Öppna huvudmenyn
Ej att förväxla med kommunförbund.

Ett kommunalförbund är i Sverige en offentligrättslig form för samverkan för Sveriges kommuner och landsting, som är reglerad i kommunallagen (3 kap. 20-28 §§). Genom att ingå i ett kommunalförbund överlämnar kommunen eller landstinget vården för de berörda kommunala angelägenheterna till kommunalförbundet. Det som skiljer ett kommunalförbund från ett kommunförbund är bland annat att kommunerna i det första fallet överfört myndighetsutövning till förbundet.

Ett kommunalförbund anses vara bildat när förbundets medlemmar har antagit förbundsordningen, eller efter detta har skett vid en senare tidpunkt som kan anges i förbundsordningen.[1]

Det finns i Sverige ett 90-tal kommunalförbund, verksamma inom områden som räddningstjänst, t.ex. Bergslagens räddningstjänst och Storstockholms brandförsvar, och utbildning.

Kommunalförbund förekommer även i det självstyrande landskapet Åland. I Finland kallas företeelsen för samkommun.

Innehåll

HistorikRedigera

Kommunalförbund kom till genom lagen den 13 juni 1919 om kommunalförbund som städer, landskommuner, köpingar, municipalsamhällen samt skoldistrikt och fattigvårdssamhällen skulle kunna ansluta sig till för att samarbeta inom frågor så som polisväsende, brandförsvar och fattigvård.[2] Antalet kommunalförbund minskades drastiskt genom kommunreformen 1952: år 1945 utgjorde antalet kommunalförbund 650 stycken medan de den 1 januari 1952 utgjorde endast 145 stycken. Vid det senare datumet avsedde 94 av kommunalförbunden polisväsen, 18 fattigvård, 7 brandväsen och 24 stycken andra förvaltningsgrenar.[3]

Se ävenRedigera

  • Amt, en form av kommunalförbund som finns i vissa delstater i Tyskland.
  • Samkommun, för den finländska motsvarigheten
  • Gemensam nämnd, för annan form av samverkan mellan kommuner.
  • Mancomunidad, en (historisk) form av kommunalförbund i Spanien

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ 3 kap. 20 § 2 stycket Kommunallag (1991:900)
  2. ^ Gunnar Carlquist, red (1947–1955). ”Kommunalförbund”. Svensk uppslagsbok Band 16 (2:a omarbetade och utvidgade upplagan). Malmö: Baltiska förlaget. sid. 553-554. Libris 11112. http://svenskuppslagsbok.se/scans/band_16/0553_0554-0027.jpg. Läst 17 mars 2016  Arkiverad 19 augusti 2015 hämtat från the Wayback Machine.
  3. ^ (PDF) Folkräkningen den 31 december 1950, I, Areal och folkmängd inom särskilda förvaltningsområden m.m., Tätorter. Stockholm: Statistiska centralbyrån. 1952-05-19. sid. 22* & 23*. http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Folkrakningen_1950_1.pdf. Läst 9 oktober 2014