som internationellt.

Västerås konserthus invigdes den 7 september 2002. Under verksamhetsåret 2005 hade konserthuset sammanlagt 94 259 besökare vid 212 evenemang. Västerås Konserthus har två salar med 900 respektive 200 platser.

Västmanlands teater är sedan 1998 ett kommunalförbund med Landstinget Västmanland och Västerås kommun som huvudmän. Teatern har tre scener där man spelar teater för länets invånare.

Bibliotek i Västmanland drivs av Region Västmanland och fungerar bland annat som nätverk för biblioteken i länet. Ingående delar är bland annat folkbibliotek, gymnasiebibliotek, högskolebibliotek, sjukhusbibliotek, folkhögskolebibliotek, museibibliotek och ljud- och bildbibliotek (AV-central).

Politik

redigera

Region Västmanland är, som alla regioner, en politiskt styrd organisation med regionfullmäktige som högsta beslutande organ. Regionstyrelsen har det verkställande politiska ansvaret och bereder ärenden som behandlas i regionfullmäktige.

Mandatfördelning i valen 1916–1966

redigera
ValårVSCFRFPMGrafisk presentation, mandat och valdeltagandeTOT%Könsfördelning (M/K)
1916141120
141120
4553,0
19181331118
1331118
4549,3
1919216872
216872
3559,8
34
1922217468
217468
3738,4
35
192620466
20466
3649,7
35
193019628
19628
3555,8
35
193421627
21627
3662,8
35
193824553
24553
3766,8
34
194223564
23564
3863,6
35
1946123672
23672
3971,4
34
195027691
2769
4380,0
40
1954306104
306104
5078,5
47
195833786
33786
5479,5
49
196236884
36884
5680,2
488
1966330996
330996
5781,4
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten.

Mandatfördelning i valen 1970–2022

redigera
ValårVSMPSDSJVUCLKDMGrafisk presentation, mandat och valdeltagandeTOT%Könsfördelning (M/K)
197013511102
351110
5987,8
4514
19731351753
351753
6190,5
4516
19763371498
3371498
7189,4
4922
197943711811
43711811
7188,1
4922
198244010413
44010413
7189,2
5021
198543871012
43871012
7187,2
4724
1988437371010
437371010
7182,5
4427
199143369514
43369514
7182,6
4328
1994537356213
53735613
7183,6
3833
1998929345714
929345714
7176,94
3635
20028373511611
837511611
8175,59
4338
20065303467517
530467517
7777,44
4037
20105314446419
5314446419
7780,67
4235
20146304845317
630484517
7781,86
4334
20186271256516
6271256516
7783,33
3839
20226261454616
6261454616
7778,96
4037
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten.

Valkretsar

redigera

Västmanlands län är indelat i två valkretsar vid regionvalen. De omfattar Västerås och Sala kommuner, respektive Norbergs, Fagersta, Skinnskattebergs, Surahammars, Hallstahammars, Köpings, Kungsörs och Arboga kommuner.

Referenser

redigera
 1. ^ Detta har hänt, Det västmanländska landstinget under fyrtio år, Per Helge, 2004, s 9
 2. ^ ”Organisationskarta Landstinget Västmanland”. Organisationskarta Landstinget Västmanland. Arkiverad från originalet den 24 september 2016. https://web.archive.org/web/20160924025412/http://www.ltv.se/Om-landstinget/Organisationsschema/. Läst 16 mars 2012. 
 3. ^ ”Kliniker och mottagningar vid Västmanlands sjukhus”. Kliniker och mottagningar vid Västmanlands sjukhus. Arkiverad från originalet den 5 december 2012. https://web.archive.org/web/20121205011533/http://www.ltv.se/Halso-_och_sjukvard/Kliniker_och_mottagningar/. Läst 16 mars 2012. 
 4. ^ ”Administrativa verksamheter vid Landstinget Västmanland”. Administrativa verksamheter vid Landstinget Västmanland. Arkiverad från originalet den 5 mars 2012. https://web.archive.org/web/20120305171134/http://www.ltv.se/Om-landstinget/Organisationsschema/Landstingsgemensamma_funktioner/. 
 5. ^ ”Centrum før klinisk forskning”. Centrum för klinisk forskning. Arkiverad från originalet den 4 december 2016. https://web.archive.org/web/20161204061957/http://www.ltv.se/Forskning--utbildning/Forskning. Läst 16 mars 2012. 
 6. ^ http://www.ltvastmanland.se/upload/Filarkiv/Broschyrer/2007/Vårdval%20V%20folder.pdf[död länk]
 7. ^ ”Kollektivtrafikens organisation”. Arkiverad från originalet den 4 december 2016. https://web.archive.org/web/20161204080603/http://www.ltv.se/kollektivtrafik. Läst 16 mars 2012. 
 8. ^ ”Politisk organisation av kollektivtrafiknämnden”. Politisk organisation av kollektivtrafiknämnden. http://ltv.se/Kollektivtrafik/)(http://ltv.se/Politik-och-paverkan/Fortroendemannaregistret-TroInt-/. Läst 16 mars 2012. [död länk]
 9. ^ ”Kollektivtrafikförvaltningen”. Kollektivtrafikförvaltningen. Arkiverad från originalet den 17 augusti 2016. https://web.archive.org/web/20160817180911/http://www.ltv.se/Kollektivtrafik/Kollektivtrafikforvaltningen. Läst 16 mars 2012. 
 10. ^ [a b] http://www.vmu.nu Västmanlandsmusiken

Externa länkar

redigera